Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Äggledarinfektion.

ICD-10: N70

Definition

Infektion i uterus, tubor, ovarier och ev i peritoneum i lilla bäckenet.

Orsak

Ofta sexuellt överförd klamydia (sällan gonokocker), Mykoplasma genitalum, ß-hemolytiska streptokocker, stafylokocker, gramnegativa tarmbakterier och anaeroba bakterier. Ökad risk för infektion efter spiralinsättning, hos spiralbärare och i samband med spontan eller provocerad abort.

Symtom

Konstanta smärtor, ev rörelserelaterade. Ömhet i nedre delen av buken, varig flytning, dysuri. Blödningsrubbningar som mellanblödningar, menorragi, koitusblödningar och feber> 38 grader. Obs: symtomen kan uppstå veckor/månader efter smittotillfället.

Diagnos: Tre huvudkriterier: 1. Ömhet i nedre del av buken vid palpation. 2. Ruckömhet av uterus, dyspareuni. 3. Palpationsömhet av cervix, uterus och ffa ut mot adnexa. Underkriterier: Temp>38 grader, purulent- och ev brunaktig cervixflytning, förhöjt CRP samt leukocytos i wet smear. För diagnos krävs 3 huvudkriterier, eller 2 huvudkriterier och minst ett av underkriterierna.

Uteslut alltid graviditet- inte minst extrauterin graviditet, klamydia, gc.

Behandling

Viktigt med tidigt insatt behandling för att minska risken för infertilitet. Farmakoterapi i form av doxycyklin i kombination med metronidazol i 10 -14 dagar. Partnerbehandling vid klamydia, mykoplasma genitalum liksom vid gonorré. Sjukskrivning, vila, delvis sängläge. Uppföljning efter 48 timmar med klinisk undersökning och CRP. Om då ej klart bättre remiss till kvinnoklinik.

Aktuella Mediciner 

Doxycyklin: T Doxyferm.

Metronidazol: T Metronidazol.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!