Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion.

ICD-10: N70

Definition

Infektion i uterus, tubor, ovarier och ev. i peritoneum i lilla bäckenet.

Orsak

Ofta sexuellt överförd klamydia (sällan gonokocker), Mykoplasma genitalum, ß-hemolytiska streptokocker, stafylokocker, gramnegativa tarmbakterier och anaeroba bakterier. Ökad risk för infektion efter spiralinsättning, hos spiralbärare och i samband med spontan eller provocerad abort.

Symtom

Konstanta smärtor, ev. rörelserelaterade. Ömhet i nedre delen av buken, varig flytning, dysuri. Blödningsrubbningar som mellanblödningar, menorragi, koitusblödningar och feber > 38 grader. Obs: symtomen kan uppstå veckor/månader efter smittotillfället.

Diagnos: Tre huvudkriterier: 1. Ömhet i nedre del av buken vid palpation. 2. Ruckömhet av uterus, dyspareuni. 3. Palpationsömhet av cervix, uterus och ffa ut mot adnexa. Underkriterier: Temp. > 38 grader, purulent- och ev. brunaktig cervixflytning, förhöjt CRP samt leukocytos i wet smear. För diagnos krävs 3 huvudkriterier eller 2 huvudkriterier och minst ett av underkriterierna.

Uteslut alltid graviditet, extrauterin graviditet, klamydia, gc.

Differentialdiagnoser: Extrauterin graviditet, endometrios, dysmenorre, ovarioaltorsion, cystruptur.

Behandling

Kontakt med gynekolog. Viktigt med tidigt insatt behandling för att minska risken för infertilitet. Ökad resistens, varför man i regel behöver rådgöra med gynekolog. Farmakoterapi vid lindriga fall i form av doxycyklin eller levofloxacin i 14 dagar i kombination med metronidazol som ges i 7 dagar. Partnerbehandling vid klamydia, mykoplasma genitalum liksom vid gonorré. Sjukskrivning, vila, delvis sängläge. Uppföljning efter 48 timmar med klinisk undersökning och CRP. Om då ej klart bättre remiss till kvinnoklinik.

Fördjupning

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_71

 

Aktuella Mediciner 

Doxycyklin: T Doxyferm.

Levofloxacin: T Levofloxacin.

Metronidazol: T Metronidazol.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer