NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion. Pelvic inflammatory disease (PID)

ICD-10: N70

Definition

Infektion i uterus, tubor, ovarier och ev. i peritoneum i lilla bäckenet.

Orsak

Ofta sexuellt överförd klamydia eller gonokocker, mer sällan Mycoplasma genitalium, ß-hemolytiska streptokocker, stafylokocker, gramnegativa tarmbakterier och anaeroba bakterier. Ökad risk för infektion efter spiralinsättning och i samband med  abort.

Symtom

Konstanta smärtor, ev. rörelserelaterade. Ömhet i nedre delen av buken, varig flytning, dysuri. Blödningsrubbningar som mellanblödningar, menorragi, koitusblödningar och feber> 38 grader. Obs: symtomen kan uppstå veckor/månader efter smittotillfället.

Diagnos:

Bör bedömas av gynekolog. Förutom gynundersökning kan ultraljud behövas.

Labprover: CRP, wet smear, odling, allmän och STI-provtagning.

Symtom: Ömhet i nedre del av buken vid palpation.  Ruckömhet av uterus, dyspareuni.  Palpationsömhet av cervix, uterus och ffa ut mot adnexa. Ev rodnad cervixyta vid cervicit.Temp.> 38 grader, purulent- och ev. brunaktig cervixflytning, förhöjt CRP.

Uteslut alltid graviditet, extrauterin graviditet, klamydia, gc.

Differentialdiagnoser: Extrauterin graviditet, endometrios, dysmenorre, ovarialtorsion, cystruptur.

Behandling

Kontakt med gynekolog. Viktigt med tidigt insatt behandling för att minska risken för infertilitet. Ökad resistens, varför man i regel behöver rådgöra med gynekolog.
Antibiotika enligt STRAMAs riktlinjer:
Vid STI (klamydia misstänkt eller verifierad): doxycyklin 200 mg x 1 i 10 dygn, alt 100 mg 1×2 i 7 dagar.
Vid STI och anaerob infektion /blandinfektion: doxycyklin 200 mg x 1 i 10 dygn samt metronidazol 400 mg x 3 i 10 dygn.
Vid bekräftad mycoplasma genitalium: azitromycin 500 mg dag 1, 250 mg 1×1 dag 2–5.
I svårare fall inläggning och iv antibiotika.
Partnerbehandling, smittspårning samt anmälan till smittskyddsanmälan vid klamydia liksom vid gonorré. Vid mycoplasma genitalum rek partnerbehandling. Mycoplasma genitalium ej reglerad i smittskyddslagen (ska ej smittskyddsanmälas), men smittspårning kan övervägas i särskilda fall.
Sjukskrivning om påverkat allmäntillstånd, vila. Uppföljning efter 48 timmar med klinisk undersökning och CRP. Om då ej klart bättre remiss till kvinnoklinik.

Fördjupning

Läkemedelsboken.

STRAMA Empirisk antibiotika- behandling av vuxna på sjukhus och SÄBO 2019/2020.

Janusinfo

VISS. Gynekologiska infektioner:

Aktuella Mediciner 

Doxycyklin: T Doxyferm.

Metronidazol: T Metronidazol.

Azitromycin: T Azitromax

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer