Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion. Pelvic inflammatory disease (PID)

ICD-10: N70

Definition

Infektion i uterus, tubor, ovarier och ev. i peritoneum i lilla bäckenet.

Orsak

Ofta sexuellt överförd klamydia eller gonokocker, mer sällan Mycoplasma genitalium, ß-hemolytiska streptokocker, stafylokocker, gramnegativa tarmbakterier och anaeroba bakterier. Ökad risk för infektion efter spiralinsättning och i samband med  abort.

Symtom

Konstanta smärtor, ev. rörelserelaterade. Ömhet i nedre delen av buken, varig flytning, dysuri. Blödningsrubbningar som mellanblödningar, menorragi, koitusblödningar och feber> 38 grader. Obs: symtomen kan uppstå veckor/månader efter smittotillfället.

Diagnos:

Bör bedömas av gynekolog. Förutom gynundersökning kan ultraljud behövas.

Labprover: CRP, wet smear, odling, allmän och STI-provtagning.

Symtom: Ömhet i nedre del av buken vid palpation.  Ruckömhet av uterus, dyspareuni.  Palpationsömhet av cervix, uterus och ffa ut mot adnexa. Ev rodnad cervixyta vid cervicit.Temp.> 38 grader, purulent- och ev. brunaktig cervixflytning, förhöjt CRP.

Uteslut alltid graviditet, extrauterin graviditet, klamydia, gc.

Differentialdiagnoser: Extrauterin graviditet, endometrios, dysmenorre, ovarialtorsion, cystruptur.

Behandling

Kontakt med gynekolog. Viktigt med tidigt insatt behandling för att minska risken för infertilitet. Ökad resistens, varför man i regel behöver rådgöra med gynekolog.
Antibiotika enligt STRAMAs riktlinjer:
Vid STI (klamydia misstänkt eller verifierad): doxycyklin 200 mg x 1 i 10 dygn, alt 100 mg 1×2 i 7 dagar.
Vid STI och anaerob infektion /blandinfektion: doxycyklin 200 mg x 1 i 10 dygn samt metronidazol 400 mg x 3 i 10 dygn.
Vid bekräftad mycoplasma genitalium: azitromycin 500 mg dag 1, 250 mg 1×1 dag 2–5.
I svårare fall inläggning och iv antibiotika.
Partnerbehandling, smittspårning samt anmälan till smittskyddsanmälan vid klamydia liksom vid gonorré. Vid mycoplasma genitalum rek partnerbehandling. Mycoplasma genitalium ej reglerad i smittskyddslagen (ska ej smittskyddsanmälas), men smittspårning kan övervägas i särskilda fall.
Sjukskrivning om påverkat allmäntillstånd, vila. Uppföljning efter 48 timmar med klinisk undersökning och CRP. Om då ej klart bättre remiss till kvinnoklinik.

Fördjupning

Läkemedelsboken.

STRAMA Empirisk antibiotika- behandling av vuxna på sjukhus och SÄBO 2019/2020.

Janusinfo

VISS. Gynekologiska infektioner:

Aktuella Mediciner 

Doxycyklin: T Doxyferm.

Metronidazol: T Metronidazol.

Azitromycin: T Azitromax

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis