NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion. Pelvic inflammatory disease (PID)

ICD-10: N70

Definition

Infektion i uterus, tubor, ovarier och ev. i peritoneum i lilla bäckenet.

Orsak

Ofta sexuellt överförd klamydia (sällan gonokocker), Mykoplasma genitalum, ß-hemolytiska streptokocker, stafylokocker, gramnegativa tarmbakterier och anaeroba bakterier. Ökad risk för infektion efter spiralinsättning, hos spiralbärare och i samband med spontan eller provocerad abort.

Symtom

Konstanta smärtor, ev. rörelserelaterade. Ömhet i nedre delen av buken, varig flytning, dysuri. Blödningsrubbningar som mellanblödningar, menorragi, koitusblödningar och feber > 38 grader. Obs: symtomen kan uppstå veckor/månader efter smittotillfället.

Diagnos:

Bör bedömas av gynekolog. Förutom gynundersökning kan ultraljud behövas.

Labprover: CRP, wet smear, odling, allmän och STIprovtagning.

Tre huvudkriterier: 1. Ömhet i nedre del av buken vid palpation. 2. Ruckömhet av uterus, dyspareuni. 3. Palpationsömhet av cervix, uterus och ffa ut mot adnexa. Underkriterier: Temp. > 38 grader, purulent- och ev. brunaktig cervixflytning, förhöjt CRP samt leukocytos i wet smear. För diagnos krävs 3 huvudkriterier eller 2 huvudkriterier och minst ett av underkriterierna.

Uteslut alltid graviditet, extrauterin graviditet, klamydia, gc.

Differentialdiagnoser: Extrauterin graviditet, endometrios, dysmenorre, ovarioaltorsion, cystruptur.

Behandling

Kontakt med gynekolog. Viktigt med tidigt insatt behandling för att minska risken för infertilitet. Ökad resistens, varför man i regel behöver rådgöra med gynekolog.

Antibiotika enligt STRAMAs riktlinjer:

Vid STI: doxycyklin 200 mg x 1 i 10 dygn.

Vid STI och anaerob infektion: doxycyklin 200 mg x 1 i 10 dygn samt metronidazol 400 mg x 3 i 10 dygn.

I svårare fall inläggning och iv antibiotika.

Farmakoterapi vid lindriga fall i form av doxycyklin eller levofloxacin i 14 dagar i kombination med metronidazol som ges i 7 dagar. Partnerbehandling, smittspårning samt anmälan till smittskyddsanmälan vid klamydia och , mykoplasma genitalum liksom vid gonorré. Partnerbehandling vid mykoplasma genitalum.

’Sjukskrivning, vila, delvis sängläge. Uppföljning efter 48 timmar med klinisk undersökning och CRP. Om då ej klart bättre remiss till kvinnoklinik.

Fördjupning

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_71

STRAMA Empirisk antibiotika- behandling av vuxna på sjukhus och SÄBO 2019/2020.

https://janusinfo.se/download/18.1bad9de61685a94e2bd157df/1569836829968/Empirisk-antibiotikabehandling-av-vuxna-pa%20sjukhus-och-SÄBO-2019-2020.pdf

VISS. Gynekologiska infektioner: http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Kvinnohalsa/Gynekologiska-infektioner/

 

Aktuella Mediciner 

Doxycyklin: T Doxyferm.

Levofloxacin: T Levofloxacin.

Metronidazol: T Metronidazol.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer