Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Gynekologi och obstetrik / Pelvic inflammatory disease (PID), salpingit, endometrit, cervicit
Annons:

Pelvic inflammatory disease (PID), salpingit, endometrit, cervicit


Definition

Infektion i uterus, tubor, ovarier och ev. i peritoneum i lilla bäckenet.

Orsak

Ofta sexuellt överförd klamydia eller gonokocker, mer sällan Mycoplasma genitalium, ß-hemolytiska streptokocker, stafylokocker, gramnegativa tarmbakterier och anaeroba bakterier. Ökad risk för infektion efter spiralinsättning och i samband med abort.

Symtom

Konstanta smärtor, ev. rörelserelaterade. Ömhet i nedre delen av buken, varig flytning, dysuri. Blödningsrubbningar som mellanblödningar, menorragi, koitusblödningar och feber> 38 grader. Obs: symtomen kan uppstå veckor/månader efter smittotillfället.

Utredning

Bör bedömas av gynekolog. Förutom gynundersökning kan ultraljud behövas.

Labprover: CRP, wet smear, odling, allmän och STI-provtagning.

Symtom: Ömhet i nedre del av buken vid palpation.  Ruckömhet av uterus, dyspareuni.  Palpationsömhet av cervix, uterus och ffa ut mot adnexa. Ev rodnad cervixyta vid cervicit. Temp.> 38 grader, purulent och ev. brunaktig cervixflytning, förhöjt CRP.

Uteslut alltid graviditet, extrauterin graviditet, klamydia, gonorré.

Differentialdiagnoser: Extrauterin graviditet, endometrios, dysmenorré, ovarialtorsion, cystruptur.

Behandling

Kontakt med gynekolog. Viktigt med tidigt insatt behandling för att minska risken för infertilitet. Ökad resistens, varför man i regel behöver rådgöra med gynekolog.

Antibiotika enligt STRAMAs riktlinjer:
Vid STI (klamydia misstänkt eller verifierad): doxycyklin 100 mg 1×2 i 7 dagar.
Vid STI och anaerob infektion /blandinfektion: doxycyklin 200 mg x 1 i 10 dygn samt metronidazol 400 mg x 3 i 10 dygn.
Vid bekräftad mycoplasma genitalium: azitromycin 500 mg dag 1, 250 mg 1×1 dag 2–5.
I svårare fall inläggning och iv antibiotika.

Partnerbehandling, smittspårning samt anmälan till smittskyddsanmälan vid klamydia liksom vid gonorré. Vid mycoplasma genitalum rek partnerbehandling. Mycoplasma genitalium ej reglerad i smittskyddslagen (ska ej smittskyddsanmälas), men smittspårning kan övervägas i särskilda fall.

Sjukskrivning om påverkat allmäntillstånd, vila. Uppföljning efter 48 timmar med klinisk undersökning och CRP. Om då ej klart bättre remiss till kvinnoklinik.

Fördjupning

Läkemedelsboken.

STRAMA Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO 2019/2020.

Janusinfo

VISS. Gynekologiska infektioner:

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner 

Doxycyklin: T Doxyferm.

Metronidazol: T Metronidazol.

Azitromycin: T Azitromax

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: