Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Endometrios, adenomyos


Definition

Förekomst av vävnad som histologiskt liknar livmoderslemhinna (endometrium) utanför livmoderhålan.

Oftast spridning i bäcken, ibland till ovariet (då kallad chokladcysta eller endometriom). Endometrios drabbar ca var tionde kvinna i Sverige och debuterar i tonåren. Ca 100 000 kvinnor i Sveriges lider av allvarliga symtom och sjukdomen orsakar förutom lidande för patienten också stora samhällskostnader genom vårdkostnader och sjukskrivning.

Adenomyos: speciell form av endometrios med inväxt av endometrieslemhinna i livmodermuskeln.

Orsak

Spridning av endometrieslemhinna till buken sker hos alla kvinnor vid retrograd menstruation, men hos 10% resorberas inte slemhinneöarna i buken, utan växer till vid nästa menscykel under inflytande av östrogen. Leder till inflammatorisk process och sammanväxningar.

Symtom

Bäckensmärtor, cykliska eller acykliska. Krampaktig mensvärk (spasmodisk dysmenorré) är det mest framträdande symtomet. Samlagssmärtor (djup dyspareuni). Smärta vid tarmtömning eller vid fylld urinblåsa. Buksmärtan kan vara kontinuerlig. Infertilitet. OBS: diagnosen ofta fördröjd på grund av att patienten fått besked om psykosomatisk orsak. Adenomyos ger dysmenorré, dyspareuni och menorragi. Endometriosbesvären försvinner vid menopaus, men kan återkomma vid hormonell klimakteriebehandling.

Gynstatus: Palpationsömhet över uterus, adnexae, bäcken, palpabel bäckenresistens. Uterus och/eller ovarier inte fritt rörliga. Palpabla små endometrioshärdar, särskilt på baksidan av uterus i istmushöjd. Adenomyos: uterus är lätt symmetrisk förstorad, palpationsöm.

Utredning

Remiss till gynekolog vid misstanke om endometrios. Vaginal ultraljudsundersökning, MRI, laparoskopi.

Behandling

Handläggs av gynekolog, gärna i multiprofessionellt team med fysioterapeut, barnmorska, smärtläkare, kurator.

Vid infertilitet skrivs remiss infertilitetsklinik, ev. IVF.

Smärtor: symptomatisk behandling med paracetamol kombinerad med NSAID.

Vid menorragi: Tranexamsyra.

Hormonterapi med monofasiska kombinerade preventivmedel, helst gestagendominerade med levonogestrel. Dessa bör patienten ta kontinuerligt eller med få avbrott (långcykelbehandling), för att uppnå amenorré och anovulation.

Hormonell behandling med gestagena läkemedel t.ex. T Provera 10 mg x1 eller T Primolut-Nor 5 mg x 2. Doshöjning upp till 30 mg/dag för att uppnå blödningsfrihet och smärtfrihet. Observans på gestagena biverkningar.

Hormonell kombinationsbehandling med samtidig behandling med hormonspiral och antingen gestagena läkemedel eller kombinerade monofasiska preventivmedel.

Nässpray Nafarelin (GnRH – analog) – specialistbehandling

Icke-medikamentell behandling inkluderar fysioterapi, fysisk aktivitet, TENS, akupunktur mm. Multiprofessionellt stöd och uppföljning.

Vid smärta som stör nattsömnen erbjuds KBT, antidepressiva med sedativ effekt eller melatonin.

Vid smärtsensitisering och utveckling av kroniskt smärttillstånd kan behandling med tricykliska antidepressiva, antiepileptika eller svaga opioider bli aktuell.

Ytterligare rekommendationer inkluderar diagnostik, uppföljning och hantering av akuta smärtskov, psykiatrisk samsjuklighet mm.

Vid utebliven effekt av ovanstående erbjuds patienten kontakt med erfaren endometrioskirurg för ev kirurgisk åtgärd.

Adenomyos: Vid lindriga besvär symptomatisk behandling som vid endometrios. Vid svåra besvär ev hysterektomi.

Fördjupning

https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_66

Svensk förening för gynekologi och obstetrik

Socialstyrelsens riktlinjer för behandling av endometrios

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Analgetika

Paracetamol: T Alvedon.

Fibrinolyshämmare:

Transexamsyra: T Cyklo-f. Brustabl/Inj. /T Cyklokapron.

GnRH-analog:

Nafarelin: Nässpray Synarela.

Hormoner
Kombinations p-piller:

Etinylestradiol + levonogestrel: Abelonelle 28. T Anastrella 28. T Erlibelle.
T Neovletta. T Neovletta 28. T Prionelle. T Prionelle 28.

Etinylestradiol + norgestimat: T Amorest 28. Cilest 28.

Etinylestradiol+ drospirenon: T Daylette, T Estrelen, T Yaz.

Gestagen

Medroxiprogesteron: T Provera.

Noretisteron: T Primolut-Nor.

NSAID

Dexibuprofen: T Tradil.

Ibuprofen: T Ibumetin.

Ketoprofen: K Orudis Retard.

Naproxen: T Naproxen.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: