NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Extrauterin graviditet. Utomkvedshavandeskap ”X”.

ICD-10: O00.9

Orsak

Graviditet utanför livmoderhålan, vanligen i äggledare.

 

Symtom

Diagnosen skall misstänkas tidigt hos kvinnor i fertil ålder med lågt sittande buksmärtor, speciellt i samband med blödningsrubbning. Symtom kan uppkomma redan i graviditetsvecka 5, dvs med mensen endast en vecka försenad.

 

Status/Utredning:

Ömhet vid bukpalpation. Positivt graviditetstest. U-hcg ska alltid kontrolleras hos kvinna i fertil ålder med buksmärta (även hos de som använder preventivmedel). S-hcg är känsligare än u-hcg, och ska vid normal graviditet fördubblas på 48 timmar (≤v 8). Vaginalt ultraljud hos gynekolog visar ingen intrauterin graviditet, ökad mängd fri vätska i buken ses oftast. Ibland kan man även identifiera en graviditet extrauterint. Kvinnan kan ha allmänpåverkan med lågt blodtryck och takykardi.

 

Differentialdiagnoser: Appendicit, ovarialcysta, ovarialtorsion, spontanabort.

 

Behandling

Vid misstanke på extrauterin graviditet –  akut remiss till gynekolog för bedömning. Risk för stora blödningar och snabb försämring. Dropp och ev. smärtlindring med Ketogan eller morfin.

Aktuella Mediciner

Ketobemidon: Inj Ketogan novum.

Morfin: Inj Morfin.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer