Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Appendicit. Blindtarmsinflammation.

ICD-10: K35

Definition

Inflammation i appendix vermiformis.

Orsak

Huvudparten okänd orsak. Avstängning av lumen i blindtarmen tros vara en av orsakerna (detta orsakat av svullnad av lymfoid vävnad, fr.a. hos barn), fekalom, ev främmande kropp. Högst incidens mellan 10–30 års ålder.

Symtom

Allmänsymtom med illamående, nedsatt aptit, ”sjukdomskänsla”, måttlig feber. Buksmärta. Initialt förläggs denna vanligen kring naveltrakten med smärtvandring lateralisering ner mot hö. fossa; McBurneys punkt (MB). Beroende på blindtarmens läge kan smärta finnas mot symfys eller flank. Ibland smärtfrihet just innan perforation.

Status

Lätt till måttlig feber. Från palpationsömhet till rent bukmuskelförsvar över MB. Perman-Rovsings tecken och psoas’ tecken kan vara positiva, rebound ömhet. Pat. kan komma gående försiktigt framåtböjd. PR: ömhet upp mot höger. Vid försenad diagnos föreligger perforationrisk. Brädhård buk.

Differentialdiagnoser

”Körtelbuk”, invagination, gastroenterit, basal lunginflammation (fr.a. hos barn), IBS, pyelonefrit, gynekologiska orsaker, gallvägssjukdom, dyspepsi/ulcus, appendicitabscess, förstoppning, divertikulit, Meckels divertikel.

Utredning

Klinisk diagnos enligt ovan. Diagnosen är ofta svår, ffa hos barn, gravida, överviktiga och äldre. Osäkerhet medför upprepade förnyade bukpalpationer efter 12–24 tim. Leukocytos (efter någon timma) och CRP-stegring (> 20 efter cirka 12 timmar). Höga CRP-värden vid appendicit ökad risk för perforation. Ultraljud, CT, laparoskopi eller gynekologisk undersökning vid oklara tillstånd.

Behandling

Operation, ökad komplikationsfrekvens vid perforerad appendix. Idag sällsynt med profylatisk appendektomi (inför t.ex. långresor). Appendicitabcess, fr.a. hos de äldre, innebär stor återinsjuknanderisk; remiss för operation (som i regel görs efter 4–6 veckor) eller dränage (med hjälp av ultraljud) ev. kombinerat med antibiotikabehandling. Kronisk appendicit förekommer (?), men delade uppfattningar om prevalensen. Många har kvar sina buksmärtor även efter appendektomi är gjord på den indikationen (IBS?).

Antibiotikabehandling istället för kirurgi, studier utförts men fortfarande är operation förstahandsalternativ. Äldre och skör patient kan komma i fråga för antibiotikaterapi för att ev. kunna undvika en operation. Det förs också diskussion om självläkning förekommer, men bör då följas upp.

Vid akut bild och allmänpåverkan transport till sjukhus, venösa infarter och syrgas på mask.

Patientinformation: www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om Appendicit. Blindtarmsinflammation. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis