Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Appendicit. Blindtarmsinflammation.

ICD-10: K35

Definition: Inflammation i appendix vermiformis.

Orsak

Huvudparten okänd orsak. Avstängning av lumen i blindtarmen tros vara en av orsakerna (detta orsakat av svullnad av lymfoid vävnad, ffa hos barn), fekalom, ev främmande kropp. Högst incidens mellan 10-30 års ålder.

Symtom

Allmänsymtom med illamående, nedsatt aptit, ”sjukdomskänsla”, måttlig feber. Buksmärta. Initialt förläggs denna vanligen kring naveltrakten med smärtvandring ner mot hö fossa; McBurneys punkt (MB). Beroende på blindtarmens läge kan smärta finnas mot symfys eller flank. Ibland smärtfrihet just innan perforation.

Status: Lätt till måttlig feber. Från palpationsömhet till rent bukmuskelförsvar över MB. Perman-Rovsings tecken och psoas´ tecken kan vara positiva. Pat kan komma gående försiktigt framåtböjd. PR: ömhet upp mot höger.

Differentialdiagnoser: ”Körtelbuk”, invagination, gastroenterit, basal lunginflammation (ffa hos barn), IBS, pyelonefrit, gynekologiska orsaker, gallvägssjukdom, dyspepsi/ulcus, appendicitabscess, förstoppning, divertikulit, Meckels divertikel.

Utredning

Klinisk diagnos enligt ovan. Diagnosen är ofta svår, ffa hos barn, gravida, överviktiga och äldre. Osäkerhet medför upprepade förnyade bukpalpationer efter 12-24 tim Leukocytos (efter någon timma) och CRP-stegring (> 20 efter cirka 12 timmar). Höga CRP-värden vid appendicit ökad risk för perforation. Ultraljud, CT, laparoskopi eller gynekologisk undersökning vid oklara tillstånd.

Behandling: Operation, ökad komplikationsfrekvens vid perforerad appendix. Idag sällsynt med profylatisk appendektomi (inför t ex långresor). Appendicitabcess, ffa hos de äldre, innebär stor återinsjuknanderisk; remiss för operation (görs i regel efter 4-6 veckor) eller dränage (med hjälp av ultraljud) ev kombinerat med antibiotikabehandling. Kronisk appendicit förekommer, men delade uppfattningar om hur ofta den förekommer. Många har kvar sina buksmärtor även efter appendektomi gjord på den indikationen (IBS?).

Antibiotikabehandling erbjuds som förstahandsalternativ vid vissa centra (inte gravida eller vid allvarlig klinisk bild). Flagyl 400 mg 1×2 + Cefadroxil 1 g 1×1 under 10 dagar brukar provas alternativt iv antibiotikabehandling. Äldre och skör patient kan komma i fråga för antibiotikaterapi för att ev kunna undvika en operation. Det förs också diskussion om självläkning förekommer.

Vid akut bild och allmänpåverkan transport till sjukhus, venösa infarter och syrgas på mask.

Patientinformation: www.1177.se.

För dig som patient
Läs mer om Appendicit. Blindtarmsinflammation. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!