Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Kirurgi / Appendicit, blindtarmsinflammation
Annons:

Appendicit, blindtarmsinflammation


Definition

Inflammation i appendix vermiformis.

Orsak

Huvudparten okänd orsak. Avstängning av lumen i blindtarmen tros vara en av orsakerna (detta orsakat av svullnad av lymfoid vävnad, fr.a. hos barn), fekalom, ev främmande kropp. Högst incidens mellan 10–30 års ålder.

Symtom

Allmänsymtom med illamående och ev.kräkning, nedsatt aptit, ”sjukdomskänsla”, måttlig feber. Ibland diarré eller förstoppning. Buksmärta. Initialt förläggs denna vanligen kring naveltrakten med smärtvandring ner mot höger fossa; McBurneys punkt (MB). Beroende på blindtarmens läge kan smärta finnas mot symfys, flank, eller ibland upp mot höger arcus. Ibland smärtfrihet just innan perforation.

Status

Lätt till måttlig feber. Från palpationsömhet till rent bukmuskelförsvar över MB. Perman-Rovsings tecken och psoas’ tecken kan vara positiva, släppömhet i höger fossa (både direkt samt indirekt från vänster fossa). Pat. kan komma gående försiktigt framåtböjd. PR: ömhet upp mot höger. Vid försenad diagnos föreligger perforationsrisk. Brädhård buk.

Differentialdiagnoser

”Körtelbuk”, invagination, gastroenterit, basal lunginflammation (ff.a. hos barn), IBS, pyelonefrit, gynekologiska orsaker (extrauterin graviditet, salpingit etc.), gallvägssjukdom, dyspepsi/ulcus, appendicitabscess, förstoppning, divertikulit, Meckels divertikel.

Utredning

Tidigare sågs appendicit som en klinisk diagnos, men numera utförs i Sverige oftast radiologi vid misstanke om appendicit (DT eller UL). Man kan också utföra diagnostisk laparoskopi vid misstanke om appendicit. Här förekommer olika rutiner på olika sjukhus i Sverige.Blodprover: CRP, blodstatus, u-sticka.

Behandling

Operation: Appendektomi (öppen eller laparoskopisk) är förstahandsval för appendicit utan tydlig abscessbildning.Ökad komplikationsfrekvens vid perforerad appendix. Antibiotikabehandling istället för kirurgi, studier utförts men fortfarande är operation förstahandsalternativ. Äldre och skör patient kan komma i fråga för antibiotikaterapi för att ev. kunna undvika en operation. Det förs också diskussion om självläkning förekommer, men bör då följas upp.

Idag sällsynt med profylaktisk appendektomi (inför t.ex. långresor). Appendicitabcess, fr.a. hos de äldre, innebär stor återinsjuknanderisk; remiss för operation (som i regel görs efter 4–6 veckor) eller dränage (med hjälp av ultraljud) ev. kombinerat med antibiotikabehandling. Kronisk appendicit förekommer (?), men delade uppfattningar om prevalensen. Många har kvar sina buksmärtor även efter appendektomi är gjord på den indikationen (IBS?).

Vid akut bild och allmänpåverkan transport till sjukhus, venösa infarter och syrgas på mask.

Patientinformation: www.1177.se

www.doktorn.com

Fördjupning

Ett nytt vårdprogram ska tas fram 2023, se: kunskapsstyrning.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: