Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Kirurgi / Appendicit. Blindtarmsinflammation.
Annons:

Appendicit. Blindtarmsinflammation.


Hamdan Abbas
Hamdan Abbas
Specialist i kirurgi

Definition

Inflammation i appendix vermiformis.

Orsak

Huvudparten okänd orsak. Avstängning av lumen i blindtarmen tros vara en av orsakerna (detta orsakat av svullnad av lymfoid vävnad, fr.a. hos barn), fekalom, ev främmande kropp. Högst incidens mellan 10–30 års ålder.

Symtom

Allmänsymtom med illamående, nedsatt aptit, ”sjukdomskänsla”, måttlig feber. Buksmärta. Initialt förläggs denna vanligen kring naveltrakten med smärtvandring lateralisering ner mot hö. fossa; McBurneys punkt (MB). Beroende på blindtarmens läge kan smärta finnas mot symfys eller flank. Ibland smärtfrihet just innan perforation.

Status

Lätt till måttlig feber. Från palpationsömhet till rent bukmuskelförsvar över MB. Perman-Rovsings tecken och psoas’ tecken kan vara positiva, rebound ömhet. Pat. kan komma gående försiktigt framåtböjd. PR: ömhet upp mot höger. Vid försenad diagnos föreligger perforationrisk. Brädhård buk.

Differentialdiagnoser

”Körtelbuk”, invagination, gastroenterit, basal lunginflammation (fr.a. hos barn), IBS, pyelonefrit, gynekologiska orsaker, gallvägssjukdom, dyspepsi/ulcus, appendicitabscess, förstoppning, divertikulit, Meckels divertikel.

Utredning

Klinisk diagnos enligt ovan. Diagnosen är ofta svår, ffa hos barn, gravida, överviktiga och äldre. Osäkerhet medför upprepade förnyade bukpalpationer efter 12–24 tim. Leukocytos (efter någon timma) och CRP-stegring (> 20 efter cirka 12 timmar). Höga CRP-värden vid appendicit ökad risk för perforation. Ultraljud, CT, laparoskopi eller gynekologisk undersökning vid oklara tillstånd.

Behandling

Operation, ökad komplikationsfrekvens vid perforerad appendix. Idag sällsynt med profylatisk appendektomi (inför t.ex. långresor). Appendicitabcess, fr.a. hos de äldre, innebär stor återinsjuknanderisk; remiss för operation (som i regel görs efter 4–6 veckor) eller dränage (med hjälp av ultraljud) ev. kombinerat med antibiotikabehandling. Kronisk appendicit förekommer (?), men delade uppfattningar om prevalensen. Många har kvar sina buksmärtor även efter appendektomi är gjord på den indikationen (IBS?).

Antibiotikabehandling istället för kirurgi, studier utförts men fortfarande är operation förstahandsalternativ. Äldre och skör patient kan komma i fråga för antibiotikaterapi för att ev. kunna undvika en operation. Det förs också diskussion om självläkning förekommer, men bör då följas upp.

Vid akut bild och allmänpåverkan transport till sjukhus, venösa infarter och syrgas på mask.

Patientinformation: www.1177.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: