Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Hem / Behandlingsöversikter / Urinvägarnas sjukdomar / Febril UVI. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion.
Annons:

Febril UVI. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion.


Definition

Bakteriell infektion i njurvävnad och/eller prostata. Systemiskt svar med feber>38 grader, allmänpåverkan.

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E coli, enterokocker, Proteus mirabilis, Klebsiella. Kan vara följd av instrumentering i urinvägarna såsom kateterisering och prostatabiopsi.

Symtom

Ofta hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flank- och/ eller buksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100 000 bakterier/ml). Ibland illamående och kräkningar, ev. miktionsbesvär. Allmänpåverkan.

Utredning

Urinsticka, urinodling, CRP (ofta>100), kreatinin.

Behandling

Vid kräkningar/ allmänpåverkan skall patienten ha parenteral behandling initialt. Det gäller särskilt gravida och äldre som löper ökad risk för urosepsis. Förstahandsalternativ är peroralt ciprofloxacin 500mg x 2 i 7 dagar till kvinnor och 14 dagar till män. Alternativ är trimetoprim/ sulfametoxazol 160/800 m gx 2 i 10 dagar till kvinnor och 14 dagar till män. Sjukhuset kan också ha tillgång till licenspreparaten ceftibuten eller cefixim. Vid utebliven effekt och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut datortomografi med frågeställning uretärobstruktion eller njurabscess (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder).

Följ alltid regionala STRAMA-program för antibiotikabehandling. Risken för att infektionen orsakas av antibiotikaresistenta bakterier måste beaktas.

Uppföljning

Kontrollodling rekommenderas inte om förloppet är okomplicerat och symtomfrihet uppnås.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin, T Ciproxin.

Trimetoprim+sulfametoxazol: T Bactrim forte, T Eusaprim forte.


Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
Annons: