NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Febril UVI. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion

ICD-10: N12

Definition

Bakteriell infektion i njurvävnad och/eller prostata. Systemiskt svar med feber > 38 grader, allmänpåverkan.

 

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E-coli, enterokocker, Proteus mirabilis, Klebsiella. Kan vara följd av katetisering och prostatbiopsi.

 

Symtom

Ofta hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flanksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100 000 bakterier/ml). Ibland illamående och kräkningar, ev. miktionsbesvär. Allmänpåverkan.

 

Utredning

Urinsticka, urinodling, CRP (ofta > 100).

Behandling

Vid kräkningar/ allmänpåverkan skall patienten ha parenteral behandling initialt. Ff. a. gravida och äldre som löper ökad risk för urosepsis. Förstahandsalternativ är peroralt  ciprofloxacin 500mgx2 kvinnor i 7 dagar män i 14 dagar. Alternativt trimetoprim/ sulfametoxazol 160/800 mgx2 i 10 dagar till kvinnor och 14 dagar till män.  i 10 dagar. Sjukhuset kan också ha tillgång till licenspreparaten ceftibuten eller cefixim. . Vid utebliven effekt och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut datortomografi för med frågeställning uretärobstruktion eller njurabscess (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder).

 

Uppföljning:

Kontrollodling rekommenderas inte längre om symtomfrihet.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Ciprofloxacin: T Ciproxin.

Trimetoprim+sulfonamider: T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer