Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Febril UVI, pyelonefrit, övre urinvägsinfektion
Annons:

Febril UVI, pyelonefrit, övre urinvägsinfektion


Definition

Bakteriell infektion i njurvävnad och/eller prostata. Systemiskt svar med feber > 38 grader, allmänpåverkan.

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E coli, enterokocker, Proteus mirabilis, Klebsiella. Kan vara följd av instrumentering i urinvägarna såsom kateterisering och prostatabiopsi.

Symtom

Ofta hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flank- och/ eller buksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100 000 bakterier/ml). Ibland illamående och kräkningar, ev. miktionsbesvär. Allmänpåverkan.

Utredning

Urinsticka, urinodling, CRP (ofta>100), kreatinin.

Behandling

Vid kräkningar/ allmänpåverkan skall patienten ha parenteral behandling initialt. Det gäller särskilt gravida och äldre som löper ökad risk för urosepsis. Om måttlig allmänpåverkan och patienten inte tillhör riskgrupp för urosepsis inleds istället peroral behandling. Förstahandsalternativ är peroralt ciprofloxacin 500mg x 2 i 7 dagar till kvinnor och 14 dagar till män. Alternativ är trimetoprim/ sulfametoxazol 160/800 m gx 2 i 10 dagar till kvinnor och 14 dagar till män. Sjukhuset kan också ha tillgång till licenspreparaten ceftibuten eller cefixim. Vid utebliven effekt och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut datortomografi med frågeställning uretärobstruktion eller njurabscess (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder).

Följ alltid regionala STRAMA-program för antibiotikabehandling. Risken för att infektionen orsakas av antibiotikaresistenta bakterier måste beaktas.

Uppföljning

Kontrollodling rekommenderas inte om förloppet är okomplicerat och symtomfrihet uppnås.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin, T Ciproxin.

Trimetoprim+sulfametoxazol: T Bactrim forte, T Eusaprim forte.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: