Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Febril UVI. Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion

ICD-10: N12

Definition

Bakteriell infektion i njurvävnad och/eller prostata. Systemiskt svar med feber>38 grader, allmänpåverkan.

 

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E coli, enterokocker, Proteus mirabilis, Klebsiella. Kan vara följd av instrumentering i urinvägarna såsom kateterisering och prostatabiopsi.

 

Symtom

Ofta hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flank- och/ eller buksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100 000 bakterier/ml). Ibland illamående och kräkningar, ev. miktionsbesvär. Allmänpåverkan.

 

Utredning

Urinsticka, urinodling, CRP (ofta>100), kreatinin.

Behandling

Vid kräkningar/ allmänpåverkan skall patienten ha parenteral behandling initialt. Det gäller särskilt gravida och äldre som löper ökad risk för urosepsis. Förstahandsalternativ är peroralt ciprofloxacin 500mg x 2 i 7 dagar till kvinnor och 14 dagar till män. Alternativ är trimetoprim/ sulfametoxazol 160/800 m gx 2 i 10 dagar till kvinnor och 14 dagar till män. Sjukhuset kan också ha tillgång till licenspreparaten ceftibuten eller cefixim. Vid utebliven effekt och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut datortomografi med frågeställning uretärobstruktion eller njurabscess (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder).

Följ alltid regionala STRAMA-program för antibiotikabehandling. Risken för att infektionen orsakas av antibiotikaresistenta bakterier måste beaktas.

 

Uppföljning:

Kontrollodling rekommenderas inte förloppet är okomplicerat och symtomfrihet uppnås.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin, T Ciproxin.

Trimetoprim+sulfametoxazol: T Bactrim forte, T Eusaprim forte.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis