Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Manisk episod


Se även avsnittet Bipolär sjukdom, hypomani, cyklotymi.

Definition

Ihållande påtagligt förhöjt eller irritabelt stämningsläge. Patienten har ofta bristande sjukdomsinsikt. Upprepade episoder av mani där även åtminstone en depressiv episod förekommer räknas till bipolär sjukdom.

Orsak

Uppträder ofta utan påvisbar anledning. Ingår vanligen i ett episodiskt förlopp. Hereditet. Sömnbrist. Psykiskt trauma. Fysiskt trauma. Antidepressiv behandling (läkemedel, ECT). Steroider (vid ex.v. reumatiska sjukdomar). Levodopa. Drogmissbruk (alkohol, amfetamin, bensodiazepin m.fl.). Somatisk sjukdom (ex.v. hypertyreos, efter cerebrala lesioner).

Symtom

Minst en vecka med ihållande abnormt förhöjt stämningsläge (skrattar, skämtar, vitsar, upplever vitalitet och kreativitet och frihet från vardagstristess). Individen tycker egna arbetsprestationerna är utmärkta. Stämningslägesförändringen relativt snabbt inträffande. Ofta labilt stämningsläge eller påtaglig irritabilitet. Störningen orsakar påtaglig funktionsförsämring i yrkesliv/sociala relationer eller att sjukhusvård är motiverad för att förhindra skada hos den drabbade eller hens omgivning. Minst tre av nedanstående symtom skall finnas (fyra om sinnesstämningen bara är irritabel):

 • Förhöjd självkänsla eller grandiositet (känner sig betydelsefull, förnäm, kan känna sig utvald).
 • Minskat sömnbehov (utvilad efter tre timmars sömn).
 • Mer pratsam än vanligt.
 • Upplevelse av snabba tankar, visar snabba associationer.
 • Lättdistraherad.
 • Ökad och målinriktad aktivitet (intensivt engagerad beträffande arbete, skola, socialt eller sexuellt) eller psykomotorisk agitation/irritabilitet.
 • Lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser (ökad libido och potens med omdömeslösa sexuella aktiviteter, stora penninginvesteringar i omdömeslösa projekt, intensivt shoppande, föga nogräknade sociala kontakter etcetera).

Sjukdomen uppvisar ett spektrum mellan svår sjukdom och normalitet.

Differentialdiagnos

Bipolär sjukdom. Hypomani. Drogmissbruk (alkohol, amfetamin, bensodiazepin m.fl.). Somatisk sjukdom (exempelvis hypertyreos).

Utredning

Bedömning görs utifrån individens normala stämningsläge. Anamnes (del i bipolär sjukdom? hereditet? psykiskt/fysiskt trauma? sömn?). Genomgång av aktuell medicinering. Tecken på läkemedels- eller drogmissbruk? Viktigt att försöka skilja ut ev psykisk eller fysisk orsak till manin, då dessa patienter inte ska ha litiumprofylax eller annan stämningsstabiliserare. S-T4 + TSH. Blod- och leverstatus, B12/Folsyra. Drogscreening, Ställningstagande till CT/MR hjärna.

Behandling

Sker via psykiater eller i nära samråd med sådan, helst på specialmottagning eller av specialteam.

Läkemedelsbehandling enligt svensk psykiatrisk förening:

 • Vid hypomani/måttlig mani: Neuroleptikum med indikation mani tex haldol, olanzapin, risperidon, aripiprazol, quetiapin, ziprazidon, paliperidon.
 • Vid svår mani/blandtillstånd: Neuroleptikum med indikation mani samt litium eller valproat som stämningsstabiliserande. Iv behandling vb.  ECT vb.
 • Kontakt med psykolog, psykoterapeut eller kurator för kognitiv beteendeterapi.

En allians arrangeras med patient/anhöriga/eventuell arbetsgivare så att omgivningen snabbt reagerar vid eventuell maniska skov framledes. Eventuell social intervention för att räta upp havererad ekonomi etc. efter maniska skov.

Egenåtgärder:

Regelbundenhet betr. livsmönster inkl. sömnvanor, stressreducering, regelbunden fysisk träning, ej tobak/narkotika/alkohol.

Se avsnittet Bipolär sjukdom

Fördjupning

Svensk Psykiatrisk Förening. Bipolär sjukdom. 2014. www.svenskpsykiatri.se

Aktuella Mediciner

Stämningsstabiliserare
Antiepileptika

Valproinsyra: T Ergenyl Retard.

Lamotrigin: T Lamictal. T Lamotrigin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. Oral susp/T Tegretol. T Tegretol Retard.
T Trimonil Retard.

Atypiska neuroleptika

Olanzapin: T Zyprexa.

Quetiapin: T Seroquel Depot.

Haloperidol. Inj./Oral löns./T Haldol

Risperidon. T/Inj.pulver/Oral lösn. Risperidon, Risperdal

Aripiprazol. T/Inj./Inj.pulver/Oral lösn. Aripiprazol, Abilify

Ziprazidon. K Ziprasidon.

Paliperidon. T Invega. Inj. Trevicta. Inj. Xeplion.

Litium

T Lithionit.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: