Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Mani.

ICD-10: F30 DSM-5: 296.4x (mani i bipolär sjd typ 1) 296.89 (mani/hypomani i bipolär sjd typ II)

Se även avsnittet Bipolär sjukdom, hypomani, cyklotomi.

Definition

Ihållande påtagligt förhöjt eller irritabelt stämningsläge. Patienten har ofta bristande sjukdomsinsikt. Upprepade episoder av mani där även åtminstone en depressiv episod förekommer räknas till Bipolär sjukdom.

Orsak

Uppträder ofta utan påvisbar anledning. Ingår vanligen i ett episodiskt förlopp. Hereditet. Sömnbrist. Psykiskt trauma. Fysiskt trauma. Antidepressivbehandling (mediciner, ECT). Steroider (vid ex.v. reumatiska sjukdomar). Levodopa. Drogmissbruk (alkohol, amfetamin, bensodiazepin m.fl.). Somatisk sjukdom (ex.v. hypertyreos, efter cerebrala lesioner).

Symtom

Minst en vecka med ihållande abnormt förhöjt stämningsläge (skrattar, skämtar, vitsar, upplever vitalitet och kreativitet och frihet från vardagstristess). Individen tycker egna arbetsprestationerna är utmärkta. Stämningslägesförändringen relativt snabbt inträffande. Ofta labilt stämningsläge eller påtaglig irritabilitet. Störningen orsakar påtaglig funktionsförsämring i yrkesliv/sociala relationer eller att sjukhusvård är motiverad för att förhindra skada hos den drabbade eller hans/hennes omgivning. Minst tre av nedanstående symtom skall finnas (fyra om sinnesstämningen bara är irritabel):

* Förhöjd självkänsla eller grandiositet (känner sig betydelsefull, förnäm, kan känna sig utvald).

* Minskat sömnbehov (utvilad efter tre timmars sömn).

* Mer pratsam än vanligt.

* Upplevelse av snabba tankar, visar snabba associationer.

* Lättdistraherad.

* Ökad och målinriktad aktivitet (intensivt engagerad betr arbete, skola, socialt eller sexuellt) eller psykomotorisk agitation/irritabilitet.

* Lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser (ökad libido och potens med omdömeslösa sexuella aktiviteter, stora penninginvesteringar i omdömeslösa projekt, intensivt shoppande, föga nogräknade sociala kontakter etc.).

Sjukdomen uppvisar ett spektrum mellan svår sjukdom och normalitet.

Differentialdiagnos

Bipolär sjukdom. Hypomani. Drogmissbruk (alkohol, amfetamin, bensodiazepin m.fl.). Somatisk sjukdom (ex.v. hypertyreos).

Utredning

Bedömning görs utifrån individens normala stämningsläge. Anamnes (del i bipolär sjukdom? hereditet? psyk/fys trauma? sömn?). Genomgång av aktuell medicinering. Tecken på läkemedels- eller drogmissbruk? Viktigt att försöka skilja ut ev psykisk eller fysisk orsak till manin, då dessa patienter inte ska ha litiumprofylax eller annan stämningsstabiliserare. S-T4 + TSH. Blod- och leverstatus, B12/Folsyra. Drogscreening, Ställningstagande till CT/MR hjärna.

Behandling

Sker via psykiater eller i nära samråd med sådan, helst på specialmottagning eller av specialteam.

Läkemedelsbehandling enligt svensk psykiatrisk förening:

– Vid hypomani/måttlig mani: Neuroleptikum med indikation mani tex haldol, olanzapin, risperidon, aripiprazol, quetiapin, ziprazidon, paliperidon.

– Vid svår mani/blandtillstånd: Neuroleptikum med indikation mani samt litium eller valproat som stämningsstabiliserande. Iv behandling vb.  ECT vb.

– Kontakt med psykolog, psykoterapeut eller kurator för kognitiv beteendeterapi.

En allians arrangeras med patient/anhöriga/ev arbetsgivare så att omgivningen snabbt reagerar vid ev maniska skov framledes. Ev. social intervention för att räta upp havererad ekonomi etc. efter maniska skov.

Egenåtgärder: Regelbundenhet betr. livsmönster inkl. sömnvanor, stressreducering, regelbunden fysisk träning, ej tobak/narkotika/alkohol.

Se avsnittet Bipolär sjukdom

Fördjupning

Svensk Psykiatrisk Förening. Bipolär sjukdom. 2014. www.svenskpsykiatri.se

 

Aktuella Mediciner

Stämningsstabiliserare
Antiepileptika

Valproinsyra: T Ergenyl Retard.

Lamotrigin: T Lamictal. T Lamotrigin.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retard. Oral susp/T Tegretol. T Tegretol Retard.
T Trimonil Retard.

Atypiska neuroleptika

Olanzapin: T Zyprexa.

Quetiapin: T Seroquel Depot.

Haloperidol. Haldol

Risperidon. Risperidon, Risperdal

Aripiprazol. Aripiprazol, Abilify

Ziprazidon. Ziprasidon.

paliperidon

Litium

T Lithionit.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis