Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Mani.

ICD-10: F30 DSM IV: 296.4x (mani i bipolär sjk typ 1) 296.89 (mani/hypomani i bipolär sjk typ II)

Se även avsnittet Bipolär sjukdom.

Definition

Ihållande påtagligt förhöjt eller irritabelt stämningsläge. Patienten har ofta bristande sjukdomsinsikt. Upprepade episoder av mani räknas till Bipolär sjukdom.

Orsak

Uppträder ofta utan påvisbar anledning. Ingår vanligen i ett episodvist förlopp. Heriditet. Sömnbrist. Psykiskt trauma. Fysiskt trauma. Antidepressivbehandling (mediciner, ECT). Steriodtillförsel (vid ex v reumatiska sjukdomar). Levodopa. Drogmissbruk (alkohol, amfetamin, bensodiazepin m fl). Somatisk sjukdom (ex v hypertyreos, cerebrala lesioner efter).

Symtom

Minst en vecka med ihållande abnormt förhöjt stämningsläge (skrattar, skämtar, vitsar, upplever vitalitet och kreativitet och frihet från vardagstristess!). Individen tycker egna arbetsprestationerna är utmärkta. Stämningslägesförändringen relativt snabbt inträffande. Ofta labilt stämningsläge eller påtaglig irritabilitet. Störningen skall orsaka påtaglig funktionsförsämring i yrkesliv/sociala relationer eller att sjukhusvård är motiverad för att förhindra skada hos den drabbade eller hans/hennes omgivning. Minst tre av nedanstående symtom skall finnas (fyra om sinnesstämningen bara är irritabel):

* Förhöjd självkänsla eller grandiositet (känner sig betydelsefull, förnäm, kan känna sig utvald).

* Minskat sömnbehov (utvilad efter tre timmars sömn).

* Mer pratsam än vanligt.

* Upplevelse av snabba tankar, visar snabba associationer.

* Lättdistraherad.

* Ökad och målinriktad aktivitet (intensivt engagerad betr arbete, skola, socialt eller sexuellt) eller psykomotorisk agitation/irritabilitet.

* Lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser (ökad libido och potens med omdömeslösa sexuella aktiviteter, stora penninginvesteringar i omdömeslösa projekt, intensivt shoppande, föga nogräknade sociala kontakter etc).

Sjukdomen uppvisar ett spektrum mellan svår sjukdom och normalitet.

Differentialdiagnos: Bipolär sjukdom. Hypomani. Drogmissbruk (alkohol, amfetamin, bensodiazepin m fl). Somatisk sjukdom (ex v hypertyreos).

Utredning

Bedömning görs utifrån individens normala stämningsläge. Anamnes (del i bipolär sjukdom? hereditet? psyk/fys trauma? sömn?). Genomgång av aktuell medicinering. Tecken på läkemedels- eller drogmissbruk? Viktigt att skilja ut ev psykisk eller fysisk orsak till manin. (Dessa patienter skall ej ha litiumprofylax eller annan stämningsstabiliserare). S-T4 + TSH. Ställningstagande till CT/MR hjärna.

Behandling

Akutbehandling via psykiatrin. Akutbehandling i form av atypiskt neuroleptika som olanzapin. Även vb i akutskedet litium i högre doser än underhållsdos. Klassiska neuroleptika som haloperidol, klorpromazin, m fl undviks pga dess biverkningar. Undvik även risperidon. Därefter och som profylax litium, valproinsyra, lamotigrin eller olanzapin. Quetiapin är godkänt för behandling av måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär sjukdom. Se fö behandling i avsnittet Bipolär sjukdom. Viktigt är en stabil och fungerande sömn. Se kap Sömnstörningar.

Samtalskontakt via psykolog, psykoterapeut eller kurator enl kognitiv modell. En allians arrangeras med patient/anhöriga/ev arbetsgivare så att omgivningen snabbt reagerar vid ev maniska skov framledes. Ev social intervention för att räta upp havererad ekonomi etc efter maniska skovet. Cave alkohol! Regelbunden livsföring!

Aktuella mediciner

Antiepileptika 

Lamotigrin: T Lamotrigin. Lamictal. Valproinsyra: T Ergenyl.

Litium T Lithionit.

Neuroleptika 

Olanzapin: T Zyprexa. Quetiapin: T Quetiapin. Seroquel Depot.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ