Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hypomani.

ICD-10: F30.0 DSM IV: 296.89(ingående i bipolär sjk typ II) 296.40 (ingående i bipolär sjk typ I)

Se även avsnitten Bipolär sjukdom, Mani resp Cyklotymi i detta kapitel.

Definition

Ihållande förhöjt stämningsläge eller irritabilitet, dock inte till graden av mani. Patienten har ofta sjukdomsinsikt. Upprepade episoder av hypomani räknas till Bipolär sjukdom.

Orsak

Ofta som del i bipolär sjukdom. Sömnbrist. Psykiskt trauma. Antidepressiv behandling. Farmaka (steroider, levodopa). Drogmissbruk (alkohol, amfetamin, bensodiazepin m fl). Somatisk sjukdom (ex v hypertyreos).

Symtom

Ett under minst fyra dagar ihållande förhöjt stämningsläge eller irritabilitet. Förhöjda stämningsläget kan göra individen mer kreativ, aktivare, kritiklös. Individen tycker egna arbetsprestationerna är utmärkta. Ev utsvävningar ekonomiskt, sexuellt mm. Hypomanin kan föregå såväl manisk som depressiv fas vid bipolär sjukdom.

Bilden skall vara klart avvikande från personens normala stämningsläge och funktionsförändringen skall vara iakttagbar från omgivningen. Störningen skall inte vara så allvarlig att den orsakar funktionsnedsättning i arbetsliv, socialt etc eller motivera sjukhusvård. Psykotiska symtom får inte förekomma.

Minst tre av nedanstående symtom skall dessutom finnas (fyra om enbart stämningslägesförändringen består i irritabilitet):

* Förhöjd självkänsla eller irritabilitet.

* Minskat behov av sömn (utvilad efter tre timmar).

* Mer pratsam än vanligt.

* Upplevelse av snabba tankar, visar snabba associationer.

* Lättdistraherad.

* Ökad och målinriktad aktivitet (intensivt engagerad betr arbete, skola, socialt eller sexuellt) eller psykomotorisk agitation/irritabilitet.

* Lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser (ökad libido och potens med omdömeslösa sexuella aktiviteter, stora penninginvesteringar i omdömeslösa projekt, intensivt shoppande, föga nogräknade sociala kontakter etc). Hypomani uppvisar ett spektrum mellan svår sjukdom och normalitet.

Differentialdiagnos: Bipolär sjukdom. Mani. Frontallobsdemens. Hypertymt temperament. Drogmissbruk. Hypertyreos.

Utredning

Bedömning görs utifrån individens normala stämningsläge. Anamnes (del i bipolär sjukdom? hereditet? psyk/fys trauma? sömn?). S- T4. Genomgång av aktuella läkemedel. Tecken på läkemedels- eller drogmissbruk? Ställningstagande till CT/MR hjärna.

Behandling

I flesta fall ingen behandling. Vid behov stämningsstabiliserare via psykiater. Se avsnittet Bipolär sjukdom.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ