Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Cyklotymi. Cyklotymt temperament.

ICD-10: F30, F 34.0

Se avsnitten Bipolär sjukdom, mani, hypomani i detta kapitel.

Definition

Cyklotymi: Tätt återkommande perioder med snabbt växlande humörförändringar i form av Cyklotymt temperament hypomanier och sänkt humörläge – se Symtom nedan – av sådan grad att de försämrar sociala funktionsförmågan. Cyklotymi anses tillhöra gruppen affektiva tillstånd (bipolära syndrom).

Symtom

Cyklotymi: Under minst två års tid (ett år hos barn och ungdomar) flera episoder med såväl humörhöjningar som humörsänkningar utan att kriterier för mani eller depression är uppnådda. Under denna tid ej besvärsfri. En del av dessa individer kommer att utveckla bipolär sjukdom av typ I eller II. Symtomen skall orsaka lidande för individen och/eller påtagligt sänkt funktion i familj, arbete, skola etc. i ett symtomkomplex i form av Cyklotymt temperament:

Symtomen utvecklas i tonåren eller tidig vuxenålder.

Humörsvängningarna är relativt stationära över tiden så att de ter sig som personlighetsdrag.

Perioderna är korta; oftast några dagar långa.

Perioderna uppträder oregelbundet med endast få dagar av normalt stämningsläge.

Skiftningarna i energinivån är påtagliga. Perioder av pratsamhet växlar med perioder av tystlåtenhet.

De depressiva episoderna uppfyller inte kriterierna för depression.

Automatiska perioder är vanliga (= man vaknar på gott eller dåligt humör).

Irritabilitet och vredesutbrott är vanliga.

Perioder av självsäkerhet/bekymmerslöshet växlar med perioder av sviktande självförtroende/grubbleri.

Perioder av skärpt kreativt tänkande växlar med perioder av apati/förvirring.

Perioder av minskat sömnbehov växlar med perioder av ökad sömn.

Arbetsintensiteten är påfallande ojämn.

Individen byter ofta arbete, studieinriktning, intressen och framtidsplaner.

Perioder av distanslöst kontaktsökande växlar med perioder av introvert självförsjunkenhet. En del personer med cyklotymt temperament präglas av uttalad irritabilitet.

Humörsvängningar med vredesutbrott, irritabilitet och rastlöshet.

Intensiv känslomässighet men svårigheter att ha trevligt.

Tendens att fokusera på det som är negativt.

Perioder av välmående växlar med perioder av kroppsligt obehag.

Status

Ofta normalt i undersökningssituationen. Patienten söker ofta för de krisreaktioner och sociala trauma som humörförändringarna och humörmässiga överkänsligheten har bäddat för.

Utredning: via psykiater.

Anamnes: hereditet, debutålder, förlopp, episoder, tidigare medicinering och reaktioner på detta. Annan psykiatrisk sjukdom, somatisk sjukdom, sociala förhållanden, missbruk.

Anamnesen bör kombineras med strukturerad diagnostik via tex MINI eller SCID. Dessutom finns flera instrument att tillgå tex screening för bipolaritet – MDQ, skattningsskala för svårighetsgrad av mani – YMRS, depressivitet – MADRS, kartläggning av alkohol/drogmissbruk – AUDIT/DUDIT.

Utredning med status, prover samt bilddiagnostik för bla somatisk samsjuklighet.

Differentialdiagnos

Bipolär sjukdom. Borderline personlighetsstörning. Drogutlösta symtom. Hypertyroidism. Schizoaffektivt syndrom. Ångestsjukdom. ADHD.

Behandling

Via psykiater, vg se Bipolär sjukdom.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis