Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Cyklotymi. Cyklotymt temperament.

ICD-10: 301.13 F 34.0

Definition

Cyklotymi: Tätt återkommande perioder med snabbt växlande humörförändringar i form av Cyklotymt temperament hypomanier och sänkt humörläge -se Symtom nedan- av sådan grad att de försämrar sociala funktionsförmågan. Cyklotymi anses tillhöra gruppen affektiva tillstånd (bipolära syndrom).

Symtom

Cyklotymi: Under minst två års tid (ett år hos barn och ungdomar) flera episoder med såväl humörhöjningar som humörsänkningar utan att kriterier för mani eller depression är uppnådda. Under denna tid ej besvärsfri. En del av dessa individer kommer att utveckla bipolär sjukdom av typ I eller II. Symtomen skall orsaka lidande för individen och/eller påtagligt sänkt funktion i familj, arbete, skola etc i ett symtomkomplex i form av Cyklotymt temperament:

Symtomen utvecklas i tonåren eller tidig vuxen ålder.

Humörsvängningarna är relativt stationära över tiden så att de ter sig som personlighetsdrag.

Perioderna är korta; oftast några dagar långa.

Perioderna uppträder oregelbundet med endast få dagar av normalt stämningsläge.

Skiftningarna i energinivån är påtagliga. Perioder av pratsamhet växlar med perioder av tystlåtenhet.

De depressiva episoderna uppfyller inte kriterierna för Depression.

Automatiska perioder är vanliga (= man vaknar på gott eller dåligt humör).

Irritabilitet och vredesutbrott är vanliga.

Perioder av självsäkerhet/bekymmerslöshet växlar med perioder av sviktande självförtroende/grubbleri.

Perioder av skärpt kreativt tänkande växlar med perioder av apati/förvirring.

Perioder av minskat sömnbehov växlar med perioder av ökad sömn.

Arbetsintensiteten är påfallande ojämn.

Individen byter ofta arbete, studieinriktning, intressen och framtidsplaner.

Perioder av distanslöst kontaktsökande växlar med perioder av introvert självförsjunkenhet. En del personer med cyklotymt temperament präglas av uttalad irritabilitet.

Humörsvängningar med vredesutbrott, irritabilitet och rastlöshet.

Intensiv känslomässighet men svårigheter att ha trevligt.

Tendens att fokusera på det som är negativt.

Perioder av välmående växlar med perioder av kroppsligt obehag.

Skala för screening: TEMS-A.

Status

Ofta normalt i undersökningssituationen. Pat söker ofta för de krisreaktioner och sociala trauma som humörförändringarna och humörmässiga överkänsligheten har bäddat för.

Differentialdiagnos: Instabil personlighetsstörning. Borderline personlighetsstörning. Drogutlösta symtom. Hypertyroidism. Schizoaffektivt syndrom. Ångestsjukdom. ADHD.

Behandling

Via psykiater stämningsstabiliserare på samma sätt som vid Bipolär sjukdom. Lamotigrin kan ha god effekt. Kan även användas för att differentiera gentemot ev ADHD, där kvarstående symtom just är ADHD.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!