Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Hypogonadism hos män.

ICD-10: E29.1

Se även avsnittet Funktionell hypogonadism i kapitlet Urinvägarnas sjukdomar.

Definition

Sänkt testisfunktion med androgenbrist. Diagnosen bygger inte enbart på sänkta testosteronvärden (osäker parameter) utan även på att symtom och status är förenliga med testosteronbrist.

Orsak

Oftast androgenbrist. Mer sällsynt är defekter i androgena metabolismen.

Vid utebliven pubertet vanligen defekt i hypofys/hypothalamus (= hypogonadotrop hypogonadism/sekundär hypogonadism).

Vid ofullständig pubertet inklusive bl.a. dåligt utvecklade testiklar, ffa Klinefelters syndrom (= hypergonadotrop hypogonadism/primär hypogonadism, XXY-könskromouppsättning).

Vid hypogonadism i vuxen ålder: Primär hypogonadism: sviktande testikelfunktion pga t ex lägesanomali, trauma, infektion (genomgången påssjukeorkit), strålbehandling. Sekundär hypogonadism: hypofysinsufficiens/hypofystumör (t ex prolaktinom), kronisk svår systemisk sjukdom (exempelvis KOL, kronisk njurinsufficiens, levercirrhos), sarkoidos, hemokromatos. Läkemedel (kronisk opiatbehandling, östrogener, anabola steroider, kortisonbehandling).

Åldrande i sig sänker testosteronnivåer.

Symtom

Vid utebliven/ofullständig pubertet tydliga symtom även små (<5 ml) mjuka testiklar, nedsatt/utebliven libido, gynekomasti, minskad könsbehåring, minskat behov av rakning, nedsatt fertilitet, minskad muskelmassa, osteopeni/osteoporos, blodvallningar/svettningar.
Vid hypogonadism i vuxen ålder: även minskad energi/trötthet, ökad aggressivitet, dystymi/depression, tilltagande bukfetma, ökat sömnbehov, ökat BMI, normokrom normocytär anemi, nedsatt libido, nedsatt potens. Ibland omfattande svettningar (jmfr. menopaus hos kvinna).

Status

Manligt/kvinnligt habitus? Små testiklar (bör normalt vara> 3,5–4 cm i höjd), liten och platt prostata, ev. gynekomasti. Minskad pubesbehåring med minskad växt upp mot naveln, minskad skäggväxt. Lågt S-Testosteron associerat med lågt S-PSA.

Klinefelters syndrom: Små och fasta testiklar, liten prostata. Onormalt långa ben. Ev. gynekomasti.

Differentialdiagnos

Allmänna ospecifika symtom relaterade till nedstämdhet, fysisk inaktivitet, fetma, sömnbrist, överkonsumtion av alkohol etc.

Utredning

Palp av testes, prostata. Inspektion av pubisbehåring. Anamnes: Normal pubertet? Stress? Genomgången parotitorkit? Läkemedel? Hur ofta rakar sig pat.?

Lab: S-Testosteron. (Om lågt tas konfirmerande prov. Fasteprover, morgonvärden mellan kl. 07–10 efter normal natts vila. Födointag innan provet kan ge 30 % reduktion av nivåerna. Fysisk ansträngning liksom stress sänker också värdena. Normalvärde ≥ 12 nmol/l; baserat på män 20–50 år. 8–12 en gråzon och <8 är sannolikt lågt). Vid lågt värde även S-FSH, S-LH (låga/normala värden talar för sekundär hypogonadism, höjda värden för primär hypogonadism). Lågt/normalt S-LH tillsammans med lågt S-Testosteron ses vanligt hos medelålders och äldre män; s.k. mixad hypogonadism), S-prolaktin, S-fritt T4/TSH, S-Kortisol (morgonprov), S-SHBG samt kvot S-testosteron/SHBG. Om substitution påbörjas tas även PSA + Blodstatus.

Om ingen tydlig organisk bakomliggande orsak påvisats och S-Testosteron inte är påtagligt lågt kan det vara svårt att avgöra om testosteronbrist föreligger eller inte. En möjlighet är då att provbehandla och utvärdera effekten.

Blodtryck , S-lipider, P-glukos.

Behandling

Testosteronbrist kan lätt behandlas med substitutionsbehandling transdermalt eller som injektion. Detta handläggs vanligen via endokrinologisk/andrologisk mottagning.

Vid misstanke på hypofysär/hypotalamisk insufficiens klinisk eller labmässig: remiss till endokrinolog.

Vid ungdom som söker för fördröjd pubertet: kontakt med barnläkare – ev. expektans till> 16 år om normala testiklar, normal prostata och uppväxt av behåring i medellinjen. Vid tveksamhet: S-Testosteron.

Testosteronsubstitution övervägs om persisterande låg testosteronnivå i kombination med symtom på testosteronbrist. Provas under 3 mån och utvärderas därefter. Testosteronnivåerna kan följas efter 1–2 veckor vid substitution med transdermal gel. Undvik injektionsbehandling i denna situation. Behandlingen ska kritiskt utvärderas och omprövas efter några månader. Det är visat att testosteronsubstitution inte ökar risken för prostatacancer, men ökar tillväxten av befintlig prostatacancer. Före behandlingstart görs prostatapalpation samt kontrolleras PSA och blodstatus. PSA följs efter 1–2 månaders behandling och sedan årligen liksom Hb/EVF (> 53 % utgör relativ kontraindikation).

Fördjupning

Läkartidningen nr 39, 2009.

Aktuella Mediciner

Testosteron: Inj. Nebido. Gel Testogel. Gel Tostrex. Gel Testavan

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Kort enkät om PM medlemskap

Just nu utvecklar vi möjligheten till ett medlemskap på PraktiskMedicin.se.

Svara på 3 frågor om vilken typ av innehåll du är mest intresserad av – enkäten tar 1 min.

Till enkäten!

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis