NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hypogonadism hos män.

ICD-10: E29.1

Se även avsnittet Funktionell hypogonadism i kapitlet Urinvägarnas sjukdomar.

Definition

Sänkt testisfunktion med androgenbrist. Diagnosen bygger inte enbart på sänkta testosteronvärden (osäker parameter) utan även på att symtom och status förenliga med testosteronbrist.

Orsak

Oftast androgenbrist. Mer sällsynt är defekter i androgena metabolismen.

Vid utebliven pubertet vanligen defekt i hypofys/hypothalamus (= hypogonadotrop hypogonadism/sekundär hypogonadism).

Vid ofullständig pubertet inklusive bl.a. dåligt utvecklade testiklar, ffa Klinefelters syndrom (= hypergonadotrop hypogonadism/primär hypogonadism,  XXY-könskromouppsättning).

Vid hypogonadism i vuxen ålder vid hypofystumör (prolaktinom). Alkoholöverkonsumtion (öl innehåller östrogen; kemisk kastration), kronisk stress, metabolt syndrom/övervikt, diabetes-2, hjärt-kärlsjukdom, KOL, kronisk njurinsufficiens, levercirrhos, hemokromatos, binjurebarkssjukdom (Addison, Cushing), lägesanomalier av testes, genomgången påssjukeorkit. Genomgånget trauma inkl. bråckoperation. Läkemedel (östrogener, anabola steroider, spironolakton).

Åldrande i sig sänker testosteronnivåer; cirka 20 % av 60–75 åringar har låga värden (< 11 nmol/l). (Se även avsnittet Funktionell hypogonadism i kapitlet Urinvägarnas sjukdomar).

Symtom

Vid utebliven/ofullständig pubertet tydliga symtom även små (< 5 ml) mjuka testiklar, nedsatt/utebliven libido, gynekomasti, minskad könsbehåring, minskat behov av rakning, nedsatt fertilitet, minskad muskelmassa, osteopeni/osteoporos, blodvallningar/svettningar.

Vid hypogonadism i vuxen ålder: även minskad energi/trötthet, ökad aggressivitet, dystymi/depression, tilltagande bukfetma, ökat sömnbehov, ökat BMI, normokrom normocytär anemi, nedsatt libido, nedsatt potens. Ibland omfattande svettningar (jmfr. menopaus hos kvinna).

Låga testosteronvärden innebär ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Status

Manligt/kvinnligt habitus? Små testiklar (bör vara > 3,5–4 cm i höjd), liten och platt prostata, ev. gynekomasti. Minskad pubesbehåring med minskad växt upp mot naveln, minskad skäggväxt. Lågt S-Testosteron associerat med lågt S-PSA.

Klinefelters syndrom: Små och fasta testiklar, liten prostata. Onormalt långa ben. Ev. gynekomasti.

Differentialdiagnos

Pubertas tarda, dvs. fördröjd pubertet. Ofta familjär. Prolaktinom.

Utredning

Palp av testes, prostata. Inspektion av pubisbehåring. Anamnes: Normal pubertet? Alkohol/öl? Stress? Genomgången parotitorkit? Läkemedel? Hur ofta rakar sig pat.?

Lab: S-Testosteron. (Om lågt tas konfirmerande prov. Fasteprover, morgonvärden mellan kl. 07–10 efter normal natts vila. Födointag innan provet kan ge 30 % reduktion av nivåerna. Fysisk ansträngning liksom stress sänker också värdena. Normalvärde ≥ 12 nmol/l; baserat på män 20–50 år. 8–12 en gråzon och < 8 är sannolikt lågt). Vid lågt värde även S-FSH, S-LH (låga/normala värden talar för sekundär hypogonadism, höjda värden för primär hypogonadism). Lågt/normalt S-LH tillsammans med lågt S-Testosteron ses vanligt hos medelålders och äldre män; s.k. mixad hypogonadism), S-prolaktin, S-fritt T4/TSH, S-Kortisol (morgonprov), S-SHBG (vid mkt lågt eller högt värde kan utredningen behöva kompletteras med beräkning av det biologiskt tillgängliga testosteronnivån – remiss endokrinolog). Ev. GT, CDT, PEth, ALAT. Efterhör om anamnes på huvudvärk eller synpåverkan. Perimetri via Donders syntest. Ev. MR/CT hypofys/hypotalamusregion. Om substitution påbörjas tas även PSA + Hb.

BT, S-lipider, P-glukos (p.g.a. ökad kardiovaskulär risk).

Behandling

Vid primär underfunktion av testes remiss till urolog (små testes, lågt S-Testosteron, Höjda S-FSH och LH; = hypergonadotrop hypogonadism).

Vid misstanke på hypofysär/hypotalamisk insuff klinisk eller labmässig: remiss till endokrinolog.

Efter undersökningsresultat fokusering på stress, alkohol, läkemedel etc.

Vid ungdom som söker för fördröjd pubertet: kontakt med barnläkare – ev. expektans till > 16 år om normala testiklar, normal prostata och uppväxt av behåring i medellinjen. Vid tveksamhet: S-Testosteron.

Testosteronsubstitution övervägs om upprepat subnormala värden till pat. ≥ 45 år som har symtom förenliga med brist. Provas under 3 mån och utvärderas. Testosteronnivåerna kan följas efter 1–2 veckor vid substitution via gel, respektive efter 3–4 injektioner. Testosteronsubstitution finns som injektion, i kapselform att ta
1 x 2–3, samt som gel att applicera 1 gång dagligen. Per oral administrering visar varierande upptag och rek primärt inte. Det är visat att testosteronsubstitution inte ökar risken för prostatacancer, men ökar tillväxten av befintlig prostatacancer. PSA följs efter 1–2 månaders behandling liksom Hb (kan öka något). Ev. EVF
(> 53 % utgör relativ kontraindikation).

Fördjupning

Läkartidningen nr 39, 2009.

Aktuella Mediciner

Testosteron: Inj. Nebido. Gel Testogel. Gel Tostrex. Gel Testavan

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer