Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger.

ICD-10: M65.3

Definition

Förträngning i flexorsenskida alternativt inflammatorisk uppdrivning av flexorsena.

Orsak

Okänd. Vanligare hos reumatiker och diabetiker. Ibland samtidigt som karpaltunnelsyndrom, de Quervains tendovaginit eller Dupuytrens kontraktur. Ses även kongenitalt. Ibland efter tillfällig överansträngning.

Symtom

Fingret fastnar i böjt läge. Kan endast med svårighet sträckas ut. I regel sitter förträngningen i höjd med MCP-leden med en spolformig uppdrivning. Ibland vid PIP-leden. Vilken finger som helst kan drabbas, företrädesvis tumme- eller pekfinger.

Status

Det förekommer ofta en palpabel något ömmande resistens över flexorsenans senskida, i regel över anularligamentet. Knäppningar och upphakningar provoceras lättare vid aktiv än passiv rörelse.

Behandling

Exspektans. NSAID peroralt eller i gelform kan provas. Vid mer uttalade eller långdragna besvär kan kortisoninjektion ha god effekt; ger klinisk effekt inom några dygn. Injektionen ges i senskidan, oftast via handkirurg. Det är emellertid visat att kortisoninjektion 0,5–1,0 ml subcutant i området runt annularligamentet (ev. med lokalanestetika) också kan ha effekt. Kan då utföras av allmänläkare. Om inte tillräcklig effekt remiss ortoped för poliklinisk operation med senskideklyvning.

Aktuella Mediciner

NSAID: Gel Orudis. Gel Siduro. Gel Voltaren.

Steroid: Inj Depo-Medrol.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer