Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Stenoserande tendovaginit. Triggerfinger.

ICD-10: M65.3

Definition

Förträngning i flexorsenskidolternativt inflammatorisk uppdrivning i flexorsena.

Orsak

Okänd. Vanligare hos reumatiker och diabetiker. Ibland samtidigt som karpaltunnelsyndrom, de Quervains tendovaginit eller Dupuytrens kontraktur. Ses även kongenitalt. Ibland efter tillfällig överansträngning.

Symtom

Fingret fastnar i böjt läge. Kan endast med svårighet sträckas ut. I regel sitter förträngningen i höjd med MCP-leden med en spolformig uppdrivning. Ibland vid PIP- leden. Vilken finger som helst kan drabbas, företrädesvis tumme- eller pekfinger.

Status

Det förekommer ofta en palpabel resistens över flexorsenans senskida, i regel över anularligamentet. Knäppningar och upphakningar provoceras lättare vid aktiv än passiv rörelse.

Behandling

Exspektans. NSAID peroralt eller i gelform kan provas. Vid mer uttalade eller långdragna besvär kan kortisoninjektion ha god effekt; ger klinisk effekt inom några dygn. Injektionen ges i senskidan, oftast via handkirurg. Det är emellertid visat att kortisoninjektion 0,5-1,0 ml subcutant i området runt annularligamentet (ev med lokalanestetika) också kan ha en god effekt. Kan då utföras av allmänläkare. Om inte tillräcklig effekt remiss ortoped för poliklinisk operation med senskideklyvning.

Aktuella mediciner

NSAID: Gel Orudis. Gel Siduro. Gel Voltaren.

Steroid: Inj Depo-Medrol.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!