Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Diabetes med hypoglykemi. Insulinkoma.

ICD-10: E10.6A (Typ1 med hypoglykemi utan koma) E11.6A (Typ 2 med hypoglykemi utan koma)

Definition

P-glukos under 3,0–3,5 mmol/l som ger upphov till symtom. I praktiken alltid vara observant när P-glukos går under 4,0.

Orsaker

Orsakad av behandling med insulin eller perorala antidiabetika ffa sulfonylurea och repaglinid. Långvarig diabetes och alltför pressade glukosvärden kan bidra till att varningstecken på hypoglykemi inte uppmärksammas. Läkemedel (t ex betablockerare kan maskera de adrenerga symtomen). Alkohol.

Symtom

Hungerkänsla, svettningar, irritabilitet, förvirring, dubbelseende, huvudvärk, illamående, fokala neurologiska bortfall, svaghet, koma.

Status

Blekhet, fuktig hud, tremor, takykardi, talsvårigheter, aggressivitet, negativism, pareser, koma, kramper.

Utredning

Mät alltid P-glukos på diabetiker som inte mår bra.

Behandling

Patienter bör rekommenderas att alltid agera för att höja glukosnivån vid P-Glukos under 4 mmol/L oavsett om symtom föreligger eller inte.
Vaken patient: Initialt 3–4 druvsockertabletter eller sockerbitar gärna tillsammans med vätska. Fyll på med mer långverkande kolhydrater som 2 dl mjölk eller juice och en smörgås. Upprepa vid behov, beakta att effekten av enstaka sockerbitar snabbt försvinner med risk för ny hypoglykemi. Tvinga aldrig i medvetandesänkt patient socker eller dryck – aspirationsrisk.

Ej vaken patient: Inj. Glukos (300 mg/ml) 30–50 ml eller mer iv tills P-glukos normalt eller tills patienten vaknat. Alternativt glukagon injektion 1 mg sc/im eller nasalt 3 mg. Glukagonbehandling följs upp med glukos iv. eller per oralt.

Hypoglykemi orsakad av SU-preparat är ofta långvariga och besvärliga, remitteras med glukosdropp till sjukhus, inläggningsfall.

Täta glukosmätningar efter en hypoglykemi och viktigt att utreda orsaken till denna. Kan ha varit en skrämmande upplevelse för patienten.

Differentialdiagnos

Hyperglykemi med ketoacidos: Ha diagnosen i åtanke. Ta alltid P-Glukos hos medvetandesänkta/medvetslösa. Akut inläggning.

Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom: Ofta äldre typ-2 diabetiker med stroke eller infektion, mycket högt P-glukos men inte ketonuri. Kraftig intorkning – ev. medvetslöshet. Akut inläggning.

Aktuella Mediciner

Glukagon: Inj. Glucagon Novo Nordisk. Näspulver Baqsimi. (Ingår inte i läkemedelsförmånen).

Glukos: Inj. Glukos 300 mg/ml.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis