NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Diabetes med hypoglykemi. Insulinkoma.

ICD-10: E10, 6A (Typ1 med hypoglykemi utan koma) E11, 6A (Typ 2 med hypoglykemi utan koma)

Definition

P-glukos under 3,0–3,5 mmol/l som ger upphov till symtom. I praktiken alltid vara observant när P-glu går under 4,0.

Orsaker

Orsakad av behandling med insulin eller perorala antidiabetika ffa sulfonylurea och repaglinid. Långvarig diabetes och alltför pressade glukosvärden kan bidra till att varningstecken på hypoglykemi inte uppmärksammas. Läkemedel (t ex betablockerare kan maskera de adrenerga symtomen). Alkohol.

Symtom

Hungerkänsla, svettningar, irritabilitet, förvirring, dubbelseende, huvudvärk, illamående, fokala neurologiska bortfall, svaghet, koma.

Status

Blekhet, fuktig hud, tremor, takykardi, talsvårigheter, aggressivitet, negativism, pareser, koma, kramper.

Utredning

Alltid P-glu på diabetiker som inte mår bra.

Behandling

Vaken patient: Initialt 2–4 druvsockertabletter eller sockerbitar. Fyll på med mer långverkande kolhydrater som 2 dl mjölk eller juice och en smörgås. Upprepa vid behov, beakta att effekten av enstaka sockerbitar snabbt försvinner med risk för ny hypoglykemi . Tvinga aldrig i medvetandesänkt pat. socker eller dryck – aspirationsrisk.

Ej vaken patient: Inj. Glukos (300 mg/ml) 30–50 ml eller mer iv tills P-glukos normalt eller tills patienten vaknat. Alternativt Inj. Glukagon 1 mg sc eller im. Glukagoninjektioner följs upp med glukos iv. eller per oralt.

Hypoglykemi orsakad av SU-preparat är ofta långvariga och besvärliga, remitteras med glukosdropp till sjukhus, inläggningsfall.

Täta glukosmätningar efter en hypoglykemi och viktigt att utreda orsaken till denna. Kan ha varit en skrämmande upplevelse för patienten.

Differentialdiagnos

Hyperglykemi med ketoacidos: Ha diagnosen i åtanke. Ta alltid P-Glukos hos medvetandesänkta/medvetslösa. Akut inläggning.

Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom: Ofta äldre typ-2 diabetiker med stroke eller infektion, mycket högt P-glukos men inte ketonuri. Kraftig intorkning – ev. medvetslöshet. Akut inläggning.

Aktuella Mediciner

Glukagon: Inj. Glukagon.

Glukos: Inj. Glukos 300 mg/ml.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer