Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Endokrinologi / Diabetes med hypoglykemi, insulinkoma
Annons:

Diabetes med hypoglykemi, insulinkoma


Definition

P-glukos under 3,0–3,5 mmol/l som ger upphov till symtom. I praktiken rekommenderas att undvika P-glukos under 4,0.

Orsaker

Orsakad av behandling med insulin eller perorala antidiabetika ffa sulfonylurea och repaglinid. Långvarig diabetes ökar risken för symtomfattiga eller symtomlösa hypoglykemier. Läkemedel (t ex betablockerare kan maskera de adrenerga symtomen). Alkohol.

Symtom

Hungerkänsla, svettningar, irritabilitet, förvirring, dubbelseende, huvudvärk, illamående, fokala neurologiska bortfall, svaghet, koma.

Status

Blekhet, fuktig hud, tremor, takykardi, talsvårigheter, aggressivitet, negativism, pareser, koma, kramper.

Utredning

Mät alltid P-glukos på diabetiker som inte mår bra.

Behandling

Patienter bör rekommenderas att alltid agera för att höja glukosnivån vid P-Glukos under 4 mmol/L oavsett om symtom föreligger eller inte.

Vaken patient: Initialt 3–4 druvsockertabletter gärna tillsammans med vätska. Fyll eventuellt på med mer långverkande kolhydrater som 2 dl mjölk eller juice och en smörgås. Upprepa vid behov, beakta att effekten av enstaka druvsockertabletter snabbt försvinner med risk för ny hypoglykemi. Tvinga aldrig i medvetandesänkt patient socker eller dryck – aspirationsrisk.

Ej vaken patient: Inj. Glukos (300 mg/ml) 30–50 ml eller mer iv tills P-glukos normalt eller tills patienten vaknat. Alternativt glukagon injektion 1 mg sc/im eller nasalt 3 mg. Glukagonbehandling följs upp med glukos iv. eller per oralt.

Hypoglykemi orsakad av SU-preparat är ofta långvariga och besvärliga, remitteras med glukosdropp till sjukhus, inläggningsfall.

Täta glukosmätningar efter en hypoglykemi och viktigt att utreda orsaken till denna. Kan ha varit en skrämmande upplevelse för patienten.

Differentialdiagnos

Hyperglykemi med ketoacidos: Ha diagnosen i åtanke. Ta alltid P-Glukos hos medvetandesänkta/medvetslösa. Akut inläggning.

Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom: Ofta äldre typ-2 diabetiker med stroke eller infektion, mycket högt P-glukos men inte ketonuri. Kraftig intorkning – ev. medvetslöshet. Akut inläggning.

Aktuella Mediciner

Glukagon: Inj. Glucagon Novo Nordisk. Näspulver Baqsimi. (Ingår inte i läkemedelsförmånen).

Glukos: Inj. Glukos 300 mg/ml.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: