Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Barnets sjukdomar > Allergisk purpura. Purpura. Henoch-Schönleins purpura. Petekier.

Allergisk purpura. Purpura. Henoch-Schönleins purpura. Petekier.

ICD-10: D69

Orsak

Skada på kapillärernas endotel pga immunologiska mekanismer efter t ex förkylning. Vanligaste vaskuliten hos barn.

Symtom

1-2 veckor efter ÖLI, vanligen på vintern. Barn 4-10 år. Feber, allmän sjukdomskänsla. Makulopapulöst utslag från petekier till större ekymoser (normala TPK). Symmetriska utslag, framför allt på glutealregionen och underbenens framsidor. Ledvärk, ev periartikulära ödem. Ödem över ansikte, händer, fötter, skrotum. Magont (60% av barnen). Ibland melena. Risk för invagination. Ev glomerulonefrit inom 4-6 veckor- max 6 månader; hematuri, proteinuri, nefrit, nefros.

Differentialdiagnoser: ITP (Idiopatisk trombocytopen purpura -med låga trombocyter), infektioner med vaskulit ex v meningokockinfektion, läkemedelsutlöst vaskulit, urtikaria med vaskulit, blodmalignitet/leukemi.

Utredning

SR, CRP, Hb, TPK, LPK med diff., Kreatinin, Urea, urinsticka, U- albumin/kreatinin, Strept A, (ev svalgodling), blodtryck. Klinisk diagnos. Remittera till barnläkare för diagnos och uppföljning.

Behandling

Symtomatiskt, paracetamol vb. Barn med endast utslag kan följas i öppen vård. Vid buksmärtor och/eller njurpåverkan skall barnet läggas in på barnklinik. Kortisonbehandling, cytostatika kan vara aktuell vid njurpåverkan, buksymptom med tarmblödning och ges på sjukhus, inte i primärvård. Uppföljning varje vecka under 4 veckor- därefter månad 2, 3 och 6 efter debut. Följs med urinstatus/U- EPK samt U- albumin/kreatinin index. Spontan förbättring inom 8 veckor, ibland recidiv. I sällsynta fall kronisk njursjukdom, transplantation.

Fördjupning

www.blf.net

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ