Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Axial spondylartrit, Morbus Bechterew, pelvospondylit, ankyloserande spondylit, spondylartrit, SpA
Annons:

Axial spondylartrit, Morbus Bechterew, pelvospondylit, ankyloserande spondylit, spondylartrit, SpA


Se även avsnittet Psoriasisartrit och Spondylartriter i detta kapitel. 

Definition

Kronisk inflammatorisk reumatisk sjukdom som främst engagerar SI-leder, kotpelare samt costovertebralleder. Kan även engagera perifera leder. Axial spondylartrit (ankyloserande spondylit och icke radiografisk axial spondylartrit) ingår i gruppen spondylartriter som innebär inflammatorisk ledsjukdom som engagerar ryggen. Andra spondylartriter är psoriasisartrit, reaktiv artrit och IBD-associerad artrit som förekommer vid ulcerös kolit och morbus Crohn. Ibland även vid samtidig ledgångsreumatism hos barn.

Orsak

Okänd. Hereditär faktor. Över 90 % av axial spondylartrit tillhör HLAB-27-vävnadstyp – vilket dock 10 % av befolkningen i Sverige också har utan reumatiska besvär. Det krävs ytterligare någon, idag okänd, faktor för sjukdomsdebut – eventuellt miljöfaktorer. Insjuknande/debut vanligast kring 20 – i regel före 40 års ålder. Män drabbas i högre grad av sjukdomen än kvinnor.

Symtom

Diffus värk och stelhet, smygande debut, smärta särskilt under efternatten. Värken ökar sakta och ger en inskränkt rörlighet. Börjar i regel kring ländryggen/glutealregion, sprider sig upp efter bröstrygg och nacke. Morgonstelhet, försämring efter vilopauser. Värken lindras i regel av aktivitet. Även övriga leder i kroppen kan engageras, vilket kan vara debutsymtom (framför allt höft- och knäleder, även sternokostala leder, mellan manubrium och corpus sterni, sternoklavikulära leder). Värk i ligamentfästen (entesopatier, framförallt plantarfascit och/eller akillestendinit). Sidoväxling med inslag av huggande smärtor över sakroiliakaregionen. Daktylit. Allmänsymtom med viktminskning och trötthet.

Misstänkt axial spondylit är patient yngre än 40 år som vaknar frampå morgontimmarna med värk i över 3 månader och med påtaglig stelhet i ryggen, där symtomen förbättras under aktivitet. Främre uveit/irit – ca 15 gånger vanligare än hos normalpopulationen, samt att 40% av patienter med idiopatiskt akut främre uveit/irit har en bakomliggande odiagnostiserad spondylartrit. Inflammatorisk tarmsjukdom och psoriasis är ofta sammankopplade med axial spondylartrit, vilka man också ta hänsyn till.

Status

Nedsatt rörlighet i rygg, bröstkorg, ofta öm över sakroiliakalederna. Ibland perifera ledengagemang, till exempel artriter runt bröstbenet. Minskad sidorörlighet i övergång bröst-ländrygg är ett tidigt tecken. Ibland jämnsvullet finger eller tå (daktylit).

Differentialdiagnos

Andra spondylartriter (psoriasisartrit, reaktiv artrit, artrit vid inflammatorisk tarmsjukdom), lumbago, rygginsufficiens, spondylos.

Utredning

Nydebuterad sjukdom bör bedömas av reumatolog.

För bedömning av rörligheten på standardiserat sätt finns schabloner (bra att ha hjälp av en fysioterapeut). Följ rörlighet i bröstkorgen vid inspiration (omkretsen i höjd med fjärde revbensinterstitiet ökar normalt minst 4 cm). Mät rörlighet mellan spinalutskottet på L4 och en punkt 10 cm kranialt om detta (Schobers test) vid upprättstående respektive framåtböjning. Ökar normalt ca 10 cm, men hos patienter med axSpA endast någon cm. Röntgen: slätröntgen av ländrygg det kan ta år innan de röntgenologiska förändringarna visar sig). MR (eller CT) av sakroiliakaleder och ländrygg med frågeställning spondylit-sakroilit. MR/(CT) kan visa tidiga förändringar i sakroiliakaleder. MR kan till skillnad från CT visa inflammatoriska förändringar i rygg och SI-leder.

Efter ett antal år ombildas kotorna till att bli mer fyrkantiga och bilden påminner alltmer om bambu. Den kliniska bilden, hereditet jämte röntgenologiska bedömningarna ger diagnosen. Eventuell anamnes/tecken på irit, tarminfektioner, psoriasis? (associerade med Axial spondylartrit).

Lab: Hb, SR, CRP, LPK, TPK (parametrarna för att bedöma graden av inflammation). HLAB-27 provtagning är inte nödvändigt inom primärvården (positiv hos 90 % av patienter med Axial spondylartrit och 10 % av befolkningen). I grunden en klinisk diagnos.

Diagnosen axial spondylartrit enligt Assessment of Spondylarthritis Society (ASAS) klassificering.

Patient med över 3 månaders ryggsmärta (annan orsak utesluten) och debut före 45 års ålder och:

– Sakroiliit vid slätröntgen eller MR och minst ett kännetecken enligt nedan.

– HLA-B27 positiv och minst 2 kännetecken av följande kännetecken: inflammatorisk ryggsmärta, artrit, entesit (häl), uveit, daktylit, psoriasis, Crohns sjukdom/ulcerös kolit, effekt av NSAID/Coxib, ärftlighet för SpA, förhöjt CRP.

Behandling

Specifik behandling finns ej.

Grunden i behandlingen är regelbunden och livslång fysisk aktivitet/träning. Detta för att upprätthålla rörlighet och minska smärta. Träningsprogram hos fysioterapeut och helst i anpassade grupper. Ergonomisk rådgivning.

Farmakologiskt gäller i första hand NSAID/Coxib preparat, ev. i kombination med paracetamol. Vid terapisvikt eller vid engagemang av perifera leder remiss till reumatolog.

Alla patienter som inte får tillfredsställande svar på fysioterapeutisk behandling och NSAID/Coxib remitteras till reumatolog för säker diagnos och för att ta ställning till insättning av biologiska läkemedel.

Behandla associerade sjukdomar enligt ovan. I många fall förekommer hjärt- och lungpåverkan varför rökstopp rekommenderas och hjärt-lungstatus följs inklusive riskfaktorer.

Fördjupning

FYSS, www.fyss.se

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, apr 2020.

Svensk reumatologisk förening, www.svenskreumatologi.se, SRFS-riktlinjer

Patientförening: Reumatikerförbundet, tfn: 08-505 805 00.

www.reumatikerforbundet.org

Aktuella Mediciner

Analgetika

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Steroider

Inj Depo-Medrol. Inj. Lederspan.

T Prednisolon.

DMARD

Sulfasalazin: T Salazopyrin.

leflunomid : Arava

metotrexat,

ciklosporin :Sandimmun

Biologiska läkemedel

TNFa-hämmare:

adalimumab: Inj Humira (eller biosimilar)

certolizumabpegol: Inj Cimzia

etanercept: Inj Enbrel (eller biosimilar)

golimumab: Inj Simponi

infliximab: Inf Remicade (eller biosimilar)

IL-17 hämmare:

sekukinumab: Inj Cosentyx

 ixekinumab: Inj Taltz

För dig som patient

Läs mer om Morbus Bechterew. Pelvospondylit. Ankyloserande spondylit. Spondartrit. Axial spondylartrit. SpA. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: