Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Spondartrit. Spondylartrit. Axial spondylartrit. SpA.

ICD-10: M45.0

Se även avsnittet Mb Bechterew i detta kapitel.

Definition

Samlingsnamn för inflammatoriska ledsjukdomar engagerande kotpelaren. Ofta även bröstkorg, SI-leder, perifera leder.

Orsak

Pelvospondylit/Mb Bechterew. Psoriasisartrit. Reaktiv artrit/Mb Reiter efter infektiös sjukdom som yersinia, salmonella, shigella, klamydia, campylobacter, gonorré. Reaktion på inflammatorisk tarmsjukdom som ulcerös kolit, Mb Crohn.

Symtom

Misstänk spondartrit hos ung individ (<40 år) som har haft lågt sittande ryggsmärta > 3 mån, och som förbättras av aktivitet.

Stelhet i rygg, ffa morgonstelhet (minskad sidorörlighet i övergången bröst-/ländrygg tidigt tecken, även minskad framåtböjning i ländrygg). Nattlig värk i rygg och/eller bäcken. Vaknar ofta av värk. Ryggbesvären har tilltagit långsamt över tiden. Den lindras vanligen av fysisk aktivitet. Smärtutstrålning med alternerande värk ut i klinkor. Entesopatier (ffa plantarfascit och akillessenan) typiskt för spondartrit liksom daktylit (ett jämnsvullet finger; ”korvfinger” eller ”korvtå”). Artriter runt bröstbenet (sternoklavikulära leder, mellan manubrium och corpus sterni, sternokostalt) Sakroilit. Perifera artriter.

Vid nedanstående tillstånd symtom som vid spondartrit enligt ovan samt även: 

Mb Reiter: Konjunktivit + uretrit och ofta slemhinneulcerationer i mun/underliv. Anamnes på gastrointestinal eller urogenital infektion några veckor innan ledsymtomen.

Psoriasisartrit: Artrit i DIP-leder typiskt. Såväl oligo-/som polyartrit. Även vanligt med daktyliter Smärtor i sen- och muskelfästen (entesiter). Ofta även ryggbesvär i vila/sittande/sömn. I olika utsträckning manifestationer från hud, naglar, hårbotten.

Mb Bechterew: Bäckenbesvär. Yngre person med anamnes på artrit, ofta oligoartrit.

Inflammatorisk tarmsjukdom: Mag/tarmbesvär.

Yersiniaenterit: Erythema nodosum.

Status

Testa flektion/extension och sidorörligheten i övergång bröst-/ländrygg (låt pat böja sig åt sidorna och med handen följa lårets utsida – skall vara en jämn båge från mitten av ländryggen upp till mitten av skulderbladen). Följ rörligheten i bröstkorgen vid inspiration (omkretsen i höjd med 4:e revbensinterstitiet ökar normalt med 4 cm). Mät rörligheten mellan spinalutskotten på C7-S1 (Schobert test) vid stående resp. framåtböjd pat -ökar normalt c:a 10 cm. Palpera och provocera SI-lederna. Extraartikulära symtom (hud, naglar, daktylit, entesopatier?) Engagemang av övriga leder? (tidigast axel och höft).

Utredning

Labprover är inte till någon större hjälp (SR/CRP avspeglar inte den kliniska bilden). Tas ffa vid misstanke på inflammatorisk tarmsjukdom. Ev HLA-B 27 vid misstanke på Bechterew; positiv hos 90 % av dessa men i 10% också hos friska. Röntgen rygg/SI-leder visar förändringar först efter lång tid (erosioner eller sklerotiska förändringar i SI- leder, inflammationer i senfästen/entesit eller benpålagringar/rigiditet/ankylos i kotpelaren). MR (alt CT) ger tidigare svar på ledföränringar och MR visar inflammatorisk aktivitet. Serologi mot klamydia, gonorré, salmonella, shigella, yersinia, campylobacter vid misstanke på reaktiv artrit.

Behandling

Basbehandling är symtomatisk smärt- och antiinflammatorisk behandling med NSAID och sjukgymnastik (Kontinuerlig träning med av sjukgymnast upprättade ”Bechterewprogram”). Lokala kortisoninjektioner vid entesiter. Följ hjärt och lungstatus/ kan påverkas.

Remittera till reumatolog vid nydebuterad sjukdom liksom vid hög sjukdomsaktivitet med svårare artriter som ej kuperas trots försök med minst två olika NSAID och regelbunden sjukgymnastik samt vid oklarhet om diagnos. Via reumatolog finns möjlighet till specifikt sjukdomsdämpande medel via TNF- hämmare. Dessa har även effekt på associerade tillstånd. Kräver noggrann uppföljning.

Fördjupning

FYSS.www.fyss.se ww.lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2012.

www.socialstyrelsen.se

Svensk reumatologisk förening. www.svenskreumatologi.se

Patientförening: Reumatikerförbundet, tfn 08-505 805 00

www.reumatikerforbundet.org

Patientinformation: www.1177.se www.minryggvark.se

Aktuella mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!