Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Erythema nodosum. Knölros.

ICD-10: L52

Definition

Inflammatorisk hudsjukdom med djupt sittande, ömmande, blåröda lesioner på framför allt underbenens framsidor, oftast bilateralt. Vanligare hos kvinnor.

Orsak

Utfällning av immunkomplex i subcutis. 50% är idiopatiska. Övriga är associerade med en rad sjukdomar/infektioner/läkemedel, t ex streptokocktonsillit/yersiniailit, ileit, sarkoidos (ofta debutsymtom hos unga), tbc, kollagenoser, inflammatorisk tarmsjukdom, läkemedel (sulfonamider, perorala antikonceptionsmedel).

Symtom

Hudförändringarna är väsentligen symmetriska på underbenen; initialt hårda, varma, ömmande, därefter fluktuerande. Färgen varierar från röd/blå till gul/grön ”blåmärke”. Akut/subakut debut med allmänsymptom/sjukdomskänsla, subfebrilitet, ledvärk, huvudvärk, hudförändringar. Debuterar ibland 1-2 veckor efter ÖLI.

Differentialdiagnoser: Vaskulit. Insektsbett. Djupa svampinfektioner.

Utredning

Halsodling, PPD, lungröntgen (med frågeställningen körtlar i hilus), S-Ca, ASAT, SR, faecesodling (om GI-symtom). Vid atypiska fall övervägs biopsi (som skall vara djup – knivbiopsi).

Behandling

Vanligen självbegränsande och kräver endast symtomatisk behandling med vila, analgetika, antiflogistika. Riktad behandling beroende på utredningsfynd. Svåra fall remitteras för ev fortsatt utredning och ställningstagande till steroidbehandling.

Aktuella mediciner

Smärtstillande

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

NSAID: T Diklofenak.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!