Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Reumatologi / Psoriasisartrit
Annons:

Psoriasisartrit


Se även avsnitten Axial spondylartrit och Spondylartrit i detta kapitel och avsnittet Psoriasis i kapitlet Dermatologi.

Definition

Autoimmun inflammatorisk artrit/entesitsjukdom, associerad till hudsjukdomen psoriasis, och ingår i gruppen spondylartriter.

PsA indelas ofta i fem olika former:

– Distalledsartrit

– Assymetrisk mono/oligoartrit

– Symmetrisk polyartrit

– Inflammatoriskt ryggengagemang / Axial sjukdom

– Mutilansartropati (med resorption av ben och sammanbrott av mjukvävnad).

Orsak

Upp till 30-40 % av patienter med psoriasis utvecklar så småningom ledbesvär i form av en PsA. Det finns en ärftlig komponent som kan vara en bidragande faktor till att utveckla sjukdomen och mycket talar för att PsA är en genetiskt heterogen sjukdom. Även infektioner (ffa streptokocker) och stress anses kunna vara en utlösande/bidragande orsak till att utveckla PsA. PsA är lika vanlig bland kvinnor och män där den vanligaste åldern för insjuknande är mellan 30-55 års ålder.

Symtom

 • Led och mjukdelssmärta vanliga debutsymtom där majoriteten av patienterna har hudengagemang i form av plackpsoriasis.
 • Artit i DIP och eller PIP-leder fingrar/tår
 • Daktylit (korvfinger eller korvtå).
 • Entesiter ffa plantarfascian eller akillessenan.
 • Inflammatorisk ryggvärk som förbättras av aktivitet och försämras i vila

Status

 • Artriter (vanligast i DIP och PIP-leder)
 • Ryggstatus (om patienten har ryggsmärta)
 • Hud/nagel status
 • Entesit/tenosynovit
 • Daktylit

Differentialdiagnoser

Reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, icke-radiografisk axial spondylartrit, giktartrit, reaktiv artrit.

Utredning

Diagnos som baseras på klinisk bild och anamnes utan specifika lab prover förutom inflammatoriska labprover (SR ocgh CRP) och reumatoid faktor (RF). 10–20 % av patienterna har initialt inga hudförändringar (leta – kan vara diskreta t.ex. bakom öron, runt navel, mellan skinkorna, naglar eller hårbotten). Uppmärksamma att gikt, inflammatorisk tarmsjukdom och depression är vanligare hos PsA patienter.

CASPAR klassifikationskriterier (ClASsification criteria Psoriatic ARthritis). För PsA krävs ledinflammation och 3 poäng eller fler enligt nedan:

– Psoriasis med aktuella hudmanifestationer. 2 poäng.

– Tidigare psoriasis eller hereditet för detta. 1poäng.

– Pågående nagelpsoriasis. 1 poäng.

– Daktylit aktuell eller tidigare. 1 poäng.

– Juxta artikulär bennybildning enligt röntgen. 1 poäng.

Behandling

Översjuklighet i hjärt- och kärlsjukdom (metabola syndromet) som följs och behandlas aktivt. Rökstopp! Fysioterapeutisk behandling, NSAID, steroidinjektioner vb. per orala kurer (tänk på ev. osteoporosbehandling). Polyartritbild liksom högaktiv SpA ska resultera i remiss till reumatolog. Hos reumatolog kan DMARD-preparat (som Metotrexat) liksom biologiska läkemedel komma ifråga. Dessa terapier kan ha effekt på såväl led- som hudsymtom.

Fördjupning

FYSS. www.fyss.se

Behandlingsrekommendation Psoriasis www.lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, apr 2020.

Svensk reumatologisk förening. www.svenskreumatologi.se, SRFS-riktlinjer

Patientförening: Reumatikerförbundet, tfn 08-505 805 00
www.reumatiker.se
Psoriasisförbundet. www.psoriasisforbundet.se

Aktuella Mediciner

Analgetika

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Cox2-hämmare: etoricoxib: T Arcoxia, celecoxib: T Celebra.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Steroider

Inj. Depo-Medrol. Inj. Lederspan.

T Prednisolon.

DMARD (sjukdomsmodifiernade läkemedel)

Sulfasalazin: T Salazopyrin.

leflunomid : Arava

metotrexat (används vanligen först bland DMARDs),

ciklosporin : Sandimmun

JAK-hämmare: tofacitinib: T Xeljanz; upadacitinib:  T RINVOQ

Biologiska läkemedel

TNFa-hämmare (används vanligen först bland biologiska läkemedel:

adalimumab: Inj Humira (eller biosimilar)

certolizumabpegol: Inj Cimzia

etanercept: Inj Enbrel (eller biosimilar)

golimumab: Inj Simponi

infliximab: Inf Remicade (eller biosimilar)

IL-17 hämmare:

sekukinumab: Inj Cosentyx

ixekizumab: Inj Taltz

IL-12 och-23-hämmare: ustekinumab: Inj Stelara

CTLA-4: abatacept: Inj Orencia

JAK-hämmare: tofacitinib, T Xeljanz

IL-23 hämmare: guselkumab: Inj. Tremfya; risankizumab, Inj. Skyrizi

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Kalkylatorer och blanketter
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM-boken
Annons: