Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Psoriasisartrit. PsA.

ICD-10: M07

Se även avsnitten Axial spondylartrit och Spondylartrit i detta kapitel och avsnittet Psoriasis i kapitlet Hudsjukdomar.

Definition

Autoimmun inflammatorisk artrit/entesitsjukdom, associerad till hudsjukdomen psoriasis, och ingår i gruppen spondylartriter.

PsA indelas ofta i fem olika former:

– Distalledsartrit

– Assymetrisk mono/oligoartrit

– Symmetrisk polyartrit

– Inflammatoriskt ryggengagemang / Axial sjukdom

– Mutilansartropati (med resorption av ben och sammanbrott av mjukvävnad).

Orsak

Upp till 30-40 % av patienter med psoriasis utvecklar så småningom ledbesvär i form av en PsA. Det finns en ärftlig komponent som kan vara en bidragande faktor till att utveckla sjukdomen och mycket talar för att PsA är en genetiskt heterogen sjukdom. Även infektioner (ffa streptokocker) och stress anses kunna vara en utlösande/bidragande orsak till att utveckla PsA. PsA är lika vanlig bland kvinnor och män där den vanligaste åldern för insjuknande är mellan 30-55 års ålder.

Symtom

  • Led och mjukdelssmärta vanliga debutsymtom där majoriteten av patienterna har hudengagemang i form av plackpsoriasis.
  • Artit i DIP och eller PIP-leder fingrar/tår
  • Daktylit (korvfinger eller korvtå).
  • Entesiter ffa plantarfascian eller akillessenan.
  • Inflammatorisk ryggvärk som förbättras av aktivitet och försämras i vila

Status

  • Artriter (vanligast i DIP och PIP-leder)
  • Ryggstatus (om patienten har ryggsmärta)
  • Hud/nagel status
  • Entesit/tenosynovit
  • Daktylit

Differentialdiagnoser

Reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, icke-radiografisk axial spondylartrit, giktartrit, reaktiv artrit.

Utredning

Diagnos som baseras på klinisk bild och anamnes utan specifika lab prover förutom inflammatoriska labprover (SR ocgh CRP) och reumatoid faktor (RF). 10–20 % av patienterna har initialt inga hudförändringar (leta – kan vara diskreta t.ex. bakom öron, runt navel, mellan skinkorna, naglar eller hårbotten). Uppmärksamma att gikt, inflammatorisk tarmsjukdom och depression är vanligare hos PsA patienter.

CASPAR klassifikationskriterier (ClASsification criteria Psoriatic ARthritis). För PsA krävs ledinflammation och 3 poäng eller fler enligt nedan:

– Psoriasis med aktuella hudmanifestationer. 2 poäng.

– Tidigare psoriasis eller hereditet för detta. 1poäng.

– Pågående nagelpsoriasis. 1 poäng.

– Daktylit aktuell eller tidigare. 1 poäng.

– Juxta artikulär bennybildning enligt röntgen. 1 poäng.

Behandling

Översjuklighet i hjärt- och kärlsjukdom (metabola syndromet) som följs och behandlas aktivt. Rökstopp! Fysioterapeutisk behandling, NSAID, steroidinjektioner vb. per orala kurer (tänk på ev. osteoporosbehandling). Polyartritbild liksom högaktiv SpA ska resultera i remiss till reumatolog. Hos reumatolog kan DMARD-preparat (som Metotrexat) liksom biologiska läkemedel komma ifråga. Dessa terapier kan ha effekt på såväl led- som hudsymtom.

Fördjupning

FYSS. www.fyss.se

Behandlingsrekommendation Psoriasis www.lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, apr 2020.

Svensk reumatologisk förening. www.svenskreumatologi.se, SRFS-riktlinjer

Patientförening: Reumatikerförbundet, tfn 08-505 805 00
www.reumatiker.se
Psoriasisförbundet. www.psoriasisforbundet.se

Aktuella Mediciner

Analgetika

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Cox2-hämmare: etoricoxib: T Arcoxia, celecoxib: T Celebra.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Steroider

Inj. Depo-Medrol. Inj. Lederspan.

T Prednisolon.

DMARD (sjukdomsmodifiernade läkemedel)

Sulfasalazin: T Salazopyrin.

leflunomid : Arava

metotrexat (används vanligen först bland DMARDs),

ciklosporin : Sandimmun

Biologiska läkemedel

TNFa-hämmare (används vanligen först bland biologiska läkemedel:

adalimumab: Inj Humira (eller biosimilar)

certolizumabpegol: Inj Cimzia

etanercept: Inj Enbrel (eller biosimilar)

golimumab: Inj Simponi

infliximab: Inf Remicade (eller biosimilar)

IL-17 hämmare:

sekukinumab: Inj Cosentyx

ixekinumab: Inj Taltz

IL-12 och-23-hämmare: ustekinumab: Inj Stelara

CTLA-4: abatacept: Inj Orencia

 

JAK-hämmare: tofacitinib, T Xeljanz

IL-23 hämmare:: guselkumab :Tremfya

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis