Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Psoriasisartrit. PsA.

ICD-10: M07

Se även avsnitten Mb Bechterew och Spondartrit i detta kapitel och avsnittet Psoriasis i kapitlet Hudsjukdomar.

Definition

Autoimmun inflammatorisk artrit/entesitsjukdom, associerad till hudsjukdomen psoriasis, och ingår i gruppen spondartriter.

PsA indelas ofta i fem olika former:

– Distalledsartrit

– Assymetrisk mono/oligoartrit

– Symmetrisk polyartrit

– Spondartritbild

– Artritis multilans/absorptionsartrit (med resorption av ben och sammanbrott av mjukvävnad).

Orsak

Ärftlighet autoimmunitet, miljöfaktorer. Faktorer som kan vara orsak till insjuknande anses vara infektioner (fr.a. streptokocker) och stress. Mellan 10–45 % av de som drabbas av hudsjukdomen psoriasis drabbas också av psoriasisartrit. Insjuknande ofta mellan 30–55 års ålder och lika mellan könen.

Symtom

Led och mjukdelssmärta vanligt debutsymtom. Hudpsoriasis ffa plaquepsoriasis. Artit i DIP och eller PIP-leder fingrar/tår – ofta asymmetrisk bild. Daktylit (korvfinger – eller tå). Entesiter ffa plantarfascian eller akillessenan. Ryggstelhet med smärta fr a nattetid, förbättras av aktivitet. Ryggbesvären har en smygande debut ofta före 40 års ålder. PsA går ofta i skov men är en kronisk sjukdom.

Status

Hudmanifastationer (finns hos ca 90 % med PsA), artriter (debut ofta PIP eller DIP-led), entesiter, daktylit, tenosynovit, ögonsymtom som uveit. Testa flektion/extension och sidorörligheten i övergång bröst-/ländrygg (låt pat. böja sig åt sidorna och med handen följa lårets utsida – skall vara en jämn båge från mitten av ländryggen upp till mitten av skulderbladen). Följ rörligheten i bröstkorgen vid inspiration (omkretsen i höjd med 4:e revbensinterstitiet ökar normalt med ca 4 cm). Mät rörligheten mellan spinalutskotten på L4 och en punkt 10 cm kranialt om detta (Schobers test) vid stående resp framåtböjd pat. – ökar normalt ca 5 cm. Palpera och provocera SI-lederna. Engagemang av övriga leder.

Differentialdiagnoser

Annan spondartitsjukdom, reumatoid artrit, artros, spondylos, annan artrit (gikt, septisk, reaktiv).

Utredning

Diagnos som sätts av klinisk bild och anamnes inga specifika lab prover utöver inflammatorisk aktivitet, RF negativ.10–20 % av pat. har initialt inga hudförändringar (leta – kan vara diskreta t.ex. bakom öron, runt navel, mellan skinkorna, naglar eller hårbotten). Uppmärksamma att gikt, inflammatorisk tarmsjukdom och depression är vanligare hos PsA patienter. Lungalveolit och aorta- mitralisinsufficiens kan vara del i sjukdomsbilden.

CASPAR klassifikationskriterier (ClASsification criteria Psoriatic ARthritis). För PsA krävs ledinflammation och 3 poäng eller fler enligt nedan:

– Psoriasis med aktuella hudmanifestationer. 2 poäng.

– Tidigare psoriasis eller hereditet för detta. 1poäng.

– Pågående nagelpsoriasis. 1 poäng.

– Daktylit aktuell eller tidigare. 1 poäng.

– Juxta artikulär bennybildning enligt röntgen. 1 poäng.

Behandling

Översjuklighet i hjärt- och kärlsjukdom (metabola syndromet) som följs och behandlas aktivt. Rökstopp! Fysioterapeutisk behandling, NSAID, steroidinjektioner vb. per orala kurer (tänk på ev. osteoporosbehandling). Polyartritbild liksom högaktiv SpA innebär remiss till reumatolog. Hos reumatolog kan DMARD-preparat (som Metotrexat) liksom biologiska läkemedel komma ifråga. Dessa terapier kan ha effekt på såväl led- som hudsymtom.

Fördjupning

FYSS. www.fyss.se

Behandlingsrekommendation Psoriasis www.lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, 2012 -uppdaterad 2014.

www.socialstyrelsen.se

Svensk reumatologisk förening. www.svenskreumatologi.se

Patientförening: Reumatikerförbundet, tfn 08-505 805 00
www.reumatikerforbundet.org

Psoriasisförbundet. www.psoriasisforbundet.se

Aktuella Mediciner

Analgetika

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

NSAID + protonpumpshämmare: T Vimovo.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Steroider

Inj. Depo-Medrol. Inj. Lederspan.

T Prednisolon.

Övriga

Sulfasalazin: T Salazopyrin.

Biologiska läkemedel via reumatolog

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät om antibiotikaförskrivning

Strama vill veta hur attityden hos läkare förändras kring antibiotikaförskrivning. Svara på 9 snabba frågor – tar 1 minut!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer