NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Cervikalgi. Cervikobrakialgi. Cervikal rizopati. Cervikobrakialt syndrom. Cervikal spondylos. Cervikal spinal stenos. Nackvärk.

ICD-10: M53

Se även avsnitten ”Domningar i arm”, ”Nackmyalgi” och ”Tortikollis” i detta kapitel. 

Definition

Sjukdomstillstånd i nacken med utstrålande värk. (Cervikalgi: långvarig nackvärk. Cervikobrakialgi: nackvärk med utstrålning mot axel-arm. Cervikal rizopati: utstrålning efter specifik nervutbredning).

Cervikal spondylos innefattar diskdegeneration, diskbråck, benpålagringar/osteofyter, påverkan av facettleder. Cervikal stenos innefattar förträngning av spinalkanalen.

Orsak

Patologiska processer i halskotpelarens strukturer (diskar, nervrötter, facettleder) kan liksom trauma orsaka såväl muskelvärk som rotpåverkan, ex v cervikalt diskbråck, cervikal spondylos och stenos. Sannolikt förkommer också referred pain från degenererade diskar. Cervical spondylos orsakas ffa av normalt åldrande med även genetiska faktorer.

Symtom

Muskulär spänning. Stelhet kring nackkotpelaren. Cervikal rizopati: Smärta lokalt med utstrålning i form av parestesier och sensibilitetsrubbningar i ett dermatom. Ofta nattligt insjuknande med nackspärr/värk – utan utlösande moment. Hos medelålders oftast disken C5–C6 (C6 – roten med engagemang av tumme, lång- och pekfinger). Försvagade eller inga biceps- och brachioradialisreflexer. Smärta dorsalt/lateralt i överarm, radialt i underarm. ev. domning i kind). Hos pat. 70–80 år är C3–C4-påverkan vanligast. Spondylos med nervretning i övre delen av halsryggen ger ffa huvudvärk, ofta ensidig med utstrålning över tinning och framöver öga. Ibland värk över axel/skuldra. Vanligt med yrselproblematik, lock för öron, flimmer för ögon. Smärta utlöses/förvärras vid rörelse i ytterläge och vid belastning som då man håller nacken länge i samma position.

Vid cervikal stenos kan s.k. långbanesymtom förekomma med – förutom svaghet i armar – urininkontinens men också nervpåverkan i benen, t.ex. gångrubbning och droppfot. OBS att den vanligaste gångrubbningen på pat. över 50 år är spinal stenos – ofta utan smärtor.

Status

Smärtan + ev. utstrålning i arm – kan provoceras av böjning åt den sjuka sidan eller vid kompression av kotpelaren (axial kompressionstest). Spurlings test; nervrotssmärta från cervikaryggraden provoceras genom att patientens nacke extenderas och roteras mot symtomsidan. Undersökaren pressar sedan på patientens huvud i axial riktning så att cervikalen komprimeras.

Vid spinal stenos ev neurologisk påverkan (kraft, reflexer, sensibilitet) drabbande benen.

Klinik av rotsymtom: smärta inom dermatomet, ev annan sensibilitetsrubbning samt reflex- och kraftnedsättning.

Nedsatt kraft:

C5-roten (disk C4–C5) med innervation av axelpartiet samt lateral- och framsida av överarm.

C6-roten (disk C5–C6) är vanligaste cervikala rizopatin. Innerverar nedre delen av överarmens lateralsida, längs underarmens radialsida ut i tummen och pekfinger. Nedsatta biceps- och brakioradialisreflexer. Nedsatt kraft vid böjning av arm, nedsatt känsel i tumme och pekfinger.

C7-roten (disk C6–C7) innerverar utsidan av underarmen ut i de tre mittersta fingrarna (nedsatt tricepsreflex). Nedsatt kraft vid extention av arm, nedsatt känsel på hand och arms dorsala sidor.

C8-roten (disk C7-Th1) innerverar ulnara delen av underarmen och hand. Nedsatt känsel ulnart på underarm och i dig IV och V. Nedsatt kraft vid adduktion av lillfinger och abduktion av tumme. Ev. nedsatt bicepsreflex.

Differentialdiagnos

Nackmyalgier av spänningstyp – är vanligaste orsaken till nacksmärtor. Nackmyalgierna ger inte sällan utstrålande symtom. Triggerpunkter i spänd muskulatur kan ge utstrålande värk:(Triggerpunkt i skuldermuskulaturen ger utstrålande smärta/domning/stickning/kraftlöshet/tyngdkänsla i arm och hand). Triggerpunkt i m. infraspinatus ger utstrålning i radiala delen av arm och hand. Triggerpunkt i m. latissimus dorsi ger ulnar utstrålning. Triggerpunkt i m. supraspinatus ger utstrålning i m. deltoideus och radialt i arm och armbåge).

Tortikollis. Whiplash. Halskärlsdissektion (akut eller progressiv nack-hals-huvudvärk; ev. med Horners syndrom). Plexuspåverkan. Axelsjukdom med refered-pain. Nervskada (motorneuronsjkd, skulderneurit). Lungembolism. Retrofaryngeal tendinit (Fahlgrens syndrom; akut insättande intensiv smärta cervikalt och i bakhuvud med svårt att svälja). Huvudet hålls stilla. CT halsrygg visar mjukdelssvullnad C1–C2 samt prevertebral mjukdelssvullnad C1–C4. NSAID.

Utredning

Slätröntgen vid bild av cervikal spondylos. Görs tidigt vid neurologisk påverkan.

Behandling

Sjukgymnastik. Analgetika, ev NSAID. Rekommendera sjukgymnast för mobilisering/försöksvis traktion, samt stäkande träning av ”Nackrosetten” dvs även bl a stärka musklerna på halsens framsida. God prognos i normalfallet (50 % rel. besvärsfria efter 6–12 veckor, 80–90 % efter 1 år). Vid uttalad neurologi som kan ses vid förträngning av foramina, diskbråck eller vid cervikal spinal stenos kan operation komma ifråga. Remiss till ortoped eller neurokirurg. Molande värk som byter skepnad till vass, brännande intensiv smärta innebär snabb remiss. Vid nervpåverkan i ben pga cervikal spinal stenos likaså snabb remiss till ortoped för operation pga risk kvarstående pareser.

Reumatiker kan ha förändringar med instabilitet mellan C1 och C2, vilket innebär försiktighet och kontakt med reumatolog-ortoped-neurokirurg.

Fördjupning

SBU rapporter: Arbetets betydelse för uppkomst och besvär och sjukdomar. Nacken och övre rörelseapparaten. 2012. Arbetsplatsrelaterade åtgärder för att minska nacksmärta, 2011. Akut rygg och nacksmärta, 2001. Ont i ryggen, ont i nacken, 2000. www.sbu.se

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer