Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Domningar i arm.
Annons:

Domningar i arm.


Se även avsnitt i detta kapitel som berör Domning i arm: Axelsmärtor, Cervikobrakialgi, Epikondylit lateral och medial, Fibromyalgi, Frozen shoulder, Impingementsyndrom, Kalkaxel, Karpaltunnelsyndrom, Musarm, Myofasciellt smärtsyndrom, Nackmyalgi, Radialtunnelsyndrom, Supraspinatusruptur och -tendinit, Tietzes syndrom, Ulnariskompression, Whiplashskada.

Definition

Begreppet kan innebära neurologisk sensibilitets-, kraft-, reflexnedsättning, cirkulationsrubbning, smärttillstånd av olika intensitet men också ospecifik domnings- och obehagskänsla i armen.

Orsaker/Symtom

Utstrålande symtom i arm på grund av myalgi/triggerpunkter i nacke/skuldra, trånga förhållanden runt kärl och nervplexa i axel/skulderregion, nervpåverkan centralt (cervikalt/plexus) eller perifert/distala nerver ut i arm:

Artros: Framförallt i nackkotpelaren. Referred pain ut i arm.

Muskulära: Är vanligaste orsaken till symtom ut i arm. Ökad spänning i muskulatur (myalgi) i nacke, skuldra och kring axeln med sekundära inflammatoriska reaktioner i muskelfästen (tendiniter). Detta ger domnings- och spänningskänsla liksom även ren smärta såväl lokalt som utstrålande (s.k. referred pain): Triggerpunkt i skuldermuskulaturen ger utstrålande smärta/domning/stickning/kraftlöshet/tyngdkänsla i arm och hand. Triggerpunkt i m. infraspinatus ger utstrålning i radiala delen av arm och hand. Triggerpunkt i m. latissimus dorsi ger ulnar utstrålning. Triggerpunkt i m. supraspinatus ger utstrålning i m. deltoideus och radialt i arm och armbåge.

(Se avsnittet Myofasciellt smärtsyndrom). Engagerade muskler kan vara scalenerna, m trapezius, m supraspinatus, m infraspinatus, m teres minor, m latissimus dorsi, m teres major, m subscapularis, m deltoideus, m coracobrachialis.

Neurologiska: Cervikal rizopati: 

C5-roten (disk C4–C5) med innervation av axelpartiet samt lateral- och framsida av överarm.

C6-roten (disk C5–C6) är vanligaste cervikala rizopatin. Innerverar nedre delen av överarmens lateralsida, längs underarmens radialsida ut i tummen och pekfinger. Nedsatta biceps- och brachioradialisreflexer. Nedsatt kraft vid böjning av arm, nedsatt känsel i tumme och pekfinger.

C7-roten (disk C6–C7) innerverar utsidan av underarmen ut i de tre mittersta fingrarna (nedsatt tricepsreflex). Nedsatt kraft vid extension av arm, nedsatt känsel på hand och arms dorsala sidor.

C8-roten (disk C7–Th1) innerverar ulnara delen av underarmen och hand. Nedsatt känsel ulnart på underarm och i dig IV och V. Nedsatt kraft vid adduktion av lillfinger och abduktion av tumme. Ev. nedsatt bicepsreflex.

Nervkompressioner i arm:

  1. N.radialis kan påverkas proximalt vid tryck mot övre delen av humerus, vilket kan ge upphävd dorsalextension i handleden (dropphand) eller distalt vid inklämning vid supinatorslitsen. Se Radialtunnelsyndrom.
  2. N. medianus kan bli inklämd vid pronatorslitsen vid armbågen eller i handledsnivå. Se Karpaltunnelsyndrom.
  3. N. ulnaris kan bli inklämd proximalt; i sulcus vid armbågen (”änkestöten”). Detta ger domning av ulnarsidan av underarm ut i ulnara fingrarna och försvagning av interosséer och av flektion i ring- och lillfinger. Distal kompression i Guyons kanal vid os pisiforme ger domning på handflatesidan av de ulnara fingrarna och nedsatt funktion av interosséer. Se avsnittet Ulnariskompression.

Referred pain: Smärta från inre organ förläggs till armen: angina pectoris, aortaaneurysm, gallvägssjukdom, hjärtinfarkt, pleurit/lunginflammation, tumor i mediastinum.

TOS: Thoracic Outlet Syndrome, Skalenussyndromet.

Orsak: Trång passage för plexus brachialis igenom skalenusmuskulaturen, fibrös vävnad (mellan kotpelaren och första revbenet) eller att ett halsrevben trycker mot blodkärl (a. axillaris, v. subclavia) och nervplexus.

Symtom: Oftast drabbas kvinnor i övre medelåldern. Smärta från nacke-bröstkorg ut i arm och svullnads/tyngdkänsla efter ansträngning. Raynaudfenomen och parestesier kan vara del i syndromet, oftast ulnart.

Utredning: Roos test (hands-up test vinkande fingrar i 1–3 minuter provocerar fram smärtan = positiv test). Ev. rtg; fråga efter första halsrevben. Om cirkulatorisk påverkan utreds med angiografi.

Differentialdiagnos: Ulnaris- eller medianuskompression.

Behandling: I regel fysioterapi. Sällan operation.

Vaskulära: Arteriosklerotisk kärlobstruktion – patienten över 50 år.

Lymfstas: till exempel efter axillarutrymning eller lymfkörtelförstoringar i axillen. Trombangitis obliterans (Buergers sjukdom): Drabbar mest undre extremiteter men också a. radialis och a. ulnaris. Primära orsaken okänd. Drabbar främst medelålders män, oftast storrökare (> 20 cig/dag); nikotin och koloxid förvärrar genom toxisk effekt på kärlvägg och kärlkonstriktion. Sjukdomen försämras i kyla.

Ventrombos: OBS förekommer också i armar; utgör 2–3 % av alla tromboser. Ökad risk vid hjärtinsufficiens, lymfstas (till exempel efter axillarutrymning), TOS (Thoracic Outlet Syndrome), koagulationsrubbningar, men även ökad risk efter kraftigt armarbete.

Övriga: De flesta muskulära och reumatiska åkommorna kan som delfenomen ge armsymtom, vanligast vid Fibromyalgi och Whiplashskada.

Utredning

Led- och muskelstatus, inkluderande nacke och axel. Neurologi och kärlstatus.

Behandling

Beroende på orsak. Oftast fysioterapi.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: