Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Domningar i arm.

ICD-10: R20

Se även avsnitt i detta kapitel som berör Domning i arm: Axelsmärtor, Cervikobrakialgi, Epikondylit lateral och medial, Fibromyalgi, Frozen shoulder, Impingementsyndrom, Kalkaxel, Karpaltunnelsyndrom, Musarm, Myofasciellt smärtsyndrom, Nackmyalgi, Radialtunnelsyndrom, Supraspinatusruptur och -tendinit, Tietzes syndrom, Ulnariskompression, Whiplashskada.

Definition

Begreppet kan innebära neurologisk sensibilitets-, kraft-, reflexnedsättning, cirkulationsrubbning, smärttillstånd av olika intensitet men också ospecifik domnings- och obehagskänsla i armen.

Orsaker/Symtom: Utstrålande symtom i arm pga myalgi/triggerpunkter i nacke/skuldra, trånga förhållanden runt kärl och nervplexa i axel/skulderregion, nervpåverkan centralt (cervikalt/plexus) eller perifert/distala nerver ut i arm:

Artros: Ffa från nackkotpelaren. Referred pain ut i arm.

Muskulära: Är vanligaste orsaken till symtom ut i arm. Ökad spänning i muskulatur (myalgi) i nacke, skuldra och kring axeln med sekundära inflammatoriska reaktioner i muskelfästen (tendiniter). Detta ger domnings- och spänningskänsla liksom även ren smärta såväl lokalt som utstrålande (via referred pain): Triggerpunkt i skuldermuskulaturen ger utstrålande smärta/domning/stickning/kraftlöshet/tyngdkänsla i arm och hand. Triggerpunkt i m. infraspinatus ger utstrålning i radiala delen av arm och hand. Triggerpunkt i m. latissimus dorsi ger ulnar utstrålning. Triggerpunkt i m. supraspinatus ger utstrålning i m. deltoideus och radialt i arm och armbåge.

Se avsnittet Myofasciellt smärtsyndrom). Engagerade muskler kan vara Scalenerna, Trapezius, Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor, Latissimus dorsi, Teres major, Subscapularis, Deltoideus, Coracobrachialis.

Neurologiska: Cervikal rizopati: 

C5-roten (disk C4-C5) med innervation av axelpartiet samt lateral- och framsida av överarm.

C6-roten (disk C5-C6) är vanligaste cervikala rizopatin. Innerverar nedre delen av överarmens lateralsida, längs underarmens radialsida ut i tummen och pekfinger. Nedsatta biceps- och brakioradialisreflexer. Nedsatt kraft vid böjning av arm, nedsatt känsel i tumme och pekfinger.

C7-roten (disk C6-C7) innerverar utsidan av underarmen ut i de tre mittersta fingrarna (nedsatt tricepsreflex). Nedsatt kraft vid extention av arm, nedsatt känsel på hand och arms dorsala sidor.

C8-roten (disk C7-Th1) innerverar ulnara delen av underarmen och hand. Nedsatt känsel ulnart på underarm och i dig IV och V. Nedsatt kraft vid adduktion av lillfinger och abduktion av tumme. Ev nedsatt bicepsreflex.

Nervkompressioner i arm:

N. radialis kan påverkas proximalt vid tryck mot övre delen av humerus, vilket kan ge upphävd dorsalextension i handleden (dropphand) eller distalt vid inklämning vid supinatorslitsen. Se Radialtunnelsyndrom.

N. medianus kan bli inklämd vid pronatorslitsen vid armbågen eller i handledsnivå. Se Karpaltunnelsyndrom.

N. ulnaris kan bli inklämd proximalt; i sulcus vid armbågen (”änkestöten”). Detta ger domning av ulnarsidan av underarm ut i ulnara fingrarna och försvagning av interoseer och av flektion i ring- och lillfinger. Distal kompression i Guyons kanal vid os pisiforme ger domning på handflatesidan av de ulnara fingrarna och nedsatt funktion av interoseer. Se avsnittet Ulnariskompression.

Referred pain: (Smärta från inre organ förläggs till armen) Angina pectoris, Aortaaneurysm, Gallvägssjukdom, Hjärtinfarkt, Pleurit/lunginflammation, tumor i mediastinum.

TOS: Thoracic Outlet Syndrome, Scalenussyndromet.

Orsak: Trång passage för plexus brakialis igenom scalenusmuskulaturen, fibrös vävnad (mellan kotpelaren och första revbenet) eller att ett halsrevben trycker mot blodkärl (a. axillaris, v. subclavia) och nervplexus.

Symtom: Oftast drabbas kvinnor i övre medelåldern. Smärta från nacke-bröstkorg ut i arm och svullnads/tyngdkänsla efter ansträngning. Raynaudfenomen och parestesier kan vara del i syndromet, oftast ulnart.

Utredning: Roos test (hands-up test vinkande fingrar i 1-3 minuter provocerar fram smärtan = positiv test). Ev rtg; fråga efter första halsrevben. Om cirkulatorisk påverkan utreds med angiografi.

Differentialdiagnos: Ulnaris- eller medianuskompression.

Behandling: I regel sjukgymnastik. Sällan operation.

Vaskulära: Arteriosklerotisk kärlobstruktion – patienten över 50 år.

Lymfstas: T ex efter axillarutrymning eller lymfkörtelförstoringar i axillen. Trombangitis obliterans (Buergers sjukdom): Drabbar mest undre extremiteter men också a. radialis och a. ulnaris. Primära orsaken okänd. Drabbar ffa medelålders män, oftast storrökare (> 20 cig/dag); nikotin och koloxid förvärrar via toxisk effekt på kärlvägg och kärlkonstriktion. Sjukdomen försämras i kyla.

Ventrombos: OBS! förekommer också i armar; utgör 2-3% av alla tromboser. Ökad risk vid hjärtinsufficiens, lymfstas (t ex efter axillarutrymning), TOS (Thoracic Outlet Syndrome), koagulationsrubbningar, men även ökad risk efter kraftigt armarbete.

Övriga: De flesta muskulära och reumatiska åkommorna kan som delfenomen ge armsymtom, vanligast vid Fibromyalgi och Whiplashskada.

Utredning

Led- och muskelstatus, inkluderande nacke och axel. Neurologi och kärlstatus.

Behandling

Beroende på orsak. Oftast fysikalisk behandling.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!