NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.

ICD-10: M 75.3

Se även avsnittet Impingementsyndrom i detta kapitel.

Definition

Kalkutfällning i eller omkring senorna i rotatorkuffen, oftast supraspinatussenan. Finns i såväl akut som kronisk form.

Orsak

Akuta formen kan debutera efter överansträngning. Kroniska formen har okänd orsak men är sannolikt delfenomen i degenerativ process i rotatorkuffen.

Enligt en teori uppstår den mest akuta smärtan då kapseln kring kalkhärden blivit utspänd och är på väg att brista. En plötslig lindring kan upplevas vilket då skulle mosvaras av att kapslen brister och trycket i härden släpper.

Symtom

Den drabbade är oftast i åldern 40–60 år. Akuta formen: Oftast akut debut med intensiv smärta som omöjliggör all aktivitet med armen och förhindrar sömnen. Kroniska formen uppvisar smärta, svårighet att ligga på drabbade sidan och rörelseinskränkning; mest i form av inskränkt abduktion med svårighet att kamma sig, knäppa BH-bandet etc.

Status

Akuta formen uppvisar en rejält smärtpåverkad pat som håller armen längst sidan och skyddar axeln med andra handen. Smärtan gör axeln mycket svårundersökt. Kroniska formen uppvisar bild som rotatorkuff/impingementsyndrom (se avsnittet ovan).

Utredning

Klinisk diagnos. Plötsligt påkommen intensiv, brännande smärta i axel utan trauma är med all sannolikhet kalkaxel. Röntgen visar förkalkning. Ultraljud kan visa förkalkning och senförtjockning.

Den kroniska varianten är del i ett rotatorkuff/impingementsyndrom.

Behandling

Kortisoninjektion, gärna med smärtstillande (försök först aspirera kalkutfällning – lyckas dock mycket sällan, då kalkens konsistens är som hård tandkräm). En effekt av punktion är en öppning av kapseln, som lättar trycket i härden enl. ovan. Analgetika, NSAID (gärna i kombination). Sjukgymnastik.

Fördjupning

Läkartidningen nr 6 2013; ABC om axelsmärta.

Patientinforation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Kortison: Inj. Depo-Medrol. Inj. Depo-Medrol cum lidocain. Inj. Lederspan.

Anestetika Inj Carbocain 10 mg/ml. Inj. Xylocain.

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Paracetamol + kodein: T Citodon. T Panocod.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer