Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Kalkaxel, peritendinitis calcarea
Annons:

Kalkaxel, peritendinitis calcarea


Se även avsnittet Impingementsyndrom i detta kapitel.

Definition

Kalkutfällning i eller omkring senorna i rotatorkuffen, oftast supraspinatussenan. Finns i såväl akut som kronisk form.

Orsak

Akuta formen kan debutera efter överansträngning. Kroniska formen har okänd orsak men är sannolikt delfenomen i degenerativ process i rotatorkuffen.

Enligt en teori uppstår den mest akuta smärtan då kapseln kring kalkhärden blivit utspänd och är på väg att brista. En plötslig lindring kan upplevas vilket då skulle motsvaras av att kapseln brister och trycket i härden släpper.

Symtom

Den drabbade är oftast i åldern 40–60 år. Akuta formen: Oftast akut debut med intensiv smärta som omöjliggör all aktivitet med armen och förhindrar sömnen. Kroniska formen uppvisar smärta, svårighet att ligga på drabbade sidan och rörelseinskränkning; mest i form av inskränkt abduktion med svårighet att kamma sig, knäppa BH-bandet etcetera.

Status

Akuta formen uppvisar en rejält smärtpåverkad patient som håller armen längs sidan och skyddar axeln med andra handen. Smärtan gör axeln mycket svårundersökt. Kroniska formen uppvisar bild som rotatorkuff/impingementsyndrom (se avsnittet ovan).

Utredning

Klinisk diagnos. Plötsligt påkommen intensiv, brännande smärta i axel utan trauma är med all sannolikhet kalkaxel. Röntgen visar förkalkning. Ultraljud kan visa förkalkning och senförtjockning.

Den kroniska varianten är del i ett rotatorkuff/impingementsyndrom.

Behandling

Kortisoninjektion, gärna med smärtstillande. En effekt av punktion är en öppning av kapseln, som lättar trycket i härden enlig ovan. Analgetika, NSAID/Coxib (gärna i kombination). Fysioterapi.

Fördjupning

Läkartidningen nr 6 2013; ABC om axelsmärta.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Kortison: Inj. Depo-Medrol. Inj. Depo-Medrol cum lidocain. Inj. Lederspan.

Anestetika Inj Carbocain 10 mg/ml. Inj. Xylocain.

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Paracetamol + kodein: T Citodon. T Panocod.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: