Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.

ICD-10: M 75.3

Se även avsnittet Impingementsyndrom i detta kapitel.

Definition

Kalkutfällning i eller omkring senorna i rotatorkuffen, oftast supraspinatussenan. Finns i såväl akut som kronisk form.

Orsak

Akuta formen kan debutera efter överansträngning. Kroniska formen har okänd orsak men är sannolikt delfenomen i degenerativ process i rotatorkuffen.

Enligt en teori uppstår den mest akuta smärtan då kapseln kring kalkhärden blivit utspänd och är på väg att brista. En plötslig lindring kan upplevas vilket då skulle motsvaras av att kapseln brister och trycket i härden släpper.

Symtom

Den drabbade är oftast i åldern 40–60 år. Akuta formen: Oftast akut debut med intensiv smärta som omöjliggör all aktivitet med armen och förhindrar sömnen. Kroniska formen uppvisar smärta, svårighet att ligga på drabbade sidan och rörelseinskränkning; mest i form av inskränkt abduktion med svårighet att kamma sig, knäppa BH-bandet etcetera.

Status

Akuta formen uppvisar en rejält smärtpåverkad patient som håller armen längs sidan och skyddar axeln med andra handen. Smärtan gör axeln mycket svårundersökt. Kroniska formen uppvisar bild som rotatorkuff/impingementsyndrom (se avsnittet ovan).

Utredning

Klinisk diagnos. Plötsligt påkommen intensiv, brännande smärta i axel utan trauma är med all sannolikhet kalkaxel. Röntgen visar förkalkning. Ultraljud kan visa förkalkning och senförtjockning.

Den kroniska varianten är del i ett rotatorkuff/impingementsyndrom.

Behandling

Kortisoninjektion, gärna med smärtstillande. En effekt av punktion är en öppning av kapseln, som lättar trycket i härden enlig ovan. Analgetika, NSAID/Coxib (gärna i kombination). Fysioterapi.

Fördjupning

Läkartidningen nr 6 2013; ABC om axelsmärta.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Kortison: Inj. Depo-Medrol. Inj. Depo-Medrol cum lidocain. Inj. Lederspan.

Anestetika Inj Carbocain 10 mg/ml. Inj. Xylocain.

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Paracetamol + kodein: T Citodon. T Panocod.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis