Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Radialispares. Radialtunnelsyndrom. Dropphand.

ICD-10: G54.9 P R29.8 P(Dropphand)

Definition

Inklämning av n. radialis vid 1. proximalt vid humerus dorsala omfång eller 2. distalt strax nedanför armbågsleden (i supinatorslitsen) vid sidan av m. extensor carpi radialis brevis.

Orsak

Proximal inklämning: Fraktur, direkt våld, ”måndagspares”, medvetslöshet, alkoholism, ”smekmånadsförlamning”. Distal inklämning: Muskulärt tryck. Frakturer i området eller från synovit vid RA.

Symtom

Proximal inklämning: Sensoriskt bortfall eller domningar dorsalt mellan metacarpale I och II, samt dropphand med oförmåga att sträcka i handleden liksom i fingrar (i MCP-lederna). Distal inklämning: Värk, ömhet och utstrålande smärta i tumme/pekfinger. Misstolkas ofta som lateral epikondylit. Tecken på nervkompression är lokal ömhet dorsalt

i muskulaturen 4-5cm nedanför laterala humerusepikondylen, över extensormuskulaturen supinator/radialis-slitsen, liksom smärta vid supination mot motstånd i handleden. Ev även kraftnedsättning vid ulnardeviation (musculus extensor carpii ulnaris) och svaghet i långfingrets sträckare.

Differentialdiagnos: Lateral epikondylit.

Behandling

Vid proximal inklämning: Handledsskena i 2-4 månader eller till dess aktiv handledsextension återkommit (god prognos). Kontrakturprofylax. Distal inklämning: remiss för utredning/operation om besvären varat över 6 månader.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!