Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.

ICD-10: M77.1-P

Definition

Degenerativt tillstånd/ senskada vid laterala epikondylen; i fästet för handledssträckarna (extensor carpi radialis brevis och eventuellt extensor digitorum communis). Något inflammatoriskt tillstånd föreligger inte mer än möjligen i initialförloppet.

Orsak

Ensidigt arbete med handen med lokal överbelastning, till exempel handarbete, skruvning, spikning, maskinskrivning, racketsporter. Lokalt trauma. Ibland oklar etiologi.

Symtom

Värk kring den radiala epikondylen vid armbågen (oftast dominanta sidan), ibland med utstrålning mot axeln och handleden. Svårigheter att greppa med handen, till exempel att ta en mjölkkartong. Upplevd kraftlöshet. Oftast män 35–50 år.

Status

Direkt palpationsöm över laterala humerusepikondylens nedre omfång. Smärta anges vid handgrepp och supination/pronationsrörelser (skruvmejsel- och nyckelrörelser) och smärta vid dorsalextension av handleden mot motstånd.

Differentialdiagnoser

Medial epikondylit (golfarmbåge). Radialtunnelsyndrom. Entesopati (p g a spondylartrit). Rotkompressioner från halsryggen. Smärta från övre bröstryggen. Cervikal brakialgi. Myofasciellt smärtsyndrom med utstrålning från triggerpunkter.

Utredning

Klinisk diagnos. Elektroneurografi (ENeG) och/eller elektromyografi kan komma i fråga vid långdragna förlopp vid misstanke på inklämd radialisnerv.

Behandling

Milda fall behandlas med temporär vila av belastad arm, egenträning enligt nedan. Eventuellt NSAID/Coxib peroralt eller i gelform. Avlasta engagerade sidan. I regel självläkande inom 1–2 år; 90 % självläker under första året. Fysioterapi har visat bästa långtidseffekten: Remiss till fysioterapeut för instruktion angående egenträning inkluderande excentrisk träning och stretching av extensorerna. Epikondylitbandage för att avlasta muskelfästet. Akupunktur, tvära friktioner eller TENS hjälper en del. Vid belastande eller upprepade arbetsmoment bör företagshälsovård kopplas in.

Vid uttalade besvär övervägs av tradition kortisoninjektion blandat med bedövningsmedel (ex.v. Inj. Depo-Medrol 1ml + Carbocain 10 mg/ml) vid ömmaste punkten på den laterala epikondylen (med benkontakt för att undvika hudatrofier). Fler än 3 injektioner rekommenderas inte! Injektionerna minskar den akuta smärtan men kan förlänga läkningstiden och är skadliga på sikt. Ger inte på sikt bättre resultat än rehabilitering hos fysioterapeut, har tvärtom visats ge negativa effekter vid uppföljning efter 1 år. Glöm inte egenträningen även efter kortisoninjektion (kan påbörjas två dagar efter injektionen). Vid terapiresistenta fall> 12 månader eventuell remiss till ortoped för ställningstagande till operativ åtgärd, dock tveksamhet på grund av sällan lyckade resultat och åkommans självläkande förlopp.

Träningsprogram vid epikondylit: Övningarna skall utföras 3 ggr/dag.

  1. Sitt vid ett bord med underarmen stödd mot en stolkarm eller mot låret. Pressa med lätt knuten hand ovansidan av handen mot undersidan av bordet under 10 sek. Töj därefter enligt nedan, eller genom att knäppa händerna i kors (max pronation, dvs lillfingrarna uppåt) och med raka armar böja ner tummarna mot golvet under 10 sek. Upprepa press med efterföljande töjning 5 ggr.
  2. Pressa samtidigt pekfinger + långfinger mot undersidan av bordet under 10 sek. Töj därefter under 10 sek. Upprepa press med efterföljande töjning 5 ggr.
  3. Pressa samtidigt ringfinger + lillfinger mot undersidan av bordet under 10 sek. Töj därefter under 10 sek.

Upprepa press med efterföljande töjning 5 ggr.

Töjningen utförs på följande sätt: Håll armen rakt ned med handflatan riktad bakåt. Vrid hela armen så att tummen roteras bakåt-utåt. Böj i handleden så mycket det går. Pressa med andra handen mot ovansidan på handen så att böjningen i handleden förstärks.

Efter cirka 8 veckor kan antalet upprepningar ökas från 5 till 10 gånger.

Annan träningsmodell med hantlar: Lägg underarmen på ett bord. Håll i tyngden med händerna och dorsalflektera  händerna. Släpp hanteln med den friska handen och lägg ner hanteln långsamt på bordsytan igen. Denna excentriska träning skall vara smärtsam. Detta görs varje dag med 15 lyft x 3 med vila mellan. Träningen fortgår under 3 månader

I vardagslag: ”Lyft mjölkkartongen avigt med handflatan upp och tummen ut!”

Fördjupning

Läkartidningen 5 1999, nr 45 2006 och nr 5 2007.

SBU-rapporter om tennisarmbåge 2010–2011–2012–2013–2014.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard. Gel Orudis.

Gel Siduro. Gel Voltaren.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Steroid: Inj. Depo-Medrol. Inj. Depo-Medrol cum lidocain. Inj. Lederspan.

Anestetika: Inj. Carbocain 10 mg/ml. Inj. Xylocain.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis