NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Epikondylit, lateral. Lateral epikondylit. Tennisarmbåge.

ICD-10: M77.1-P

Definition

Degenerativt tillstånd/ senskada vid laterala epikondylen; i fästet för handledssträckarna (extensor carpi radialis brevis och eventuellt extensor digitorum communis). Något inflammatoriskt tillstånd föreligger inte mer än möjligen i initialförloppet.

Orsak

Ensidigt arbete med handen med lokal överbelastning, t.ex. handarbete, skruvning, spikning, maskinskrivning, racketsporter. Lokalt trauma. Ibland oklar etiologi.

Symtom

Värk kring den radiala epikondylen vid armbågen (oftast dominanta sidan), ibland med utstrålning mot axeln och handleden. Svårigheter att greppa med handen, t.ex. att ta en mjölkkartong. Upplevd kraftlöshet. Oftast män 35–50 år.

Status

Direkt palpationsöm över laterala humerusepikondylens nedre omfång. Smärta anges vid handgrepp och supination/pronationsrörelser (skruvmejsel- och nyckelrörelser) och smärta vid dorsalextension av handleden mot motstånd.

Differentialdiagnoser

Medial epikondylit (golfarmbåge). Radialtunnelsyndrom. Entesopati (p.g.a. spondartrit). Rotkompressioner från halsryggen. Smärta från övre bröstryggen. Cervikal brakialgi. Myofasciellt smärtsyndrom med utstrålning från triggerpunkter.

Utredning

Klinisk diagnos. Elektroneurografi (ENeG) och/eller elektromyografi kan komma ifråga vid långdragna förlopp vid misstanke på inklämd radialisnerv.

Behandling

Milda fall behandlas med temporär vila av belastad arm, egenträning enligt nedan. Ev NSAID peroralt eller i gelform. Avlasta engagerade sidan. I regel självläkande inom 1–2 år; 90 % självläker under första året. Fysioterapi har visat bästa långtidseffekten: Remiss till sjukgymnast för instruktion angående egenträning inkluderande stretching av extensorerna. Epikondylitbandage för att avlasta muskelfästet. Akupunktur, tvära friktioner eller TENS hjälper en del. Vid belastande eller itererade arbetsmoment bör företagshälsovård kopplas in.

Vid uttalade besvär övervägs av tradition kortisoninjektion blandat med bedövningsmedel (ex.v. Inj. Depo-Medrol 1ml + Carbocain 10 mg/ml) vid ömmaste punkten på den laterala epikondylen (med benkontakt för att undvika hudatrofier). Fler än 3 injektioner rekommenderas inte! Injektionerna minskar den akuta smärtan men kan förlänga läkningstiden och är skadliga på sikt. Ger inte på sikt bättre resultat än träning via sjukgymnast, har tvärtom visats ge negativa effekter vid uppföljning efter 1 år. Glöm inte egenträningen även efter kortisoninjektion (kan påbörjas två dagar efter injektionen). Vid terapiresistenta fall > 12 månader ev remiss till ortoped för ställningstagande till operativ åtgärd, dock tveksamhet pga sällan lyckade resultat och åkommans självläkande förlopp.

Träningsprogram vid epikondylit: Övningarna skall utföras 3 ggr/dag.

  1. Sitt vid ett bord med underarmen stödd mot en stolkarm eller mot låret. Pressa med lätt knuten hand ovansidan av handen mot undersidan av bordet under 10 sek. Töj därefter enligt nedan, eller genom att knäppa händerna i kors (max pronation, dvs lillfingrarna uppåt) och med raka armar böja ner tummarna mot golvet under 10 sek. Upprepa press med efterföljande töjning 5 ggr.
  2. Pressa samtidigt pekfinger + långfinger mot undersidan av bordet under 10 sek. Töj därefter under 10 sek. Upprepa press med efterföljande töjning 5 ggr.
  3. Pressa samtidigt ringfinger + lillfinger mot undersidan av bordet under 10 sek. Töj därefter under 10 sek.

Upprepa press med efterföljande töjning 5 ggr.

Töjningen utförs på följande sätt: Håll armen rakt ned med handflatan riktad bakåt. Vrid hela armen så att tummen roteras bakåt-utåt. Böj i handleden så mycket det går. Pressa med andra handen mot ovansidan på handen så att böjningen i handleden förstärks.

Efter cirka 8 veckor kan antalet upprepningar ökas från 5 till 10 gånger.

Annan träningsmodell med hantlar: Lägg underarmen på ett bord. Håll i tyngden med handen och lyft handen dorsalt Lägg ner tyngden långsamt på bordsytan igen. Detta görs varje dag med 15 lyft x 3 med vila mellan. Träningen fortgår under 3 månader

I vardagslag: ”Lyft mjölkkartongen avigt med handflatan upp och tummen ut!”

Fördjupning

Läkartidningen 5 1999, nr 45 2006 och nr 5 2007.

SBU-rapporter om tennisambåge 2010–2011–2012–2013–2014.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard. Gel Orudis.

Gel Siduro. Gel Voltaren.

Steroid: Inj. Depo-Medrol. Inj. Depo-Medrol cum lidocain. Inj. Lederspan.

Anestetika: Inj. Carbocain 10 mg/ml. Inj. Xylocain.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer