Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Axelsmärtor, axelbesvär
Annons:

Axelsmärtor, axelbesvär


Följande diagnoser behandlas i PM Praktisk Medicin under respektive avsnitt i detta kapitel: Akromioklavikularledsartros, Axelledsluxation, Bicepsruptur, Bicepstendinit, Cervikobrakialgi, Frozen shoulder, Impingement, Tendinitis calcarea/Kalkaxel, Nackmyalgi, Polymyalgia reumatica, Supraspinatusruptur, Supraspinatustendinit

Orsak

Möjliga orsaker är symtom från rotatorkuffen (mm supraspinatus, infraspinatus, teres minor och subscapularis ) med sk impingement), symtom från glenohumeralleden (frozen shoulder, artros, reaktiv artrit, septisk artrit), symtom från akromioklavikularleden (AC- ledsartos, ev artrit), och biceps longus tendalgi.

Hos medelålders och äldre är degenerativ rotatorkuffskada alt rotatorkuffsinflammation eller en subakromial impingement vanligaste orsaken. Plötsligt påkommen intensiv, brännande smärta i axel utan trauma kan vara en så kallad kalkaxel. Akut smärta med rörelse-/kraftinskränkning efter fall är sannolikt rotatorkuffruptur. Hos kvinnor är frozen shoulder en vanlig åkomma som kommer utan yttre påverkan.

Hos unga (ofta kvinnor) handlar det oftast om instabil ledkapsel (”för stor” kapsel) där terapin är träning hos fysioterapeut. Uppvisar ofta en generell ledlaxitet. Periartriter likaså vanligt och innefattar mjukdelarna kring lederna.  Dessa patienter har en sekundärt orsakad impingementbild.

Överväg artrit (reaktiv artrit, Lyme-artrit), artros, bicepstendinit, bursit, myalgi, polymyalgia reumatika, rizopatier, cerviko-brakialgier, AC-ledsaffektion (lux/sublux, artros, artrit), tumörer (bl.a. lunga med skelettmetastaser), diskbråck i halsrygg, projicerad smärta (referred pain) från nacke och skuldra men även från inre organ som hjärta (hjärtinfarkt, angina) /lungor (apikala tumörer)/lever/gallvägar. Om trauma finns överväg collum chirurgicumfraktur.

Differentialdiagnos

Cervikal rizopati (diffus smärtspidning över bland annat axel), cervikal rizopati (nervrotsspecifik smärtspridning mot axel), malignitet (skelettmetastaser i proximala humerus från bl a lungcancer), polymyalgia reumatika.

Utredning

I första hand får man utreda om besvären kommer från rotatorkuffen, glenohumeralleden, akromiklavikularleden eller från axelns framsida p.g.a. biceps longus-tendalgi.

Se avsnittet Impingementsyndrom för olika tester.

Behandling

Pat med axelsmärtor bör ha snar tillgänglighet till sjukvården och behandlas aktivt med träning och uppföljning. Detta för att inte hamna i långdragna sjukdomsförlopp med rörelseinskränkning/belastningssmärta som sedan kan vara svåra att häva. Kortisoninjektioner i muskler och kring senor ger ofta bara temporär lindring. Akut rotatorkuffruptur (patienten kan inte lyfta armen efter fall) kan hos yngre behöva opereras. Hos äldre är den skadan vanligare och det går oftast med fysioterapi att få besvären läka ut.

Fördjupning

Läkartidningen nr 19 2007. Tema Ortopediska operationer. Läkartidningen nr 6 2012. Läkartidningen nr 6 2013; ABC om axelsmärta.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: