NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Axelsmärtor. Axelbesvär.

ICD-10: M79.6B, M25.5 (ledvärk), M75.4 (impingement i skulderled)

Följande diagnoser behandlas i PM Praktisk Medicin under respektive avsnitt i detta kapitel: Akromioklavikularledsartros, Axelledsluxation, Bicepsruptur, Bicepstendinit, Cervikobrakialgi, Frozen shoulder, Impingement, Tendinitis calcarea/Kalkaxel, Nackmyalgi, Polymyalgia reumatica, Supraspinatusruptur, Supraspinatustendinit. 

Orsak

Möjliga orsaker är symtom från Rotatorkuffen (Inklämningssymtom/Impingement [vanligast!], Kalkaxel, Supraspinatus, Infraspinatus och Teres Minor, Subscapularis), symtom från Glenohumeralleden (Frozen shoulder, Artros, Reaktiv artrit, Septisk artrit), symtom från Akromioklavikularleden (AC- ledsartos, ev artrit), Biceps longus tendalgi.

Hos medelålders och äldre är degenerativ rotatorkuffskada alt rotatorkuffsinflammation liksom subakromial impingement vanligaste orsaken. Plötsligt påkommen intensiv, brännande smärta i axel utan trauma är med stor sannolikhet kalkaxel. Akut smärta (med rörelse-/kraftinskränkning) efter fall är sannolikt rotatorkuffruptur. Hos kvinnor är frozen shoulder vanligt.

Hos unga (ofta kvinnor) handlar det oftast om instabil ledkapsel (”för stor” kapsel) där terapin heter träning. Dessa patienter har en sekundärt orsakad impingementbild. Uppvisar ofta en generell ledlaxitet. Periartriter likaså vanligt och innefattar mjukdelarna kring lederna. 

Överväg artrit (reaktiv artrit, Lyme- artrit), artros, bicepstendinit, bursit, myalgi, polymyalgia rheumatika, rizopatier, cerviko-brakialgier, AC-ledsaffektion (lux/sublux, artros, artrit), collum chirurgicumfraktur, tumörer (bl.a. lunga med skelettmetastaser), diskbråck i halsrygg, projicerad smärta (referred pain) från nacke och skuldra men även från inre organ som hjärta (hjärtinfarkt, angina)/lungor (apikala tumörer)/lever/gallvägar.

Differentialdiagnos

Cervikal rizopati (diffus smärtspidning över bl.a. axel), cervikal rizopati (nervrotsspecifik smärtspridning mot axel), malignitet (skelettmetastaser i proximala humerus från bla lungcancer), polymyalgia reumatika.

Utredning

I första hand får man utreda  om besvären kommer från Rotatorkuffen (impingement, kalkaxel, supraspinatus, infraspinatus/teres minor, subscapularis eller akut rotatorkuffruptur), Glenohumeralleden (frozen shoulder, artros, artrit), Akromiklavikularleden (AC-ledsartos, artrit) eller från axelns framsida p.g.a. Biceps longus-tendalgi.

Se avsnittet Impingementsyndrom för olika tester.

Behandling

Pat med axelsmärtor bör ha snar tillgänglighet till sjukvården och behandlas aktivt med träning och uppföljning. Detta för att inte hamna i långdragna sjukdomsförlopp med rörelseinskränkning/belastningssmärta som sedan kan vara svåra att häva. Kortisoninjektioner i muskler och kring senor ger ofta bara temporär lindring. Akut rotatorkuffruptur (pat kan inte lyfta armen efter fall) bör opereras/sutureras. Slätrtg visar kranialvandring av caput. Operation akut alt efter max 3 v. och sjukgymnastik med uppföljning. Suturering efter 3 veckor omöjligt pga muskelatrofi.

Fördjupning

Läkartidningen nr 19 2007. Tema Ortopediska operationer. Läkartidningen nr 6 2012. Läkartidningen nr 6 2013; ABC om axelsmärta.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer