Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Axelsmärtor. Axelbesvär.

ICD-10: M79.6B, M25.5 (ledvärk), M75.4 (impingement i skulderled)

Följande diagnoser behandlas i PM Praktisk Medicin under respektive avsnitt i detta kapitel: Akromioklavikularledsartros, Axelledsluxation, Bicepsruptur, Bicepstendinit, Cervikobrakialgi, Frozen shoulder, Impingement, Tendinitis calcarea/Kalkaxel, Nackmyalgi, Polymyalgia reumatica, Supraspinatusruptur, Supraspinatustendinit. 

Orsak

Möjliga orsaker är symtom från rotatorkuffen (mm supraspinatus, infraspinatus, teres minor och subscapularis ) med sk impingement), symtom från glenohumeralleden (frozen shoulder, artros, reaktiv artrit, septisk artrit), symtom från akromioklavikularleden (AC- ledsartos, ev artrit), och biceps longus tendalgi.

Hos medelålders och äldre är degenerativ rotatorkuffskada alt rotatorkuffsinflammation eller en subakromial impingement vanligaste orsaken. Plötsligt påkommen intensiv, brännande smärta i axel utan trauma kan vara en så kallad kalkaxel. Akut smärta med rörelse-/kraftinskränkning efter fall är sannolikt rotatorkuffruptur. Hos kvinnor är frozen shoulder en vanlig åkomma som kommer utan yttre påverkan.

Hos unga (ofta kvinnor) handlar det oftast om instabil ledkapsel (”för stor” kapsel) där terapin är träning hos fysioterapeut. Uppvisar ofta en generell ledlaxitet. Periartriter likaså vanligt och innefattar mjukdelarna kring lederna.  Dessa patienter har en sekundärt orsakad impingementbild.

Överväg artrit (reaktiv artrit, Lyme-artrit), artros, bicepstendinit, bursit, myalgi, polymyalgia reumatika, rizopatier, cerviko-brakialgier, AC-ledsaffektion (lux/sublux, artros, artrit), tumörer (bl.a. lunga med skelettmetastaser), diskbråck i halsrygg, projicerad smärta (referred pain) från nacke och skuldra men även från inre organ som hjärta (hjärtinfarkt, angina) /lungor (apikala tumörer)/lever/gallvägar. Om trauma finns överväg collum chirurgicumfraktur.

Differentialdiagnos

Cervikal rizopati (diffus smärtspidning över bland annat axel), cervikal rizopati (nervrotsspecifik smärtspridning mot axel), malignitet (skelettmetastaser i proximala humerus från bl a lungcancer), polymyalgia reumatika.

Utredning

I första hand får man utreda om besvären kommer från rotatorkuffen, glenohumeralleden, akromiklavikularleden eller från axelns framsida p.g.a. biceps longus-tendalgi.

Se avsnittet Impingementsyndrom för olika tester.

Behandling

Pat med axelsmärtor bör ha snar tillgänglighet till sjukvården och behandlas aktivt med träning och uppföljning. Detta för att inte hamna i långdragna sjukdomsförlopp med rörelseinskränkning/belastningssmärta som sedan kan vara svåra att häva. Kortisoninjektioner i muskler och kring senor ger ofta bara temporär lindring. Akut rotatorkuffruptur (patienten kan inte lyfta armen efter fall) kan hos yngre behöva opereras. Hos äldre är den skadan vanligare och det går oftast med fysioterapi att få besvären läka ut.

Fördjupning

Läkartidningen nr 19 2007. Tema Ortopediska operationer. Läkartidningen nr 6 2012. Läkartidningen nr 6 2013; ABC om axelsmärta.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis