Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Akromioklavikularledsartros. A-C leds- artros. Akromioclavikularledsartos.

ICD-10: M19

Se även avsnittet Impingementsyndrom i skulderled i detta kapitel.

Orsak

Okänd, ökar i likhet med all artros med stigande ålder. Kan även vara del i en reumatisk sjukdom, uppstå efter fraktur/trauma eller belastande arbete (exempelvis arbete med vibrerande verktyg).

Symtom

Ofta långsamt tilltagande vällokaliserad smärta från akromioklavikularleden. Smärtan är vanligen belastningsrelaterad, men ju längre tiden går blir det vilovärk. Längre fram kan det vara svårt att nå andra axeln med handen.

Status

Distinkt palpationsömhet över leden. Artrosen kan bilda en såväl palpabel som synlig osteofyt (”knöl”) över leden. Smärta vid horisontell adduktion av armen, ”cross-body test”.

Differentialdiagnos

Kalkaxel, tendiniter eller ruptur i rotatorkuffen. Tumör. Septisk artrit. Vid akut insättande besvär efter fall mot sträckt arm eller direkttrauma (tackling på ishockeyrinken) tänk på akromioklavikularledsluxation – vilka remitteras akut till ortoped.

Utredning

Status vid klinisk undersökning. Injektion med lokalbedövning i leden ger tydlig smärtlindring inom någon minut. Röntgen visar typiska artrosfynd – osteofyter, lednära bencystor. Röntgenologisk artros i AC-leden är inte ovanlig och för att ställa diagnos krävs att anamnes och undersökningsfynd stämmer med den röntgenologiska bilden.

Behandling

Fysioterapi med sikte på att minska belastningen i leden. Kortisoninjektion kan lindra (spruta i ledens bakre del med tunn nål, medialt/nedåt riktad). Vid uttalade långvariga besvär skrives remiss till ortoped för ställningstagande till resektion av laterala delen av nyckelbenet.

Fördjupning

Läkartidningen nr 6 2013 ang. axelsmärta.

Aktuella Mediciner

Steroid Inj. Depo-Medrol. Inj. Lederspan.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis