NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akromioklavikularledsartros. A-C leds- artros. Akromioclavikularledsartos.

ICD-10: M19

Se även avsnittet Impingementsyndrom i skulderled i detta kapitel.

Orsak

Okänd, ökar i likhet med all artros med stigande ålder. Artrossjukdomen drabbar ofta multipla leder. Kan även vara del i en reumatisk sjukdom, uppstå efter fraktur/trauma eller belastande arbete (ex.v. arbete med vibrerande verktyg). Ingår ofta som delkomponent i ett subakromialt impingement-/rotatorkuffsyndrom.

Symtom

Ofta långsamt tilltagande smärta från axeln och svårighet att ligga på drabbade sidan. Svårt att nå andra axeln med handen och svårt att ta upp plånbok ur bakfickan och liknande rörelser.

Status

Artrosen kan bilda en såväl palpabel som synlig osteofyt (”knöl”) över leden. Painful arc abduktion 160–180°; testas med pat’s handflata uppåt. Pat. når ofta inte fullt utslag i rörelsen. Testet ger en kompression i akromioklavikularleden.

Differentialdiagnos

Kalkaxel, tendiniter eller ruptur i rotatorkuffen. Tumör. Septisk artrit. Vid akut insättande besvär efter fall mot sträckt arm eller direkttrauma tänk på akromioklavikularledsluxation – vilka remitteras akut till ortoped.

Utredning

Status via klinisk undersökning. Ev. rtg vid uppdriven led, för att utesluta tumör.

Behandling

Sjukgymnastik med sikte på egenträning. Kortisoninjektion kan lindra (spruta i ledens bakre del med tunn nål, medialt/nedåt riktad). Vid uttalade besvär remiss ortoped för ställningstagande till resektion av laterala delen av nyckelbenet.

Fördjupning

Läkartidningen nr 6 2013 ang. axelsmärta.

Aktuella Mediciner

Steroid Inj. Depo-Medrol. Inj. Lederspan.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer