Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Akromioklavikularledsartros. A-C leds-artros. Acromioclavikularledsartos.

Akromioklavikularledsartros. A-C leds-artros. Acromioclavikularledsartos.

ICD-10: M19

Se även avsnittet Impingementsyndrom i skulderled i detta kapitel.

Orsak

Okänd, ökar i likhet med all artros med stigande ålder. Artrossjukdomen drabbar ofta multipla leder. Kan även vara del i en reumatisk sjukdom, uppstå efter fraktur/trauma eller belastande arbete (ex v arbete med vibrerande verktyg). Ingår ofta som delkomponent i ett subakromialt impingement-/rotatorkuffsyndrom.

Symtom

Ofta långsamt tilltagande smärta från axeln och svårighet att ligga på drabbade sidan. Svårt att nå andra axeln med handen och svårt att ta upp plånbok ur bakfickan och liknande rörelser.

Status

Artrosen kan bilda en såväl palpabel som synlig osteofyt (”knöl”) över leden. Painful arc 160-180°; testas med pat´s handflata uppåt. Pat når ofta inte fullt utslag i rörelsen. Testet ger en kompression i akromioklavikularleden.

Differentialdiagnos: Kalkaxel, tendiniter eller ruptur i rotatorkuffen. Tumör. Septisk artrit. Vid akut insättande besvär efter fall mot sträckt arm eller direkttrauma tänk på akromioklavikularledsluxation – vilka remitteras akut till ortoped.

Utredning: Status via klinisk undersökning. Ev rtg vid uppdriven led, för att utesluta tumör.

Behandling

Sjukgymnastik med sikte på egenträning. Kortisoninjektion kan lindra (spruta i ledens bakre del med tunn nål, medialt/nedåt riktad). Vid uttalade besvär remiss ortoped för ställningstagande till resektion av laterala delen av nyckelbenet.

Fördjupning

Läkartidningen nr 6 2013 ang axelsmärta.

Aktuella mediciner

Steroid Inj Depo-Medrol. Inj Lederspan.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ