Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Frozen shoulder, adhesiv kapsulit
Annons:

Frozen shoulder, adhesiv kapsulit


Definition

Stelhet och värk i humeroskapularleden under 3–6 månaders tid, eller längre.

Orsak

Ledkapseln blir stel och rigid av okänd orsak. Ökad risk vid immobilisering av armen (efter skada, operation, stroke). Tydlig överrepresentation hos diabetiker liksom vid hypotyreos. Stor risk efter att ha haft insulin över 10 år. Diabetiker har sämre prognos att återfå full rörlighet i axeln. Fler kvinnor än män drabbas av frozen shoulder; vanligast i åldern 40–60 år.

Symtom

Sjukdomen debuterar ofta smygande med tilltagande rörelsesmärta och vilovärk under några månader upp till ett halvår. Därefter fas med kraftig rörelseinskränkning under några månader i upp till ett år. Axeln är då stel och svår att röra, men värken avtar. Patienten har stora svårigheter att kamma sig, knäppa BH eller hämta plånbok ur bakfickan. Spontan utläkning efter 1–3 år men ofta med kvarstående symtom även efter flera år.

Status

Såväl aktiv som passiv rörelseinskränkning i alla rörelseinriktningar (framförallt abduktion och utåtrotation) i humeroskapularleden (stel, ”frusen”). Abduktion i axeln sker med inskränkning av rörelsen och med armen framåtförd. I senare stadium finner man markant muskelhypotrofi omfattande hela skuldergördeln. Aktivt och passivt rörelseomfång är lika.

Differentialdiagnos

Luxation i axelleden. Impingementsyndrom. Ruptur i rotatorkuffen.

Utredning

Ultraljud kan eventuellt visa adherenser kring supraspinatussenan vid akromion, utan andra rörelsehindrande orsaker.

Behandling

Remiss till fysioterapeut för att komma igång med egenträning. Detta för att upprätthålla den rörlighet som finns kvar och för att underhålla muskulaturen. Alltför intensiv träning anses förvärra tillståndet. Smärtan behandlas med analgetika, NSAID/Coxib och intraartikulära kortisoninjektioner kan prövas. Per oral kortisonbehandling med 30 mg prednisolon dagligen under 3 veckor, och sedan nedtrappning under tre veckor, vid starka smärtor har visat effekt. Sjukdomsförloppet är flerårigt men oftast självläkande med viss inskränkning av rörligheten. Sämre prognos för diabetiker. Kontakt vid behov med ortopedklinik för ställningstagande till artroskopisk kapsel- och adherenslösning.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Steroid: Inj. Depo-Medrol cum lidocain. Inj. Lederspan.

Anestetika Inj. Carbocain 10 mg/ml. Inj. Xylocain.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: