Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Frozen shoulder. Adhesiv kapsulit.

ICD-10: M75.O

Definition

Stelhet och värk i humeroskapularleden under 3–6 månaders tid, eller längre.

Orsak

Ledkapseln blir stel och rigid av okänd orsak. Ökad risk vid immobilisering av armen (efter skada, operation, stroke). Tydlig överrepresentation hos diabetiker liksom vid hypotyreos. Stor risk efter att ha haft insulin över 10 år. Diabetiker har sämre prognos att återfå full rörlighet i axeln. Fler kvinnor än män drabbas av frozen shoulder; vanligast i åldern 40–60 år.

Symtom

Sjukdomen debuterar ofta smygande med tilltagande rörelsesmärta och vilovärk under några månader upp till ett halvår. Därefter fas med kraftig rörelseinskränkning under några månader i upp till ett år. Axeln är då stel och svår att röra, men värken avtar. Patienten har stora svårigheter att kamma sig, knäppa BH eller hämta plånbok ur bakfickan. Spontan utläkning efter 1–3 år men ofta med kvarstående symtom även efter flera år.

Status

Såväl aktiv som passiv rörelseinskränkning i alla rörelseinriktningar (framförallt abduktion och utåtrotation) i humeroskapularleden (stel, ”frusen”). Abduktion i axeln sker med inskränkning av rörelsen och med armen framåtförd. I senare stadium finner man markant muskelhypotrofi omfattande hela skuldergördeln. Aktivt och passivt rörelseomfång är lika.

Differentialdiagnos

Luxation i axelleden. Impingementsyndrom. Ruptur i rotatorkuffen.

Utredning

Ultraljud kan eventuellt visa adherenser kring supraspinatussenan vid akromion, utan andra rörelsehindrande orsaker.

Behandling

Remiss till fysioterapeut för att komma igång med egenträning. Detta för att upprätthålla den rörlighet som finns kvar och för att underhålla muskulaturen. Alltför intensiv träning anses förvärra tillståndet. Smärtan behandlas med analgetika, NSAID/Coxib och intraartikulära kortisoninjektioner kan prövas. Per oral kortisonbehandling med 30 mg prednisolon dagligen under 3 veckor, och sedan nedtrappning under tre veckor, vid starka smärtor har visat effekt. Sjukdomsförloppet är flerårigt men oftast självläkande med viss inskränkning av rörligheten. Sämre prognos för diabetiker. Kontakt vid behov med ortopedklinik för ställningstagande till artroskopisk kapsel- och adherenslösning.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Steroid: Inj. Depo-Medrol cum lidocain. Inj. Lederspan.

Anestetika Inj. Carbocain 10 mg/ml. Inj. Xylocain.

 

För dig som patient
Läs mer om Frozen shoulder. Adhesiv kapsulit. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis