Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Frozen shoulder. Adhesiv kapsulit.

ICD-10: M75.O

Definition

Stelhet och värk i humeroskapularleden under 3-6 månaders tid, eller längre.

Orsak

Ledkapseln blir stel och rigid av okänd orsak. Ökad risk vid immobilisering av armen (efter ex v skada, operation, stroke). Tydlig överrepresentation hos diabetiker liksom vid hypotyreos. Stor risk efter att ha haft insulin >10 år. Diabetiker har sämre prognos att återfå sin rörlighet i axeln.

Fler kvinnor än män drabbas av frozen shoulder; vanligast i åldern 40-60 år. Ibland efter trauma mot axeln.

Symtom

Sjukdomen debuterar ofta smygande, tilltagande rörelsesmärta och vilovärk under några månader till ett halvår. Därefter fas med kraftig rörelseinskränkning under några månader upp till ett år. Axeln är då stel och svår att röra, men värken avtar. Patienten har stora svårigheter att kamma sig, knäppa BH eller hämta plånbok ur bakfickan. Värken blir ofta störande för nattsömnen. Spontan utläkning efter 1 – 3 år men ofta med kvarstående symtom även efter flera år.

Status

Såväl aktiv som passiv rörelseinskränkning i alla rörelseinriktningar (ffa abduktion och utåtrotation) i humeroskapularleden (stel, ”frusen”). Abduktion i axeln sker med inskränkning av rörelsen och med armen framåtförd. I senare stadium finner man markant muskelhypotrofi omfattande hela skuldergördeln. Aktivt och passivt rörelseomfång är lika.

Differentialdiagnos: Luxation i axelleden. Impingementsyndrom. Ruptur i rotatorkuffen.

Utredning

Ultraljud kan ev visa adherenser kring supraspinatussenan vid akromion, utan andra rörelsehindrande orsaker.

Behandling

Remiss till sjukgymnast för att komma igång med egenträning. Detta för att upprätthålla den rörlighet som finns kvar och för att underhålla muskulaturen. Alltför intensiv träning anses förvärra tillståndet. Smärtan behandlas med analgetika, NSAID och intraartikulära kortisoninjektioner kan prövas.). Per oral kortisonbehandling med 30 mg prednisolon dagligen under 3 veckor, och sedan nedtrappning under tre veckor, vid starka smärtor har visat effekt. Sjukdomsförloppet är flerårigt men oftast självläkande med viss inskränkning av rörligheten. Sämre prognos för diabetiker.

Kontakt vb med ortopedklinik för ställningstagande till artroskopisk kapsel- och adherenslösning.

Patientinformation: www.1177.se.

Aktuella mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Steroid: Inj Depo-Medrol cum lidocain. Inj Lederspan.

För dig som patient
Läs mer om Frozen shoulder. Adhesiv kapsulit. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!