Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Supraspinatustendinit.
Annons:

Supraspinatustendinit.


Se även avsnitten Akromioklavikularledsartros, Bicepstendinit, Impingementsyndrom i skulderled, Kalkaxel, och Supraspinatusruptur i detta kapitel.

Orsaker

Degenerativt tillstånd i supraspinatussenan med adherenser, svullnad och är egentligen ingen tendinit utan en tendinos.
Tendinit kan förekomma akut insättande efter belastning (till exempel lövkrattning, målning ovan horisontalplanet). Tendinosen är del i ett impingementsyndrom med en mekanisk konflikt med akromions undersida.

Symtom

Vilovärk, framför allt nattetid. Svårt att ligga på onda sidan. Smärta vid abduktion. Ibland utstrålning radialt i arm och armbåge.

Differentialdiagnos

Impingement. Entesopati (som del i spondylartrit). Bicepstendinit. Frozen shoulder. Kalkaxel (supraspinatusfästet är oftast drabbat). Cervikal rizopati. Cervikobrakialgi. Malignitet (bl.a. från lunga med metastaser).

Status

Ömhet kring skuldrans övre parti (rotatorkuffen kan inte palperas då den ligger under akromion). Ofta oförmåga till abduktion över horisontalplanet (tummarna nedåt vid testning). Smärtreaktion vid aktiv rörelse abduktion 70–130 grader (”painful arc”) framför allt mot belastning.

Utredning

Om patienten inte förbättrats inom 1 månad röntgas axelled med frågeställning: ”Trånga förhållanden?” Ultraljud kan visa förtjockad sena och ev. senrupturer.

Behandling

Kortisoninjektion (med analgetika) ges bäst från dorsalsidan; strax under akromions kant i den subakromiala bursan ( 2 ml Depomedrol + 3 ml Carbocain 10 mg/ml). Om fundering kring kalkaxel och samtidig aspiration av kalk är detta i praktiken svårt då det förutsätter att kalkhärden är väl lokaliserad och kräver grov kanyl eftersom konsistensen ofta är som ”tandkräm”. Avlastning, analgetika och/eller NSAID/Coxib. Alltid sjukgymnastik. Patient med långvarig/recidiverande smärta bör remitteras till ortopedklinik – frågeställning operation.

Fördjupning

Läkartidningen nr 6 2013; ABC om axelsmärta.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Steroid: Inj. Depo-Medrol. Inj. Depo-Medrol cum lidocain. Inj. Lederspan.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: