NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Supraspinatustendinit.

ICD-10: M75.1

Se även avsnitten Akromioklavikularledsartros, Bicepstendinit, Impingementsyndrom i skulderled, Kalkaxel, och Supraspinatusruptur i detta kapitel.

Orsaker

Degenerativt tillstånd i supraspinatussenan med adherenser, svullnad mm Är i detta fall ingen egentlig tendinit utan mer tendinos.

Tendinit kan förekomma akut insättande efter belastning (t.ex. lövkrattning, mål-ning ovan horisontalplanet). Är ofta del i ett impingementsyndrom (mekanisk konflikt med akromions undersida).

Symtom

Vilovärk, framför alltnattetid. Svårt att ligga på onda sidan. Smärta vid abduktion. Ibland utstrålning radialt i arm och armbåge.

Differentialdiagnos

Impingement. Entesopati (som del i spondartrit). Bicepstendinit. Frozen shoulder. Kalkaxel (supraspinatusfästet är oftast drabbat). Cervikal rizopati. Cervikobrakialgi. Malignitet (bl.a. från lunga med metastaser).

Status

Ömhet kring skuldrans övre parti (rotatorkuffen kan inte palperas då den ligger under akromion). Ofta oförmåga till abduktion över horisontalplanet (tummarna nedåt vid testning). Smärtreaktion vid aktiv rörelse abduktion 70–130 grader (”painful arc”) ffa mot belastning.

Utredning

Om pat inte förbättrats inom 1 månad röntgas axelled med frågeställning: ”Trånga förhållanden?” Ultraljud kan visa förtjockad sena och ev. senrupturer.

Behandling

Kortisoninjektion (med analgetika) ges bäst från dorsalsidan; strax under akromions kant i den subakromiala bursan (ex.v. 2 ml Depomedrol + 3 ml Carbocain 10 mg/ml). Om fundering kring kalkaxel och samtidig aspiration av kalk är detta i praktiken svårt då det förutsätter att kalkhärden är väl lokaliserad och kräver grov kanyl eftersom konsistensen ofta är som ”tandkräm”. Avlastning, analgetika och/eller NSAID. Alltid sjukgymnastik. Patient med långvarig/recidiverande smärta bör remitteras till ortopedklinik – frågeställning operation.

Fördjupning

Läkartidningen nr 6 2013; ABC om axelsmärta.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Steroid: Inj. Depo-Medrol. Inj. Depo-Medrol cum lidocain. Inj. Lederspan.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer