Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Supraspinatustendinit.

Supraspinatustendinit.

ICD-10: M75.1

Se även avsnitten Akromioklavikularledsartros, Bicepstendinit, Impingementsyndrom i skulderled, Kalkaxel, och Supraspinatusruptur i detta kapitel.

Orsaker

Degenerativt tillstånd i supraspinatussenan med adherenser, svullnad mm Är i detta fall ingen egentlig tendinit utan mer tendinos.

Tendinit kan förekomma akut insättande efter belastning (t ex lövkrattning, målning ovan horisontalplanet). Är ofta del i ett impingementsyndrom (mekanisk konflikt med akromions undersida).

Symtom

Vilovärk, framför alltnattetid. Svårt att ligga på onda sidan. Smärta vid abduktion. Ibland utstrålning radialt i arm och armbåge.

Differentialdiagnos: Impingement. Entesopati (som del i spondartrit). Bicepstendinit. Frozen shoulder. Kalkaxel (supraspinatusfästet är oftast drabbat). Cervikal rizopati. Cervikobrakialgi. Malignitet (bl a från lunga med metastaser).

Status

Ömhet kring skuldrans övre parti (rotatorkuffen kan inte palperas då den ligger under akromion). Ofta oförmåga till abduktion över horisontalplanet (tummarna nedåt vid testning). Smärtreaktion vid aktiv rörelse abduktion 70-130 grader (”painful arc”) ffa mot belastning.

Utredning

Om pat inte förbättrats inom 1 månad röntgas axelled med frågeställning: ”Trånga förhållanden?” Ultraljud kan visa förtjockad sena och ev senrupturer.

Behandling

Cortisoninjektion (med analgetika) ges bäst från dorsalsidan; strax under akromions kant i den subakromiala bursan (ex v 2 ml Depomedrol + 3 ml Carbocain 10 mg/ml). Om fundering kring kalkaxel och samtidig aspiration av kalk är detta i praktiken svårt då det förutsätter att kalkhärden är väl lokaliserad och kräver grov kanyl eftersom konsistensen ofta är som ”tandkräm”. Avlastning, analgetika och/eller NSAID. Alltid sjukgymnastik. Patient med långvarig/recidiverande smärta bör remitteras till ortopedklinik – frågeställning operation.

Fördjupning

Läkartidningen nr 6 2013; ABC om axelsmärta.

Aktuella mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Steroid: Inj Depo-Medrol. Inj Depo-Medrol cum lidocain. Inj Lederspan.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ