NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.

ICD-10: S46

Se även avsnitten Akromioklavikularledsartros, Bicepstendinit, Impingementsyndrom i skulderled, Kalkaxel, Supraspinatustendinit och i detta kapitel.

Orsak

Trauma (yngre patient och påtagligt våld) och/eller degenerativa förändringar (äldre patient, måttligt våld). Rupturen kan vara partiell eller total.

Symtom

Vid partiell ruptur har patienten abduktionssmärta samt svaghetskänsla. Ofta rörelsesmärta och vilovärk. Symtomatologin vid partiell ruptur kan vara svår att skilja från den som förekommer vid supraspinatustendinit, rupturen kommer hastigt. Vid total ruptur kan patienten överhuvudtaget inte abducera aktivt i humeroscapularleden. ”Det knäppte till i axeln, jag tappade plötsligt kraften”.

Differentialdiagnos

Supraspinatustendinit/impingement. Bicepstendinit. Entesopati (tänk på spondartrit). Frozen shoulder. Kalkaxel. Cervikal rizopati. Cervikobrakialgi.

Status

Vid partiell ruptur status som vid supraspinatustendinit. Vid total ruptur oförmåga att abducera aktivt i axelleden. Har dock fullt passivt rörelseomfång.

Utredning

Akut radiologisk undersökning (MR eller ultraljud) vid misstänkt ruptur där operation övervägs. För detaljerad diagnostik (ffa av partiella rupturer) krävs kontrast injicerad intraartikulärt.

Behandling

Hos unga patienter med akut total ruptur är operation inom 1 vecka (senast inom 3 veckor) att föredra, dvs. akutremiss till ortopedklinik. Även vid total ruptur hos äldre där orsaken är degeneration bör man skicka remiss till ortoped för ställningstagande till operation. Äldre patienter har dock ofta en fettinlagring i senan som omöjliggör operation (fatty degeneration). Partiella rupturer behandlas med tidig rörelseterapi och NSAID. (Se behandling i avsnitten Impingementsyndrom och Supraspinatustendinit i detta kapitel).

Fördjupning

Läkartidningen nr 19 2007. Tema Ortopediska operationer.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer