NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Axelledsluxation, främre.

Orsak

90 % av axelledsluxationerna är främre (urledvridning framåt-nedåt). I regel uppkommer denna skada vid fall med en utsträckt hand. Vid ruptur av främre delen av broskringen (Bankarts skada) kan detta vara orsak till recidiverande luxationer.

Symtom

Svår smärta. Pat. kan knappast röra den engagerade armen.

Status

Armen är i regel fixerad mot kroppen och stöds i regel av den andra armen. Ofta ses en grop under akromion där caput humeri normalt skulle befinna sig.

Vid främre luxation inte ovanligt med påverkan av n. axillaris (deltoideuspares och sensibilitetsnedsättning lateralt på axeln) – god prognos.

Om plexuspåverkan efter reponering akut ortopedbedömning – operationsindikation.

Utredning

Lokalisera caput. Röntga före reponeringsförsök (inte alltid nödvändigt vid recidiverande luxationer). Distalstatus med kontroll av cirkulation och neurologi före reponering.

Behandling

Reponering efter röntgenutlåtande: Smärtstillning och muskelavslappning. I regel ges morfin (3 mg intravenöst, kan behöva upprepas) samt diazepam (5 mg i injektion, ev upprepning). Denna medicinering innebär övervakning under minst 1 timma efter reponeringen. Alternativt kan 20–30 ml Lidokain ges intraartikulärt om tidigt (inom cirka 2 timmar) efter luxationen. (Observera att intraartikulär injektion i axelleden är tekniskt svår – och kräver träning/erfarenhet). Reponering görs genom att pat får ligga i bukläge och hänga med armen rakt nedåt. Lägg på ett konstant drag rakt nedåt. (Ev. kan skapulas laterala kant fattas av annan person stående på motsatta sidan och dras i medial riktning mot kotpelaren, samt ett tryck läggas mot caput humeri i ledens riktning). Lyckas reponeringen gäller försiktighet med armen och att denna är fixerad under de närmaste 1–2 dagarna, sedan successiv mobilisering. Under första veckorna undvikande av tung belastning och att föra ut armen i ytterläge vid abduktion och rotation. Uppföljning via sjukgymnast, allt större behov ju äldre patienten är.

Om plexuspåverkan efter reponering akut ortopedbedömning – operationsindikation.Vid recidiverande luxationer kan man många gånger reponera armen utan analgetika. Remiss ortoped för ställningstagande till stabiliserande operation.

Lyckas inte reponeringsförsöket gäller akutremiss till ortoped då pat i vissa fall behövs narkos. Detta särskilt om luxationen varat någon timma och det handlar om en muskulös patient.

Fördjupning

Läkartidningen nr 19 2007. Tema Ortopediska operationer.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer