Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Axelledsluxation, främre.
Annons:

Axelledsluxation, främre.


Orsak

90 procent av axelledsluxationerna är främre (urledvridning framåt-nedåt). I regel uppkommer denna skada vid fall med en utsträckt hand. Vid ruptur av främre delen av broskringen (Bankarts skada) kan detta vara orsak till recidiverande luxationer.

Symtom

Svår smärta. Patienten kan inte röra den skadade leden.

Status

Armen är i regel fixerad mot kroppen och stöds i regel av den andra armen. En grop kan palperas under akromion, där caput humeri normalt skulle befinna sig. Vid främre luxation kan det förekomma påverkan på n. axillaris (deltoideuspares och sensibilitetsnedsättning lateralt på axeln) – god prognos.

Utredning

Den kliniska bilden brukar vara typisk och caput humeri kan palperas i axillen. Röntga före reponeringsförsök (inte alltid nödvändigt vid recidiverande luxationer). Distalstatus med kontroll av cirkulation och neurologi före reponering.

Behandling

Reponering efter röntgenutlåtande: Smärtstillning och muskelavslappning. I regel ges morfin (3 mg intravenöst, kan behöva upprepas) samt diazepam (5 mg i injektion, ev upprepning). Denna medicinering innebär övervakning under minst 1 timma efter reponeringen. Alternativt kan 20–30 ml Lidokain ges intraartikulärt om tidigt (inom cirka 2 timmar) efter luxationen. (Observera att intraartikulär injektion i axelleden är tekniskt svår – och kräver träning/erfarenhet). Reponering kan göras på olika sätt. Ett enkelt är att patienten får ligga i bukläge och hänga med armen rakt nedåt. Lägg på ett konstant drag rakt nedåt. (Eventuellt kan skapulas laterala kant fattas av annan person stående på motsatta sidan och dras i medial riktning mot kotpelaren, samt ett tryck läggas mot caput humeri i ledens riktning). Lyckas reponeringen skall armen hållas fixerad under de närmaste 1–2 dagarna, sedan successiv mobilisering. Under första veckorna undvikande av tung belastning och att föra ut armen i ytterläge vid abduktion och rotation. Uppföljning via fysioterapeut, allt större behov ju äldre patienten är.

Om plexuspåverkan efter reponering: akut ortopedbedömning.

Vid recidiverande luxationer kan man många gånger reponera armen utan analgetika. Remissindikation till ortoped för ställningstagande till stabiliserande operation förekommer efter tre luxationer.

Lyckas inte reponeringsförsöket gäller akutremiss till ortoped eftersom det i vissa fall kan behövas narkos för att repositionen skall lyckas. Detta särskilt om luxationen varat någon timma och det handlar om en muskulös patient.

Fördjupning

Läkartidningen nr 19 2007. Tema Ortopediska operationer.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: