Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Axelledsluxation, främre.

Orsak

90 procent av axelledsluxationerna är främre (urledvridning framåt-nedåt). I regel uppkommer denna skada vid fall med en utsträckt hand. Vid ruptur av främre delen av broskringen (Bankarts skada) kan detta vara orsak till recidiverande luxationer.

Symtom

Svår smärta. Patienten kan inte röra den skadade leden.

Status

Armen är i regel fixerad mot kroppen och stöds i regel av den andra armen. En grop kan palperas under akromion, där caput humeri normalt skulle befinna sig. Vid främre luxation kan det förekomma påverkan på n. axillaris (deltoideuspares och sensibilitetsnedsättning lateralt på axeln) – god prognos.

Utredning

Den kliniska bilden brukar vara typisk och caput humeri kan palperas i axillen. Röntga före reponeringsförsök (inte alltid nödvändigt vid recidiverande luxationer). Distalstatus med kontroll av cirkulation och neurologi före reponering.

Behandling

Reponering efter röntgenutlåtande: Smärtstillning och muskelavslappning. I regel ges morfin (3 mg intravenöst, kan behöva upprepas) samt diazepam (5 mg i injektion, ev upprepning). Denna medicinering innebär övervakning under minst 1 timma efter reponeringen. Alternativt kan 20–30 ml Lidokain ges intraartikulärt om tidigt (inom cirka 2 timmar) efter luxationen. (Observera att intraartikulär injektion i axelleden är tekniskt svår – och kräver träning/erfarenhet). Reponering kan göras på olika sätt. Ett enkelt är att patienten får ligga i bukläge och hänga med armen rakt nedåt. Lägg på ett konstant drag rakt nedåt. (Eventuellt kan skapulas laterala kant fattas av annan person stående på motsatta sidan och dras i medial riktning mot kotpelaren, samt ett tryck läggas mot caput humeri i ledens riktning). Lyckas reponeringen skall armen hållas fixerad under de närmaste 1–2 dagarna, sedan successiv mobilisering. Under första veckorna undvikande av tung belastning och att föra ut armen i ytterläge vid abduktion och rotation. Uppföljning via fysioterapeut, allt större behov ju äldre patienten är.

Om plexuspåverkan efter reponering: akut ortopedbedömning.

Vid recidiverande luxationer kan man många gånger reponera armen utan analgetika. Remissindikation till ortoped för ställningstagande till stabiliserande operation förekommer efter tre luxationer.

Lyckas inte reponeringsförsöket gäller akutremiss till ortoped eftersom det i vissa fall kan behövas narkos för att repositionen skall lyckas. Detta särskilt om luxationen varat någon timma och det handlar om en muskulös patient.

Fördjupning

Läkartidningen nr 19 2007. Tema Ortopediska operationer.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis