Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Tietzes syndrom, kostokondrit, osteochondritis, chondritis costalis
Annons:

Tietzes syndrom, kostokondrit, osteochondritis, chondritis costalis


Definition

Aseptisk inflammatoriskt tillstånd i övergången mellan brosk och ben på ett revben på framsidan av bröstkorgen.

Orsak

Oftast okänd, kan vara infektion, reumatisk eller malign grundorsak. Inte ovanligt efter viros.

Symtom

Smärta över i regel ett revben i övergången mellan brosk och ben, framförallt på vänster sida. Ibland utstrålning vänster arm. Initialt brännande smärta – successivt avklingande till molande karaktär. ”Tryck över bröstet”. Oftast kvinnor. Smärtan kan provoceras fram (huggliknande) vid rörelser.

Status

Distinkt ömmande punkt på revbenet i brosk-bengränsen, ofta andra eller tredje revbenet.

Differentialdiagnos

Typisk klinik med palpationsömhet som utlöser smärtan som patienten söker för, talar för diagnosen, men utesluter inte nödvändigtvis farliga orsaker till bröstsmärta som till exempel akut koronart syndrom eller lungemboli.

Artrit i leder runt bröstbenet (sternoklavikulära leder, mellan manubrium och corpus sterni, sternocostala leder) pekar mot spondylartrit. Myalgi (m pectoralis, intercostalis).

Neuralgi från interkostalnerver (ev låsning/upphakning av facettled).

Utredning

Vid behov utredning av farlig bakomliggande orsak till bröstsmärtan. Klinisk diagnos i typfallet. Bakomliggande systemsjukdom? Symmetriska rörelser över torax vid andningsrörelser? Låt patienten sitta på en brits och rotera bröstkorgen fullt ut höger/vänster – palpera samtidigt facettleder i övre thorakalen. Om smärta över dessa + smärta vid rörelse vänster eller höger talar detta för låsning över facettled.

Behandling

Lugnande besked. NSAID/Coxib-preparat. Ev. injektion av kortison med lokalanestetika lokalt. Oftast spontant avklingande besvär på månaders sikt. Vid låsning över facettled remiss till fysioterapeut för mobilisering.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: