Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Epikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.

ICD-10: M77.0-P

Definition

Degenerativt tillstånd/skada av senfästen intill mediala epikondylen nedom armbågen (handledsböjarna). Någon inflammation föreligger inte mer än möjligen helt initialt.

Orsak

Överbelastning av underarmens handledsböjare. Vanligt inom golfsport, men även i andra aktiviteter.

Symtom

Smärta och ibland svullnad över armbågens mediala epikondyl vid belastning av hand och arm. Ibland smärtutstrålning engagerande underarm, handled och axel. Sekundär muskelsvaghet.

Status

Smärta vid palpation över flexorsenornas infästning vid mediala epikondylen. Ökande smärta vid framförallt palmarflektion av handen (isometrisk test – dvs. håll emot patientens handrörelse) och samtidigt pronerad underarm.

Differentialdiagnoser

Lateral epikondylit (tennisarmbåge). Entesopati (pga spondylartrit). Rotkompressioner från halsryggen. Smärta från övre bröstryggen. Cervikal brakialgi. Myofasciellt smärtsyndrom med utstrålning från triggerpunkter. Entrapment – tillklämning – av nervus ulnaris i sulcus.

Behandling

Som vid lateral epikondylit (tennisarmbåge); konservativ behandling ev. med NSAID/Coxib och/eller paracetamol peroralt, träningsövningar hos fysioterapeut. Ev. akupunktur. Vid långvariga besvär fokuseras på excentrisk träning. Läkningstiden är normalt sett längre för en medial än en lateral epikondylit. Steroidinjektion med analgetika kan övervägas i området kring mediala epikondylen; kan vara smärtlindrande men förlänger läkningstiden. Inte i senan och endast vid enstaka tillfälle! Stick till benkontakt för att undvika hudatrofier. Tänk på närheten till ulnarisnerven. Ovanligt med operation.

Patientinformation: www.1177.se

Fördjupning

Läkartidningen nr 5 1999, nr 45 2006 och nr 5 2007.

SBU-rapport Kortikosteroider vid tennisarmbåge 2012.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard. Gel Orudis.

Gel Siduro. Gel Voltaren.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Steroid: Inj. Depo-Medrol. Depo-Medrol cum lidocain. Inj. Lederspan.

Anestetika: Inj. Carbocain 10 mg/ml. Inj. Xylocain.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis