Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Epikondylit, medial. Medial epikondylit. Golfarmbåge.

ICD-10: M77.1-P

Definition

Degenerativt tillstånd/skada av senfästen intill mediala epikondylen nedom armbågen (handledsböjarna). Någon inflammation föreligger inte mer än möjligen helt initialt

Orsak

Överbelastning av underarmens handledsböjare. Vanligt inom golfsport, men även i andra aktiviteter.

Symtom

Smärta och ibland svullnad över armbågens mediala epikondyl vid belastning av hand och arm. Ibland smärtutstrålning engagerande underarm, handled och axel. Sekundär muskelsvaghet.

Status

Smärta vid palpation över flexorsenornas infästning vid mediala epikondylen. Ökande smärta vid ffa palmarflektion av handen (isometrisk test – dvs håll emot pat:s handrörelse) och samtidigt pronerad underarm.

Differentialdiagnoser

Lateral epikondylit (tennisarmbåge). Entesopati (pga spondartrit). Rotkompressioner från halsryggen. Smärta från övre bröstryggen. Cervikal brakialgi. Myofasciellt smärtsyndrom med utstrålning från triggerpunkter. Entrapment -tillklämning- av nervus ulnaris i sulcus.

Behandling

Som vid lateral epikondylit (tennisarmbåge); konservativ behandling ev med NSAID och/eller paracetamol peroralt, träningsövningar via sjukgymnast. Ev akupunktur. Vid långvariga besvär fokuseras på excentrisk belastning. Läkningstiden är normalt sett längre för en medial än en lateral epikondylit. Steroidinjektion med analgetika kan övervägas i området kring mediala epikondylen kan vara smärtlindrande men förlänger läkningstiden. Inte i senan och endast vid enstaka tillfälle! Stick till benkontakt för att undvika hudatrofier. Tänk på närheten till ulnarisnerven!). Ovanligt med operation.

Patientinformation: www.1177.se

Fördjupning

Läkartidningen nr 5 1999, nr 45 2006 och nr 5 2007.

SBU-rapport Kortikosteroider vid tennisarmbåge 2012.

Aktuella mediciner

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard. Gel Orudis.

Gel Siduro. Gel Voltaren.

Steroid: Inj Depo-Medrol. Depo-Medrol cum lidocain. Inj Lederspan.

Anestetika Inj Carbocain 10mg/ml.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!