Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Epikondylit, medial, golfarmbåge
Annons:

Epikondylit, medial, golfarmbåge


Definition

Degenerativt tillstånd/skada av senfästen intill mediala epikondylen nedom armbågen (handledsböjarna). Någon inflammation föreligger inte mer än möjligen helt initialt.

Orsak

Överbelastning av underarmens handledsböjare. Vanligt inom golfsport, men även i andra aktiviteter.

Symtom

Smärta och ibland svullnad över armbågens mediala epikondyl vid belastning av hand och arm. Ibland smärtutstrålning engagerande underarm, handled och axel. Sekundär muskelsvaghet.

Status

Smärta vid palpation över flexorsenornas infästning vid mediala epikondylen. Ökande smärta vid framförallt palmarflektion av handen (isometrisk test – dvs. håll emot patientens handrörelse) och samtidigt pronerad underarm.

Differentialdiagnoser

Lateral epikondylit (tennisarmbåge). Entesopati (pga spondylartrit). Rotkompressioner från halsryggen. Smärta från övre bröstryggen. Cervikal brakialgi. Myofasciellt smärtsyndrom med utstrålning från triggerpunkter. Entrapment – tillklämning – av nervus ulnaris i sulcus.

Behandling

Som vid lateral epikondylit (tennisarmbåge); konservativ behandling ev. med NSAID/Coxib och/eller paracetamol peroralt, träningsövningar hos fysioterapeut fokuseras på excentrisk träning. Ev. akupunktur. Läkningstiden är normalt sett längre för en medial än en lateral epikondylit. Steroidinjektion med analgetika kan övervägas i området kring mediala epikondylen; kan vara smärtlindrande men förlänger läkningstiden. Inte i senan och endast vid enstaka tillfälle! Stick till benkontakt för att undvika hudatrofier. Tänk på närheten till ulnarisnerven. Ovanligt med operation.

Patientinformation: www.1177.se

Fördjupning

Läkartidningen nr 5 1999, nr 45 2006 och nr 5 2007.

SBU-rapport Kortikosteroider vid tennisarmbåge 2012.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard. Gel Orudis.

Gel Siduro. Gel Voltaren.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Steroid: Inj. Depo-Medrol. Depo-Medrol cum lidocain. Inj. Lederspan.

Anestetika: Inj. Carbocain 10 mg/ml. Inj. Xylocain.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: