Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Akut synnedsättning – Näthinneavlossning. Ablatio retinae. Amotio retinae.

ICD-10: H33

Symtom

Grå skugga perifert i ena ögats synfält, som efterhand sprider sig inåt. Oftast debut nedåt/inåt i synfältet. Ofta, men inte alltid har detta föregåtts av mörka fläckar i synfältet och/eller ljusblixtar perifert.

Status

Tidigt i förloppet är det svårt att se något med direkt oftalmoskopi, men när centrala delar av synfältet påverkats, kan man se den gråaktiga avlossade näthinnan. Kontrollera visus.

Differentialdiagnos: Aurafenomen vid migrän. Glaskroppsavlossning Ljusblixtar inte ovanligt vid nackbesvär.

Behandling

Akut remiss till ögonklinik. Näthinneavlossning kan behandlas med operation eller i en del fall med laser eller frysbehandling. Om centrala delen av näthinnan är avlossad, krävs akut operation för att rädda central synskärpa. I tidigt skede, då patienten endast har svarta prickar i synfältet och ljusblixtar, tydande på glaskroppsavlossning, kan en näthinneruptur ha utvecklats. Denna kan behandlas med laser för att förhindra utveckling mot näthinneavlossning. Om näthinneavlossning opereras i det akuta skedet- och inte engagerar gula fläcken- är prognosen som regel utmärkt.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!