NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Spice.

ICD-10: F 16

Ett samlingsnamn för syntetiska cannabinoider som löses i aceton sprayas över växtdelar och röks efter att acetonet avdunstat. Tidigare vanligt att det handlades med växt/örtdelar som hade cannabinoider sprutade på sig. Nu vanligt att cannabinoiden säljs/köps som rent pulver. Styrkan varierar liksom sammansättningen av de syntetiska cannabinoiderna. Allt eftersom de olika ingridienserna narkotikaklassas (flera i Sverige) dyker nya upp. Centralstimulerande effekter. Ökande användning ffa hos ungdomar. Starkt beroendeframkallande. Svårdoserad och flera dödsfall och allvarliga biverkningar senaste året. Vid akut rus vidgade pupiller, rödsprängda ögon, muntorrhet, ökad hunger, fumlighet, dålig balans, hyperreakiv, hypertension, illamående-kräkningar, muskelryckningar, minnesstörningar, risk för hypokalemi och hyperglykemi. Allvarligare bieffekter är medvetslöshet, psykos, krampanfall njur-leversvikt, hjärtarytmier ev. med hjärtinfarkt och hjärtstillestånd. Vitalparametrar (vakenhet, andning, cirkulation, temp, mentala funktioner) följs och vid oro/agitation bensodiazepin.

Fördjupning

Giftinformationscentralen. https://giftinformation.se/lakare/substanser/cannabinoider-syntetiska/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Behandling av alkohol och narkotikaproblem.2001. https://www.sbu.se/contentassets/603faf76bd7347f2a68511d61250da1f/sammanf.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2017, https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer