Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Tinnitus. Öronsus.

ICD-10: H91

Definition

Subjektiv ljudupplevelse som uppkommer utan yttre ljudkälla.

Orsaker

Vanlig orsak är en sensorineural hörselnedsättning p.g.a. presbyacusis eller bullerexponering/akustiskt trauma (uppmärksamhet på musik via hörsnäckor). I stort sett alla öronsjukdomar kan vara förenade med öronsus, oftast i samband med sjukdomar som orsakar hörselnedsättning: Sjukdomar i hörselgång och mellanöra (vaxpropp, otit, trumhinneperforation, otoskleros, spänningar i musculus stapedius eller tensor tympani). Sjukdomar i hörselnerv och hörsnäcka (ärftlig hörselnedsättning, bullerskada, Ménières sjukdom, skallskada, plötslig dövhet, viroser, akustikustumör, presbyacusis). Hormonella rubbningar (diabetes, sköldkörteldysfunktion). Hypertoni, hypotoni, stress (ökar ofta tinnitus), nackvärk med muskelspänningar i nacke, arterioskleros, blodsjukdomar (ex v erytrocytos), anemi, käk- och bettproblem med muskelspänningar (tandpressning, tandgnissling). Psykiska problem (ångest, depression – tinnitus kan vara tidigt tecken på depression).

Läkemedelsrelaterade (salicylater, NSAID, loop-diuretika, cytostatika med flera). Inte ovanligt med tinnitus där ingen orsak kan påvisas.

Symtom

Mycket vanligt besvär (10–15 % drabbas). Än vanligare hos äldre. Förekommer oftast tillsammans med hörselnedsättning, ffa av sensorineural typ.

Tinnitus indelas i III grader:

Grad I: Intermittent – stör endast i tyst miljö.

Grad II: Ständigt närvarande tinnitus, men kan förträngas då pat. är sysselsatt eller om maskerande omgivande ljud finns.

Grad III: Ständigt närvarande tinnitus, plågsam, kan inte undertryckas, väcker pat. nattetid.

Vanligt med hyperacusis. Tinnitus förvärras vid stress, ångest, depression, sömnbesvär. Tinnitus kan också ge sömnbesvär, okoncentration, trötthet. Hög samsjuklighet med depression och ångest. 1–2 % har så störande tinnitus att den påverkar livsföringen.

Utredning

Noggrann anamnes: Debut, bullerexposition, övriga sjukdomar inkl förekomst av depression, ångest, sömnbesvär, stress. ÖNH-status: Otoskopi, auskultering över halskärl, palpation över tinningsregion och nacke/axlar, hörselundersökning, tempomandibulär funktion. Lab: BT, Hb. P-glu. Ev T4/TSH.

Behandling

Sedvanlig terapi mot underliggande orsak. För övrigt finns mot subjektiv tinnitus ingen botande behandling (mer än vid distinkt öronsjukdom som exempelvis operation vid otoskleros). För nydebuterad tinnitus viktigt med tidig saklig information för att motverka kroniska besvär; gärna remiss ÖNH/Hörcentral för hjälp och ev. delta i ”Tinnitusgrupp”. För patienten gäller det generellt att hitta sitt eget sätt att klara av situationen – trots ofta kvarstående tinnitus. Sertralin har visats minska tinnitus, även i frånvaro av ångest/depression. Full effekt efter 12–16 veckors medicinering – initialt kan tinnitus bli värre under 1–2 veckor! Effekten är ofta att patienten uppger att tinnitus finns kvar, fast i mindre uttalad grad och att det är lättare att acceptera tinnitus; ”man bryr sig inte lika mycket”. Sertralin kan tyvärr också ha tinnitus som biverkan. Kognitiv beteendeterapi värdefullt, ger ökad kontroll över obehaget och därigenom minskning av dessa. Många patienter blir deprimerade, SSRI kan behövas även av denna anledning. För patienterna som påverkas väsentligt av sina tinnitussymptom, kan TRT (tinnitus retraining therapy)  övervägas, dessa behandlingar utförs på specialiserade tinnituscenter.

Remiss FHV för ljudsanering/omplacering? Anmälan som arbetsskada? Grad I tinnitus – pat. söker sällan doktor. Grad II–III – remitteras till ÖNH-klinik för bedömning.

Egenvård:Mycket viktigt att i tidiga åldrar förebygga att tinnitus uppstår. Fritidsbuller når ofta skadliga nivåer (gräsklippare, musik – även sådan man gillar!). Begränsning av bullerexponering i yrkeslivet är en självklarhet.

Fördjupning

Ang. kognitiv behandling; Läkartidningen nr 7 2004. Ang. tinnitus:

Läkartidningen nr 46 2003.

Patientinformation: www.horsellinjen.se

www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

SSRI

Sertralin: T Sertralin. T Zoloft.

För dig som patient
Läs mer om Tinnitus. Öronsus. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis