Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Diabetes mellitus hos äldre.

ICD-10: E10, E11

Se även avsnittet Diabetes mellitus i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Symtom

Patienter > 80 år har ofta såväl asymtomatisk sjukdom som atypiska symtom: urininkontinens, prostatabesvär, kognitiv nivåsänkning, konfusion, trötthet, minskat välbefinnande.

Behandling

Hos äldre patienter > 80 år kan ofta värden på HbA1c upp till 60–70 mmolmol accepteras – motsvarande medelblodsocker om ca 10 mmol/l. Pressa inte sockervärdena alltför mycket med risk för hypoglykemi som ofta innebär större risker hos äldre än yngre. Vårdplan bör innehålla målsättning för acceptabla blodsockervärden och kontrollintervall. Sjukdom, läkemedelsbehandling och allmäntillstånd påverkar aptit och matintag. Riskbedömning av undernäring kan göras med MNA-SF (Mini Nutritional Assesment-Short Form) som är anpassat för äldre. God munhälsa och preventiv fotvård med inspektioner minskar risken för komplikationer. Den äldre har ofta haft sin diabetessjukdom i många år med utveckling av diabeteskomplikationer och svikt i flera organsystem som CNS, kärlsystem, ögon och njurar. Detta kräver särskild omsorg vid val av terapi:

Insulin kan kombineras med metformin, akarbos DDP-4 hämmare, SGLT2 hämmare, GLP-1 analoger.

Metformin: Är förstahandspreparat om inte patienten är > 80 år, har låg vikt, högt krea (S-Krea > 110 hos kvinnor, > 130 hos män) eller eGFR < 30 ml/min. = kontraindikation, försiktighet vid GFR 30–59 ml/min. – följ eGFR. Metformin sätts ut vid risk för dehydrering (ex.v. feber, gastroenterit). Extra observans vid samtidigt intag av farmaka som kan påverka njurfunktionen, ex.v. ACE-hämmare, ARB, NSAID. Stor försiktighet (risk för laktatacidos) vid bl.a. nedsatt leverfunktion, hjärtsvikt, alkoholism.

Insulin: Är förstahandsmedel om metformin är kontraindicerat, särskilt hos de allra äldsta. I första hand basinsulin i en eller tvådos, i andra hand mix-insulin. Diabetesnefropati utgör indikation för insulinbehandling. Äldre klarar ofta egen insulinadministration bra – men observans vid synnedsättning och kognitiv svikt.

Sulfonureider (SU)Används allt mindre och rekommenderas som regel inte till äldre p.g.a. risk för långdragen hypoglykemi. Alternativ till SU-preparat är kortverkande repaglinid före måltider; mer lättstyrt och kan ges nästan oberoende av njurfunktionen.

Övriga diabetesmediciner fungerar i normalfallet bra hos äldre. Medel som inte ger hypoglykemi är bl.a. DPP-4 hämmare och GLP-1 analoger. Ges i kombination med andra perorala diabetespreparat och ibland insulin. DPP-4 hämmare och GLP-1 analoger kräver en egen insulinproduktion. DPP-4 hämmare kan med dosanpassning ges till pat. med njursvikt. Akarbos kan vara ytterligare alternativ.

Systoliska blodtrycket och pulstrycket viktiga parametrar att reglera även för äldre > 80 år. Lipidsänkning för denna grupp omdiskuterad, men om patienten tolererar behandlingen brukar man som regel fortsätta med den.

Fysisk aktivitet är lika viktig i del i behandlingen som hos alla diabetiker.

 

Fördjupning

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvården. Nationella riktlinjer fördiabetesvård – Stöd för styrning och ledning (socialstyrelsen.se)

Läkemedelsverket. 2017. Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2 diabetes – behandlingsrekommendation. https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-for-glukoskontroll-vid-typ-2-diabetes—behandlingsrekommendation

SBU. Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU-rapport nr 201. ISBN 978-91-85413-37-9.

Fysisk aktivitet i. Sjukdomsprevention och. Sjukdomsbehandling (FYSS). www.fyss.se

 

Aktuella Mediciner

Alfa-glukosidashämmare

Akarbos: T Glucobay.

Glitazon

Pioglitazon: T Actos. T Pioglitazone.

Pioglitazon + metformin: T Competact.

DPP-4 hämmare

Linagliptin: T Trajenta.

Saxagliptin: T Onglyza

Sitagliptin: T Januvia.

Vildagliptin: T Galvus.

DPP-4 hämmare + metformin

Vildagliptin + metformin: T Eucreas.

Sitagliptin + metformin: T Janumet.

Linagliptin + metformin: T Jentadueto.

Saxagliptin + metformin: T Komboglyze.

GLP-1 receptoragonist

Exenatid: Inj. Byetta.

Liraglutid: Inj. Victoza.

Lixisenatid: Inj. Lyxumia.

GLP-1 receptoragonist + ultralångverkande insulin

Liraglutid + insulin degludek: Inj. Xultophy.

Långverkande GLP-1 receptoragonist

Dulaglutid: Inj. Trulicity.

Exenatid: Inj. Bydureon. Inj. Byetta.

Metformin

Metformin: T Glucophage. T Metformin.

Meglitinider 

Repaglinid: T NovoNorm. T Repaglinid.

SGLT2-hämning

Dapagliflozin: T Forxiga.

Empagliflozin: T Jardiance.

Kanagliflozin: T Invokana.

SGLT2-hämning + metformin

Dapagliflozin + metformin: T Xigduo.

Empagliflozin + metformin: T Synjardy.

SGLT2-hämning + DDP4-hämmare

Dapagliflozin+ saxagliptin: T Qtern.

Empaglozin+ linagliptin: T Glyxambi.

SU-preparat

Glimepirid:T Glimepirid.

Direktverkande måltidsinsulin (= Kortverkande insulinanaloger)

Inj. Apidra.

Inj. Fiasp.

Inj. Humalog.

Inj. NovoRapid

Inj. Aspart

Inj. Lispro

Kortverkande insulin (insulin humant)

Inj. Actrapid.

Inj. Humulin Regular.

Medellångverkande insulin (s.k. NPH-insulin)

Inj. Humulin.

Inj. Insulatard.

Inj. Insuman Basal.

Långverkande insulin

Inj. Abasaglar.

Inj. Lantus.

Inj. Levemir.

Inj. Toujeo.

Ultralångverkande insulin: 

Insulin degludek: Inj. Tresiba.

Ultralångverkande insulin + GLP 1 agonist 

Insulin degludek + Liraglutid: Inj. Xultophy.

Kombinationspreparat, Mix-insulin

Inj. Humalog Mix.

Inj. Insuman Comb

Inj. NovoMix.

Aktuella Hjälpmedel

Olika landsting har upphandlat olika produkter, och kan ha olika förskrivningssystem.

Förbrukningsprodukter: se https://silonline.silinfo.se/

Insulinpennor

Injektionsnålar

Analysmaterial för blod

Analysmaterial för urin

Blodprovtagare

Lancetter

Insulinpumpar med tillbehör

För dig som patient
Läs mer om Diabetes mellitus hos äldre. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis