Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Ortopedi / Meniskskada – medial.
Annons:

Meniskskada – medial.


Se även avsnitten Kollateralligamentskada i knä och Korsbandskada i detta kapitel.

Definition

Skada på mediala menisken i knät.

Orsak

Trauma, belastad vridning av knät, huksittande eller degenerativa förändringar utan märkbart trauma. Det sistnämnda från 35 års ålder och som del av allmän artrosutveckling i knät. Inom idrotten vanlig skada, framför allt vid vridning av knät eller huksittande (till exempel vid landning efter hopp). Medial meniskskada är vanligare än lateral skada på grund av mindre rörlighet av menisken. Kan vara associerat med ligamentskador, framför allt på mediala kollateralligamentet.

Symtom

Diskret knäsvullnad, ömhet över mediala ledspringan. ”Låsningar” av knät av och till är nästan liktydigt med diagnos. Huggsmärtor, krepitationer. Sträckdefekt inger misstanke om inslagen menisk/meniskdel.

Differentialdiagnostik

Broskskada efter våld (alltså inte artros). Medial kollateralligamentskada (ger palpömhet över ligamentets fästen, oftast det proximala- inte direkt över ledspringan). Patellarluxation.

Status

Palpationsömhet över mediala ledspringan och ibland ”svullnad” precis över menisken. Smärta provoceras vid meniskprovokationstester som McMurray’s test (flektera knät maximalt med tibia roterat utåt, och räta därefter ut knät). Vid positivt test fås distinkt knäppande smärta över mediala ledspringan.

Utredning

Röntgen är vanligtvis normal. MR har hög sensitivitet (> 90 %), bör ersätta diagnostisk artroskopi och kan hjälpa till för diagnos och ställningstagande till operation. Ev. artroskopi.

Behandling

I praktiken behandlas de flesta misstänkta lindriga meniskskadorna (utan samtidig ligamentskada) konservativt. Vid låsningar tidig remiss. Annars funktionell rehabilitering hos fysioterapeut under i alla fall 6 mån. med regelbunden träning. NSAID/Coxib peroralt används ofta. Om ingen förbättring av denna regim dvs kvarstående smärta elektiv remiss till ortoped för ställningstagande om MR och/eller artroskopisk diagnostik och behandling. Idag görs hos yngre försök att reparera menisken. Hos äldre (>40–50 år) är meniskskador normala och en del i en allmän degeneration i leden. Dessa meniskskador skall inte opereras då en sådan operation bara försämrar leden med ökad risk för artrosutveckling i knät.

Akuta (idrotts)skador hos yngre opereras med framgång; exempelvis vid inslagen menisk. Detta bör ske kort tid efter traumat. Ofta avvaktas 2–3 veckor efter meniskskada, men om då fortsatt nedsatt rörlighet i knät eller låsningar remiss till ortoped för operation.

Fördjupning

Läkartidningen nr 19 2007; Tema Ortopediska operationer.
Läkartidningen nr 34 2007; ABC om Akuta knäskador.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. K Orudis retard.

Coxib: T Celecoxib, T Etoricoxib 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: