Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Epiglottit. Struplocksinflammation.

ICD-10: J05

Definition

Svullnad och formförändring av struphuvudlocket, som medför kraftiga andningssvårigheter.

Orsak

Vanligen bakteriell, ofta av Haemophilus Influenzae B. Hos vuxna vanligast pneumokocker.

Akut epiglottit är mycket sällsynt hos barn efter det att den allmänna vaccinationen av spädbarn för bl.a. Hemofilus Influenzae Typ B infördes 1993. Förekommer dock fortfarande hos ovaccinerade barn och vuxna (vanligare).

Andra orsak: trauma, termisk skada eller intag av frätande ämne .

Symtom

Startar ofta som en övre luftvägsinfektion, snabb utveckling kan ske (ont i halsen, låg feber, heshet), svårt att svälja, dreglar. Struphuvudlocket svullnar upp och blir stort som ett körsbär. Förloppet utvecklas inom några timmar.

Barn har alltid feber och är kraftigt allmänpåverkade, vill sitta upp och vara framåtlutande, med droppande saliv från öppen mun och kan inte svälja. Ofta uttalad inspiratorisk stridor, flotterande och fladdrande utandningsljud (sekret i larynx).

Status

Inspektion av munhåla och nedre svalg. Smal spatel pressar ned tungan (näst intill kräkreflex), eventuellt då bjuder sig det körsbärsröda epiglottis som sticker upp bakom tungbasen. Hos barn inspektion med epifarynxspegel i larynx. Hos vuxna larynxspegel. Vid akut svalgsmärta där hypofarynx förefaller u a måste larynx inspekteras.

Differentialdiagnoser

Pseudokrupp (aldrig svårt att svälja), laryngiter, faryngiter.

Behandling

Vid minsta misstanke: Lämna aldrig patienten ensam. Patienten placeras i sittande ställning (t.ex. i knät på förälder). Lugn och ro viktigt. Ge inte mat eller dryck. Förbered för transport till sjukhus, sätt venflon, ge syrgas.

Ge vattenlöslig hydrokortison 100 mg iv. eller im eller Betapred 0,5 mg, 8 tabletter upplöses i vatten för barn under 10 kg och 12 tabletter för vuxna och barn över 10 kg. Adrenalin eller racemiskt adrenalin enligt vikt och alder.

Första dos antibiotika ampicillin eller cephalosporin (Cefotaxim, Ceftrianxon).

Var beredd på att man kan behöva intubera.

*Om inte möjligt kan man behöva ventilera pat efter koniotomi: Leta fram membrana cricothyreoidea (kan lätt palperas på vuxna), gör där ett mindre tvärsnitt för en 6–7 mm intubationstub eller främre delen av en kulspetspenna. Hos barn kan man försöka att ventilera med barnet i framstupa läge innan man sticker in en eller flera venflonkanyler som kopplas till nippeln på en tub med 4 mm innerdiameter, vilken man sedan kan koppla till en Rubens blåsa. Trakeotomi görs endast av van hand.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Epiglottit.

Läkartidningen. 2007. Akut epiglottit nu en vuxensjukdom främst orsakad av pneumokocker.

Aktuella Mediciner

Penicillin med utvidgat spektrum

Ampicillin: Inj. Doktacillin.

Cefolosporin tex inj  cefotaxim,inj  ceftrianxon,

Steroid 

Inj. Solu-Cortef.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev