Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Epiglottit. Struplocksinflammation.

ICD-10: J05.1

Definition

Svullnad och formförändring av struphuvudlocket, som medför kraftiga andningssvårigheter. Hos barn ffa men även vuxna kan detta snabbt bli allvarligt och livshotande.

Orsak

Akut epiglottit är sällsynt hos barn efter det att den allmänna vaccinationen av spädbarn för Hemofilus influenzae Typ B infördes 1993. Förekommer dock fortfarande hos ovaccinerade barn och vuxna (vanligare). Numer är pneumokocker vanligaste orsak men andra bakteriella och viral agens inkl. covid-19 kan förekomma. Vid misstanke om epiglottit skall ÖNH-specialist kontaktas och patient föras till akutsjukhus.

Andra orsaker till högt andningshinder kan var trauma, malignitet eller intag av frätande ämne.

Symtom

Startar ofta som en övre luftvägsinfektion, snabb utveckling kan ske (ont i halsen, låg feber, heshet), svårt att svälja, dreglar. Struphuvudlocket svullnar upp och blir stort som ett körsbär. Förloppet utvecklas inom några timmar.

Barn har alltid feber och är kraftigt allmänpåverkade, vill sitta upp och vara framåtlutande, med droppande saliv från öppen mun och kan inte svälja. Ofta uttalad inspiratorisk stridor, flotterande och fladdrande utandningsljud (sekret i larynx).

Status

Inspektion av munhåla och nedre svalg. Smal spatel pressar ned tungan (näst intill kräkreflex), eventuellt då bjuder sig det körsbärsröda epiglottis som sticker upp bakom tungbasen. Hos barn inspektion med epifarynxspegel i larynx. Hos vuxna larynxspegel. Vid akut svalgsmärta där hypofarynx förefaller u a måste larynx inspekteras.

Differentialdiagnoser

Pseudokrupp (aldrig svårt att svälja), laryngiter, faryngiter.

Behandling

Vid minsta misstanke: Lämna aldrig patienten ensam. Patienten placeras i sittande ställning (t.ex. i knät på förälder). Lugn och ro viktigt. Ge inte mat eller dryck. Förbered för transport till sjukhus, sätt venflon, ge syrgas.

Ge vattenlöslig hydrokortison 100 mg iv. eller im eller Betapred 0,5 mg, 8 tabletter upplöses i vatten för barn under 10 kg och 12 tabletter för vuxna och barn över 10 kg. Adrenalin eller racemiskt adrenalin enligt vikt och ålder.

Första dos antibiotika cefalosporin (Cefotaxim 2gx3 vuxna).

Var beredd på att man kan behöva intubera.

*Om inte möjligt kan man behöva ventilera pat efter koniotomi: Leta fram membrana cricothyreoidea (kan lätt palperas på vuxna), gör där ett mindre tvärsnitt för en 6–7 mm intubationstub eller främre delen av en kulspetspenna. Hos barn kan man försöka att ventilera med barnet i framstupa läge innan man sticker in en eller flera venflonkanyler som kopplas till nippeln på en tub med 4 mm innerdiameter, vilken man sedan kan koppla till en Rubens blåsa. Trakeotomi görs endast av van hand.

Aktuella Mediciner

Penicillin med utvidgat spektrum

Cefolosporin: Inj. cefotaxim

Steroid 

Inj. Solu-Cortef.

Fördjupning

lakartidningen.se

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis