Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Epiglottit, struplocksinflammation
Annons:

Epiglottit, struplocksinflammation


Definition

Svullnad och formförändring av struphuvudlocket, som medför kraftiga andningssvårigheter. Hos barn ffa men även vuxna kan detta snabbt bli allvarligt och livshotande.

Orsak

Akut epiglottit är sällsynt hos barn efter det att den allmänna vaccinationen av spädbarn för Hemofilus influenzae Typ B infördes 1993. Förekommer dock fortfarande hos ovaccinerade barn och vuxna (vanligare). Numer är pneumokocker vanligaste orsak men andra bakteriella och viral agens inkl. covid-19 kan förekomma. Vid misstanke om epiglottit skall ÖNH-specialist kontaktas och patient föras till akutsjukhus.

Andra orsaker till högt andningshinder kan var trauma, malignitet eller intag av frätande ämne.

Symtom

Startar ofta som en övre luftvägsinfektion, snabb utveckling kan ske (ont i halsen, låg feber, heshet), svårt att svälja, dreglar. Struphuvudlocket svullnar upp och blir stort som ett körsbär. Förloppet utvecklas inom några timmar.

Barn har alltid feber och är kraftigt allmänpåverkade, vill sitta upp och vara framåtlutande, med droppande saliv från öppen mun och kan inte svälja. Ofta uttalad inspiratorisk stridor, flotterande och fladdrande utandningsljud (sekret i larynx).

Status

Inspektion av munhåla och nedre svalg. Smal spatel pressar ned tungan (näst intill kräkreflex), eventuellt då syns körsbärsröda epiglottis som sticker upp bakom tungbasen. Hos barn inspektion med epifarynxspegel i larynx. Hos vuxna larynxspegel. Vid akut svalgsmärta där hypofarynx förefaller u a måste larynx inspekteras.

Differentialdiagnoser

Pseudokrupp (aldrig svårt att svälja), laryngiter, faryngiter.

Behandling

Vid minsta misstanke: Lämna aldrig patienten ensam. Patienten placeras i sittande ställning (t.ex. i knät på förälder). Lugn och ro viktigt. Ge inte mat eller dryck. Förbered för transport till sjukhus, sätt venflon, ge syrgas.

Ge vattenlöslig hydrokortison 100 mg iv. eller im eller Betapred 0,5 mg, 8 tabletter upplöses i vatten för barn under 10 kg och 12 tabletter för vuxna och barn över 10 kg. Adrenalin eller racemiskt adrenalin enligt vikt och ålder.

Första dos antibiotika cefalosporin (Cefotaxim 2gx3 vuxna).

Var beredd på att man kan behöva intubera.

*Om inte möjligt kan man behöva ventilera pat efter koniotomi: Leta fram membrana cricothyreoidea (kan lätt palperas på vuxna), gör där ett mindre tvärsnitt för en 6–7 mm intubationstub eller främre delen av en kulspetspenna. Hos barn kan man försöka att ventilera med barnet i framstupa läge innan man sticker in en eller flera venflonkanyler som kopplas till nippeln på en tub med 4 mm innerdiameter, vilken man sedan kan koppla till en Rubens blåsa. Trakeotomi görs endast av van hand.

Aktuella Mediciner

Penicillin med utvidgat spektrum

Cefolosporin: Inj. cefotaxim

Steroid 

Inj. Solu-Cortef.

Fördjupning

lakartidningen.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: