Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Läkemedelsdermatoser. Läkemedelsbiverkningar (hud). Läkemedelsorsakade hudexantem.

ICD-10: Y84

Definition

Läkemedelsbiverkan i form av utslag och/eller klåda i huden.

Orsak

Se tabell nedan för exempel på utlösande läkemedel. Antingen immunologisk (typ I–IV) eller icke- immunologisk reaktion (t.ex. direkt histaminfrisättning och överdosering) mot läkemedlet eller dess metabolit. Även fotosensibilisering.

Symtom

Läkemedelsutslaget kommer oftast inom några veckor efter påbörjad medicinering. Urtikaria/anafylaxi (vanligen parenterala läkemedel) uppstår inom minuter till timmar hos sensibiliserad patient. Reaktioner kan även förekomma efter långvarig medicinering pga ändrad läkemedelsutsöndring/metabolism eller vid doshöjning.

 

Exempel på läkemedelsutslag
Reaktionstyp Ofta orsakande läkemedel
Acneiform Androgener, Steroider, Litium
Alopeci Cytostatika, P-piller, Antikoagulantia
Exantem – makulopapulöst Antibiotika (ssk penicillin, ampicillin), tiazider, Karbamazepin, Allopurinol, sulfonaminer
Fixt exantem Tetracyklin, Paracetamol, NSAID, trimetoprimsulfa
Fotosensibilisering Tetracyklin, Doxycyklin, Klorotiazid, NSAID, furosemid, fentiaziner, amiodaron
Urtikaria Penicillin, ASA, NSAID, opiater, röntgenkontrast, ACE-hämmare

Läkemedelsreaktioner kan ge ett flertal reaktionsmönster i huden och även imitera eller utlösa genuina hudsjukdomar. Nästan alla läkemedel kan ge alla typer av hudbiverkningar men vanligast skyldiga läkemedel finns inom grupperna antibiotika, antiepileptika, CNS-läkemedel, NSAID och ACE-hämmare. Det är ovanligt med reaktioner på t.ex. antacida, diazepam, digitalis, betablockare och prednisolon.

Mycket vanlig läkemedelsreaktion är Makulopapulöst exantem (toxikodermi); godartat förlopp.

Ovanliga läkemedelsreaktioner (och allvarliga) är Steven-Johnsons syndrom (5–15 % mortalitet), Toxisk epidermal nekrolys (10–30 % mortalitet), DRESS Drug Rash with Eosinophilia with Systemic Symptoms, associerat med reaktivering av latent herpes virus 6 (10 % mortalitet). Tecken på allvarlig läkemedelsdermatos är utbredd rodnad, ödem i huden, smärtor, blåsbildning, hudavlossning, allmänpåverkan, feber och slemhinneengagemang (ögon, oralt, genitalt).

Differentialdiagnos

Genuina hudsjukdomar: Psoriasis (guttat, erytrodermi, pustulös – liknar AGEP – [Akut Generaliserad Exantematös Pustulos]), Blåsdermatoser, SSSS (se avsnitt Impetigo). Infektiösa exantem är i många fall omöjliga att skilja från makulopapulöst läkemedelsexantem. Har inte alltid feber. Oftare utslag i ansiktet. Anamnes!

Utredning

Mycket noggrann läkemedelsanamnes. FASS ger information om frekvens och biverkningsmönster för olika läkemedel. Mer detaljerad information finns på www.drugeruptiondata.com. Histologi i vissa fall, t.ex. vaskuliter, blåsdermatoser. Vid vaskulit, purpura och svåra läkemedelsreaktioner tas blodstatus med B-diff, blödningsstatus, njur- och leverprov.
Vid lindriga reaktioner och angeläget läkemedel kan patienten reexponering behövas. Vid allvarlig biverkning eller även mindre allvarlig urtikaria krävs ofta eliminering av läkemedlet pga för riskfyllt med reexponering.
Se även avsnittet Penicillinallergi i kap. Andningsorganens sjukdomar. Akut förhöjt S-tryptas stöder anafylaxidiagnos.

Behandling

Utsättning av misstänkt(a) läkemedel. Lindriga exantem med klåda behandlas med lokal grupp III steroid. Antihistamin enbart av värde vid urtikariell reaktion, då peroral steroid ofta också används. Se avsnitt Urtikaria/Nässelutslag. Allvarliga läkemedelsreaktioner är akuta specialistfall.

OBS! Varningsmärk i journal. Varningskort till patienten.

Biverkningsrapportering: Alltid vid allvarliga läkemedelsreaktioner och vid nya läkemedel. Blanketter i FASS eller www.lakemedelsverket.se.

Fördjupning

www.drugeruptiondata.com

Aktuella Mediciner

Adrenalin: Inj. Emerade. Inj EpiPen. Inj. Jext.

Antihistamin: Lösning/T Aerius. T Atarax. T Cetirizin. T Desloratadin. T Loratadin.

Peroral steroid: T Betapred. T Prednisolon.

Steroid grupp III: Kräm/Salva Elocon. Kräm/Salva Betnovat.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis