Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Impetigo. Svinkoppor.

ICD-10: L01

Definition

Ytlig hudinfektion, fr.a. i ansikte. Vanligast hos barn och ungdomar.

Orsak

Staphylococcus aureus (90% av fallen) och/eller betahemolytiska streptokocker gr A. Smittar via direktkontakt, framför allt dagis-/syskonsmitta.

Status

Snabbt utvecklande symtom med välavgränsade områden med vesikler samt tjocka, lite smetiga, honungsgula krustor på rodnad botten. Ofta i ansikte, runt mun och näsa, i hårbotten eller på händer. Ofta satellitlesioner. Opåverkat allmäntillstånd. Bullös impetigoform förekommer (vanligen S. aureus). Vattenblåsor med ren botten. Kan sitta var som helst. I sällsynta fall hos barn ger en toxinbildande S. aureus ”Staphyloccocal Scalded Skin Syndrome” (SSSS) med kraftigt smärtande ytlig hudavlossning – sjukhusfall.

Utredning

Typiska symtom. Odling samt resistensbestämning i oklara fall.

Differentialdiagnoser

Herpes simplex (kan ibland sekundärinfekteras med bakterier). Mykos – vanligen ringformade lesioner. Nummulärt eksem – ofta klåda.

Behandling

Uteslut sekundärinfektion i primär hudsjukdom såsom skabb, löss, vattkoppor (om utbrett). Informera om smittsamhet mellan syskon, kompisar. Byt handduk och örngott dagligen.

Lokalbehandling: Krustor avlägsnas genom baddning med tvål och vatten fortsätt sedan med Klorhexidinlösning/Alsollösning.

Där rengöring ej är tillräckligt använd salva Fusidinsyra, dock risk för resistensutveckling. Väteperoxid (Microcidkräm), tveksamt om bättre än rengöring – rekommenderas ej. Salva/kräm mupirocin endast vid MRSA (Meticillin Resistenta Staph Aureus).

Vid utbredda/progridierande förändringar, regionala adeniter liksom vid feber ges till vuxna flukloxacillin (1g x 3 i 7 dagar). Till barn mixt cefadroxil (25–30 mg/kg/dygn fördelat på två doser) i 7 dagar alt flukloxacillinmixtur (50–75 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser) i 7 dagar. Om odling visar växt av streptokocker gr A kan PcV användas.

Barn med impetigo bör ej gå på förskola

Vid recidiverande impetigo misstänk S. aureusbärare (gör näsodling på samtliga familjemedlemmar). Sjukskriv vuxna med livsmedelsarbete, överväg sjukskrivning vid sjukvårdsarbete. Smittrisk föreligger tills det att krustor torkat in och ramlat av. Okomplicerad impetigo läker utan ärr på en vecka. Misstänk annars bakomliggande sjukdom eller penicillinasproducerande S. aureus.

Egenvård: Tvätta barnets och samtliga familjemedlemmars händer ofta. Använd engångstvättlappar. Ej samma handduk till alla familjemedlemmar. Klipp naglar korta på barnet, undvik att pilla i sår eller i näsan. Täck såren med förband om möjligt (använd engångshandskar). Byt örngott, handdukar och kläder dagligen – tvätta vid så hög temperatur som möjligt. Rengör leksaker dagligen – undvik tygdjur. Rengör dörrhandtag och bordsytor dagligen samt andra områden som berörs ofta. Var hemma från förskola till dess såren torkat ut och sårskorporna fallit av.

Aktuella Mediciner

Cefalosporin: Kapsel Cefadroxil /Oral susp Cefadroxil.

Flukloxacillin: T Flucloxacillin, Heracillin/  Oral susp Heracillin.

(Mupirocin: Salva Bactroban. – läs i texten ovan).

PcV: Tablett Fenoximetylpenicillin/ Oral susp Kåvepenin, Primve, Phenoxymethylpenicillin

Fördjupning

lakemedelsverket.se hud- och mjukdelsinfektion

För bilder: 1177.se

 

För dig som patient
Läs mer om Impetigo. Svinkoppor. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis