Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Impetigo. Svinkoppor.

ICD-10: L01

Definition

Ytlig hudinfektion, fr.a. i ansikte. Vanligast hos barn och ungdomar.

Orsak

Staph. aureus (90 % av fallen) och/eller betahemolytiska streptokocker gr A. Smittar via direktkontakt, framför allt dagis-/syskonsmitta.

Status

Snabbt utvecklande symtom med välavgränsade områden med vesikler samt tjocka, lite smetiga, honungsgula krustor på rodnad botten. Ofta i ansikte, runt mun och näsa, i hårbotten eller på händer. Ofta satellitlesioner. Opåverkat allmäntillstånd. Bullös impetigoform förekommer (vanligen Staph. aureus). Vattenblåsor med ren botten. Kan sitta var som helst. I sällsynta fall hos barn ger en toxinbildande Staph. aureus ”Staphyloccocal Scalded Skin Syndrome” (SSSS) med kraftigt smärtande ytlig hudavlossning – sjukhusfall.

Utredning

Typiska symtom. Odling samt resistensbestämning i oklara fall.

Differentialdiagnoser: Herpes simplex (kan ibland sekundärinfekteras med bakterier). Mykos – vanligen ringformade lesioner. Nummulärt eksem – ofta klåda.

Behandling

Uteslut sekundärinfektion i primär hudsjukdom såsom skabb, löss, vattkoppor (om utbrett). Informera om smittsamhet mellan syskon, kompisar. Byt handduk och örngott dagligen.

Lokalbehandling: Krustor avlägsnas genom baddning med tvål och vatten fortsätt sedan med Klorhexidinlösning/Alsollösning. Där rengöring ej är tillräckligt använd salva Fusidinsyra, dock risk för resistensutveckling. Väteperoxid (Microcidkräm), tveksamt om bättre än rengöring – rekommenderas ej. Salva/kräm mupirocin endast vid MRSA (Meticillin Resistenta Staph Aureus.

Vid utbredda/progridierande förändringar, regionala adeniter liksom vid feber ges till vuxna flukloxacillin (1000 mg x 3 i sju dagar). Till barn mixt cefadroxil (25–30 mg/kg/dygn fördelat på två doser) i sju dagar alt flukloxacillinmixtur (50–75 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser) under 7 dagar. Om odling visar växt av streptokocker gr A kan PcV användas.

Vid recidiverande impetigo misstänk Staph. aureusbärare (gör näsodling på samtliga familjemedlemmar). Sjukskriv vuxna med livsmedelsarbete, överväg sjukskrivning vid sjukvårdsarbete. Smittrisk föreligger tills det att krustor torkat in och ramlat av. Okomplicerad impetigo läker utan ärr på en vecka. Misstänk annars bakomliggande sjukdom eller penicillinasproducerande Staph aureus.

.

Egenvård: Tvätta barnets och samtliga familjemedlemmars händer ofta. Använd engångstvättlappar. Ej samma handduk till alla familjemedlemmar. Klipp naglar korta på barnet, undvik att pilla i sår eller i näsan. Täck såren med förband om möjligt (använd engångshandskar). Byt örngott, handdukar och kläder dagligen – tvätta vid så hög temperatur som möjligt. Rengör leksaker dagligen – undvik tygdjur. Rengör dörrhandtag och bordsytor dagligen samt andra områden som berörs ofta. Var hemma från dagis till dess såren torkat ut och sårskorporna fallit av.

Fördjupning

Behandling vid impetio, 2003. Behandlingsrekommendation
www.lakemedelsverket.se

Läkemedelsverket: hud- och Mjukdelsinfektion 2018

Aktuella Mediciner

Cefalosporin: K/Oral susp Cefadroxil.

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. Oral susp/T Heracillin.

Klindamycin: K Clindamycin. K/Oral lösn. Dalacin.

(Mupirocin: Salva Bactroban. – läs i texten ovan).

Penicillin: Oral susp/T Kåvepenin.

För dig som patient
Läs mer om Impetigo. Svinkoppor. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev