Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Impetigo, svinkoppor
Annons:

Impetigo, svinkoppor


Definition

Ytlig hudinfektion, fr.a. i ansikte. Vanligast hos barn och ungdomar.

Orsak

Staphylococcus aureus (90% av fallen) och/eller betahemolytiska streptokocker gr A. Smittar via direktkontakt, framför allt dagis-/syskonsmitta.

Status

Snabbt utvecklande symtom med välavgränsade områden med vesikler samt tjocka, lite smetiga, honungsgula krustor på rodnad botten. Ofta i ansikte, runt mun och näsa, i hårbotten eller på händer. Ofta satellitlesioner. Opåverkat allmäntillstånd. Bullös impetigoform förekommer (vanligen S. aureus). Vattenblåsor med ren botten. Kan sitta var som helst. I sällsynta fall hos barn ger en toxinbildande S. aureus ”Staphyloccocal Scalded Skin Syndrome” (SSSS) med kraftigt smärtande ytlig hudavlossning – sjukhusfall.

Var och crustor på rodnad botten vid mun orsakat av impetigo.

Bildkälla Shutterstock

Utredning

Typiska symtom. Odling samt resistensbestämning i oklara fall.

Differentialdiagnoser

Herpes simplex (kan ibland sekundärinfekteras med bakterier). Mykos – vanligen ringformade lesioner. Nummulärt eksem – ofta klåda.

Behandling

Uteslut sekundärinfektion i primär hudsjukdom såsom skabb, löss, vattkoppor (om utbrett). Informera om smittsamhet mellan syskon, kompisar. Byt handduk och örngott dagligen.

Lokalbehandling: Krustor avlägsnas genom baddning med tvål och vatten fortsätt sedan med Klorhexidinlösning/Alsollösning.

Där rengöring ej är tillräckligt använd salva Fusidinsyra, dock risk för resistensutveckling. Väteperoxid (Microcidkräm), tveksamt om bättre än rengöring – rekommenderas ej. Salva/kräm mupirocin endast vid MRSA (Meticillin Resistenta Staph Aureus).

Vid utbredda/progridierande förändringar, regionala adeniter liksom vid feber ges till vuxna flukloxacillin (1g x 3 i 7 dagar). Till barn mixt cefadroxil (25–30 mg/kg/dygn fördelat på två doser) i 7 dagar alt flukloxacillinmixtur (50–75 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser) i 7 dagar. Om odling visar växt av streptokocker gr A kan PcV användas.

Barn med impetigo bör ej gå på förskola

Vid recidiverande impetigo misstänk S. aureusbärare (gör näsodling på samtliga familjemedlemmar). Sjukskriv vuxna med livsmedelsarbete, överväg sjukskrivning vid sjukvårdsarbete. Smittrisk föreligger tills det att krustor torkat in och ramlat av. Okomplicerad impetigo läker utan ärr på en vecka. Misstänk annars bakomliggande sjukdom eller penicillinasproducerande S. aureus.

Egenvård: Tvätta barnets och samtliga familjemedlemmars händer ofta. Använd engångstvättlappar. Ej samma handduk till alla familjemedlemmar. Klipp naglar korta på barnet, undvik att pilla i sår eller i näsan. Täck såren med förband om möjligt (använd engångshandskar). Byt örngott, handdukar och kläder dagligen – tvätta vid så hög temperatur som möjligt. Rengör leksaker dagligen – undvik tygdjur. Rengör dörrhandtag och bordsytor dagligen samt andra områden som berörs ofta. Var hemma från förskola till dess såren torkat ut och sårskorporna fallit av.

Aktuella Mediciner

Cefalosporin: K. Cefadroxil/Oral susp. Cefadroxil.

Flukloxacillin: T. Flucloxacillin, Heracillin/ Oral susp. Heracillin.

(Mupirocin: Salva Bactroban – läs i texten ovan).

PcV: T. Fenoximetylpenicillin/Oral susp. Kåvepenin, Primve, Phenoxymethylpenicillin

Fördjupning

lakemedelsverket.se hud- och mjukdelsinfektion

För bilder: 1177.se

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: