Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är en vanlig orsak till bakteriella luftvägsinfektioner. Bakterien kan orsaka ett flertal infektioner inkluderande mediaotit, sinuit, pneumoni, meningit respektive sepsis. De allvarliga invasiva infektionerna ses främst hos barn och äldre. Pneumokockerna koloniserar ofta nässlemhinnan hos barn (1).

Här hittar du 6 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Starta utbildning arrow right

1. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion. [Internet]. Okänd utgivningsort: Folkhälsomyndigheten; okänt år [uppdaterad 22-05-11; citerad 22-08-08]. Hämtad från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/pneumokockinfektion-/

Relaterade utbildningar

Cystisk fibros är en multiorgansjukdom som kan misstas för andra sjukdomar. Det är en autosomalt recessiv sjukdom orsakad av mutation...

Antal frågor 7 frågor
21 min
Starta utbildning →
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: