Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →

8 frågor som testar dina kunskaper om peroral antiviral behandling mot covid-19 i primärvård

I första hand bör peroral antiviral behandling mot covid-19 (i dagsläget Paxlovid [nirmatrelvir/ritonavir]) övervägas inom SÄBO och i primärvården till de individer som anses löpa hög risk för att utveckla svår sjukdom med risk för död. Det gäller antingen patienter med betydande immunsuppression, eller de som har en ökad risk utifrån vaccinationsstatus, ålder och övriga riskfaktorer.

Här hittar du 8 frågor så att du kan testa dina kliniska kunskaper.

Starta utbildning arrow right

Relaterade utbildningar

Pneumokockvaccin

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är en vanlig orsak till bakteriella luftvägsinfektioner. Bakterien kan orsaka ett flertal infektioner inkluderande mediaotit, sinuit, pneumoni,...

Antal frågor 6 frågor
15 min
Starta utbildning →

Cystisk fibros är en multiorgansjukdom som kan misstas för andra sjukdomar. Det är en autosomalt recessiv sjukdom orsakad av mutation...

Antal frågor 7 frågor
21 min
Starta utbildning →
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: