Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Penicillinallergi.

Orsak

Allergisk IgE-förmedlad reaktion (ovanlig). Andra orsaker till reaktion på penicillin och som ofta misstolkas av patienten som ”allergi” är en bakomliggande infektion med bakterier eller virus. Detta gäller även toxiska och immunkomplexförmedlade reaktioner. Diarré vid penicillinbehandling beror oftast på störd tarmflora och inte allergi.

Symtom

Utslag med klåda, lindrig till uttalad urtikaria, ledsvullnad, ansiktssvullnad, anafylaxi, mukokutant syndrom.

Utredning

Om symtomen kommer efter flera dygn kan utredningen göras i primärvården. Ge första per orala dosen på mottagningen och observera patienten på mottagningen 1 timme. Ha normal akutberedskap inkl adrenalininj. i spruta eller penna.

Får man då ingen reaktion kan patienten behandlas med penicillin i fortsättningen. Vid reaktion remiss till allergimottagning. Om reaktionen kommer inom ett par dagar – överväg att göra utredningen på en allergimottagning. Där kan ev. allergi mot betalaktamantibiotika testas genom blodprov för påvisande av  specifika IgE-antikroppar mot pc liksom cefalosporiner. Specifikt IgE mot penicillin tas 2v-6 månader efter reaktionen. Vid neg prov görs ett hudpricktest. Om även detta är neg ges en provdos på mottagningen med läkare närvarande. Låg risk för korsallergi mot cefalosporiner.

Provokation med penicillin kan utföras för att lugna orolig patient trots att testerna utfallit negativt – dock ALDRIG om patienten reagerat med anafylax eller annan svår överkänslighetsreaktion.

Behandling

Vid utslag med klåda eller lindrig urtikaria avbryter man behandlingen. Om indikation för antibiotika kvarstår ges annan typ av antibiotika. Vid uttalad urtikaria eller svullnad/värk i leder ska behandlingen avbrytas. Penicillin ska undvikas i fortsättningen och journalen ska märkas med VARNING. Skicka biverkningsanmälan. Detsamma gäller även vid anafylaxi och mukokutant syndrom då man också ger akutbehandling och remitterar till akutmottagning.

Sammanfattningsvis skall penicillin ej ges:

– Efter IgE-medierad anafylaxi på antibiotika.

– Vid mukokutant syndrom.

– Vid serumsjukeliknande bild.

– Vid urtikaria eller kliande exantem inom de första 2 behandlingsdygnen eller vid urtikaria med ansiktssvullnad eller andningsbesvär (indikation för senare utredning vid specialistklinik).

– Vid svullnad/värk i leder.

Penicillin kan ges:

– Efter sent (> 2 dygn efter behandlingens insättande) exantem utan klåda.

– Efter magbesvär med illamående/diarré.

Varning för penicillinallergi bör inte sättas utan att utredning visat att det handlar om en IgE-medierad allergi, anafylaxi eller annan svår reaktion.

Ersättningspreparat vid pc-allergi är tetracyklin eller klindamycin. Klindamycin eller eventuellt Fucidinsyra (stor risk för resistensutveckling) är alternativ till flukloxacillin.

Fördjupning

Janusinfo

Aktuella Mediciner

Erytromycin: K/Oral susp. Ery-Max.

Fucidinsyra: T Fucidin.

Klindamycin: Oral lösn./K Dalacin.

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis