Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > Penicillinallergi

Penicillinallergi

Penicillin skall ej ges:

– Efter anafylaktiska symtom.

– Vid mukokutant syndrom.

– Vid serumsjukeliknande bild.

– Vid urtikaria eller kliande exantem inom de första 2 behandlingsdygnen eller vid urtikaria med ansiktssvullnad eller andningsbesvär (indikation för senare utredning vid specialistklinik).

– Vid svullnad/värk i leder.

Penicillin kan ges:

– Efter sent (> 2 dygn efter behandlingens insättande) exantem utan klåda.

– Efter magbesvär med illamående/diarré.

– Vid urtikaria eller kliande utslag som debuterat> 2 dygn efter behandlingsstart. Ge där första per orala dosen på mottagningen och observera patienten på mottagningen 1 timma. Ha normal akutberedskap inkl adrenalininj i spruta eller penna.

Vid allergimottagningar kan testas ev pc-allergi genom blodprov utvisande ev antikroppar mot pc liksom cefalosporiner. Antikroppar uppträder tidigast 6 veckor efter reaktionen. Vid neg prov görs ett hudtest. Om även detta är neg ges en provdos på mottagningen med läkare närvarande.

Ersättningspreparat vid pc-allergi är erytromycin eller klindamycin. Fucidinsyra är alternativ till flukloxacillin.

Aktuella mediciner

Erytromycin: K//Oral susp Ery-Max.

Fucidinsyra: T Fucidin.

Klindamycin: Oral lösn/K Dalacin.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ