Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Penicillinallergi.


Orsak

Allergisk IgE-förmedlad reaktion (ovanlig). Andra orsaker till reaktion på penicillin och som ofta misstolkas av patienten som ”allergi” är en bakomliggande infektion med bakterier eller virus. Detta gäller även toxiska och immunkomplexförmedlade reaktioner. Diarré vid penicillinbehandling beror oftast på störd tarmflora och inte allergi.

Symtom

Utslag med klåda, lindrig till uttalad urtikaria, ledsvullnad, ansiktssvullnad, anafylaxi, mukokutant syndrom.

Utredning

Om symtomen kommer efter flera dygn kan utredningen göras i primärvården. Ge första per orala dosen på mottagningen och observera patienten på mottagningen 1 timme. Ha normal akutberedskap inkl adrenalininj. i spruta eller penna.

Får man då ingen reaktion kan patienten behandlas med penicillin i fortsättningen. Vid reaktion remiss till allergimottagning. Om reaktionen kommer inom ett par dagar – överväg att göra utredningen på en allergimottagning. Där kan ev. allergi mot betalaktamantibiotika testas genom blodprov för påvisande av  specifika IgE-antikroppar mot pc liksom cefalosporiner. Specifikt IgE mot penicillin tas 2v-6 månader efter reaktionen. Vid neg prov görs ett hudpricktest. Om även detta är neg ges en provdos på mottagningen med läkare närvarande. Låg risk för korsallergi mot cefalosporiner.

Provokation med penicillin kan utföras för att lugna orolig patient trots att testerna utfallit negativt – dock ALDRIG om patienten reagerat med anafylax eller annan svår överkänslighetsreaktion.

Behandling

Vid utslag med klåda eller lindrig urtikaria avbryter man behandlingen. Om indikation för antibiotika kvarstår ges annan typ av antibiotika. Vid uttalad urtikaria eller svullnad/värk i leder ska behandlingen avbrytas. Penicillin ska undvikas i fortsättningen och journalen ska märkas med VARNING. Skicka biverkningsanmälan. Detsamma gäller även vid anafylaxi och mukokutant syndrom då man också ger akutbehandling och remitterar till akutmottagning.

Sammanfattningsvis skall penicillin ej ges:

– Efter IgE-medierad anafylaxi på antibiotika.

– Vid mukokutant syndrom.

– Vid serumsjukeliknande bild.

– Vid urtikaria eller kliande exantem inom de första 2 behandlingsdygnen eller vid urtikaria med ansiktssvullnad eller andningsbesvär (indikation för senare utredning vid specialistklinik).

– Vid svullnad/värk i leder.

Penicillin kan ges:

– Efter sent (> 2 dygn efter behandlingens insättande) exantem utan klåda.

– Efter magbesvär med illamående/diarré.

Varning för penicillinallergi bör inte sättas utan att utredning visat att det handlar om en IgE-medierad allergi, anafylaxi eller annan svår reaktion.

Ersättningspreparat vid pc-allergi är tetracyklin eller klindamycin. Klindamycin eller eventuellt Fucidinsyra (stor risk för resistensutveckling) är alternativ till flukloxacillin.

Fördjupning

Janusinfo

Aktuella Mediciner

Erytromycin: K/Oral susp. Ery-Max.

Fucidinsyra: T Fucidin.

Klindamycin: Oral lösn./K Dalacin.

 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: