Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Artros i tumbas. Tumbasartros. CMC 1–ledsartros.

ICD-10: M18

Definition

Artros i carpometacarpalled 1.

Orsak

Drabbar oftast kvinnor. Ålder. Efter frakturer. Ibland heriditärt. Ibland efter flitigt användande av tumme (frisör, massör m fl).

Symtom

Värk i lederna, i regel bilat. Ofta fluktuerande besvär. Svårt att greppa med kraft.

Diffrentialdiagnos: de Quervains tendinit.

Status

Ömhet över leden vid palp. Smärta vid stabilitetsprövning/sidoförskjutning liksom då man trycker i tummens längsriktning. Svullen led. Nedsatt kraft i tum/pekfingergrepp pga smärta. Nedsatt maximalt avstånd tumme-lillfinger vid maximal fingerspretning (jämför höger och vänster).

Utredning

Klinik + ev röntgen.

Behandling

Paracetamol vb ortos. Ev kontakt med arbetsterapeut. Ev steroidinjektion. Ortopedremiss där klassiska åtgärden är steloperation, senplastik eller inopererade silikon- eller metallproteser. Nyare terapi är inoperation av biomaterial där inväxt av nya broskceller stabiliserar leden. Operation ffa vid vilovärk då det är denna som främst kan åtgärdas.

Fortsatt arbete ändrar inte prognos eller sjukdomsförlopp.

Patientinforation:  www.1177.se

Aktuella mediciner

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Steroid: Inj Depo-Medrol. Inj Lederspan.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!