NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Överdos bensodiazepin

ICD-10: ICD:10 Y47

Symtom/status

Ataxi, dysartri, yrsel, muskelsvaghet, somnolens/medvetslöshet. Paradoxala reaktioner som agitation, aggresion och hallucinationer förekommer. Vid höga doser andningsdepression, blodtrycksfall, takycardi, hypotermi, illamående och kräkningar.

Behandling

Om patienten är vaken – ge Medicinskt kol. Vid medvetandesänkning så att patienten inte kan försvar sin luftväg ge flumazenil 0,2 mg i.v. Kan upprepas upp till en maxdos på 2 mg. Sjukhusfall.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer