Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Beroendetillstånd / Överdos bensodiazepin.
Annons:

Överdos bensodiazepin.


Symtom/status

Yrsel, dåsighet, ataxi, dysartri, mydriasis, muskelsvaghet, bradykardi, somnolens/medvetslöshet. Paradoxala reaktioner som agitation, aggression och hallucinationer förekommer. Vid höga doser andningsdepression, oro, excitation, blodtrycksfall, takykardi, hypotermi, illamående och kräkningar. Slutligen koma.

Behandling:

Symtomatisk. Om patienten är vaken – ge aktivt kol inom en timme. Vid medvetandesänkning så att patienten inte kan försvara sina luftvägar ge flumazenil (Lanexat 0.1 mg/ml, 5 ml i en ampull = 0.5 mg) långsamt för att väcka komatös person 0,3–0.5 mg i.v. Kan upprepas efter en minut vid utebliven effekt och upp till en max dos till vuxna på 2–5 mg. Sjukhusfall.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: