Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Överdos bensodiazepin

ICD-10: ICD:10 Y47

Symtom/status

Ataxi, dysartri, yrsel, muskelsvaghet, somnolens/medvetslöshet. Paradoxala reaktioner som agitation, aggresion och hallucinationer förekommer. Vid höga doser andningsdepression, blodtrycksfall, takycardi, hypotermi, illamående och kräkningar.

Behandling

Om patienten är vaken – ge Medicinskt kol. Vid medvetandesänkning så att patienten inte kan försvar sin luftväg ge flumazenil 0,2 mg i.v. Kan upprepas upp till en maxdos på 2 mg. Sjukhusfall.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer