Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Överdos bensodiazepin

Överdos bensodiazepin

ICD-10: ICD:10 Y47

Symtom/status: ataxi, dysartri, yrsel, muskelsvaghet, somnolens/medvetslöshet. Paradoxala reaktioner som agitation, aggresion och hallucinationer förekommer. Vid höga doser andningsdepression, blodtrycksfall, takycardi, hypotermi, illamående och kräkningar.

 

 

Behandling

Ventrikeltömning kol, ev. flumazenil i.v. (sjukhusfall).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ