Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Överdos bensodiazepin

ICD-10: ICD:10 Y47

Symtom/status

Ataxi, dysartri, yrsel, muskelsvaghet, somnolens/medvetslöshet. Paradoxala reaktioner som agitation, aggresion och hallucinationer förekommer. Vid höga doser andningsdepression, blodtrycksfall, takycardi, hypotermi, illamående och kräkningar.

Behandling

Om patienten är vaken – ge Medicinskt kol. Vid medvetandesänkning så att patienten inte kan försvar sin luftväg ge flumazenil 0,2 mg i.v. Kan upprepas upp till en maxdos på 2 mg. Sjukhusfall.

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK