NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Överdos bensodiazepin

ICD-10: T42.4 alt förskrivet Y47

Symtom/status

Yrsel, dåsighet, ataxi, dysartri, mydriasis, muskelsvaghet, bradykardi, somnolens/medvetslöshet. Paradoxala reaktioner som agitation, aggression och hallucinationer förekommer. Vid höga doser andningsdepression, oro, excitation, blodtrycksfall, takykardi, hypotermi, illamående och kräkningar. Slutligen koma.

Behandling:

Symtomatisk. Om patienten är vaken – ge aktivt kol inom en timme. Vid medvetandesänkning så att patienten inte kan försvara sina luftvägar ge flumazenil (Lanexat 0.1 mg/ml, 5 ml i en ampull = 0.5 mg) långsamt för att väcka komatös person 0,3–0.5 mg i.v. Kan upprepas efter en minut vid utebliven effekt och upp till en max dos till vuxna på 2–5 mg. Sjukhusfall.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer