Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hicka. Singultus.

ICD-10: R06

Definition

Ofrivillig sammandragning av mellangärdet. Ofta harmlös.

Orsak

I praktiken nästan alltid okänd. Lokal irritation av mellangärdet eller dess innervation: N Phrenicus. Kan utlösas av starkt kryddad mat, alkohol, ätit eller druckit för fort. Andra ovanligare orsaker kan vara: Hiatusbråck, ulcus, gastrit, ventrikeldistention, pleurit, lunginflammation, lungcancer, perikardit, hjärtinfarkt, perotonit, subfrenisk abscess, pankreatit, buktumor, aortaaneurysm, sarkoidos, gikt, njursvikt/uremi, CNS-påverkan; t ex trombos i hjärnstammens basala artär, cerebral blödning.

Utredning

EKG. Anamnes beträffande bröst-/mag-/tarm-/buk-/neurologiska symtom. Viktminskning? Somatiskt status inkl blodtryck, ausk pulm, bukpalp, grovneurologiskt status. SR, Hb, ev S-krea, S-Urea.

Behandling

Finns ingen etablerad behandling utan man får prova det som erfarenhetsmässigt kan ge resultat: Andas i en påse (koldioxidhöjning). Dra kraftigt med kompress i tungan. Stimulera bakre svalgväggen genom att föra en kateter in i näsan 8-10 cm och dra den fram och åter. Massera främre delen av mjuka gommen liksom bakre svalgväggen med en spatel. Drick kallt vatten i framåtlutad ställning (från glasets bortre kant). Massera N Phrenicus genom att patienten ligger med upplyft haka – massage 1-2 cm under käkvinkeln i 5-10 sekunder – proceduren upprepas på andra sidan efter några minuter. Hålla andan. Lösning Xylocain viskös 10 ml nedsväljs långsamt, i skrivande stund inte tillgänglig. (Försöksvis T Haldol 1-2 mg x 3).

Aktuella mediciner

Lokalanestetika 

Haloperidol: T Haldol.

Lidokain: Lösn Xylocain viskös, i skrivande stund inte tillgänglig.

För dig som patient
Läs mer om Hicka. Singultus. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!