Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Hicka, singultus
Annons:

Hicka, singultus


Definition

Ofrivillig sammandragning av mellangärdet. Ofta harmlös. Om >48 timmar kronisk hicka- och den kan påverka patientens livskvalitet genom att hindra tal, sömn, intag av mat eller dryck.

Orsak

I praktiken nästan alltid okänd. Lokal irritation av mellangärdet eller dess innervation: n phrenicus. Kan utlösas av starkt kryddad mat, alkohol, oro/ångest/stress, ätit eller druckit för fort. Andra ovanligare orsaker kan vara: hiatusbråck, ulcus, gastrit, ventrikeldistention, refluxesofagit, pleurit, lunginflammation, lungcancer, perikardit, hjärtinfarkt, subfrenisk abscess, pankreatit, buktumor, aortaaneurysm, sarkoidos, gikt, njursvikt/uremi, CNS-påverkan; t ex trombos i hjärnstammens basala artär, cerebral blödning, Wallenberg syndrom. Läkemedel: Dexamethasone, Diazepam, Tramadol.

Utredning

EKG. Anamnes beträffande bröst-/mag-/tarm-/buk-/neurologiska symtom. Viktminskning? Somatiskt status inkl blodtryck, ausk pulm, bukpalp, grovneurologiskt status. SR, Hb, ev. S-krea, S-Urea.

Behandling

Finns ingen etablerad behandling, man får prova det som erfarenhetsmässigt kan ge resultat: Andas i en påse (koldioxidhöjning). Dra kraftigt i tungan med kompress. Stimulera bakre svalgväggen genom att föra en kateter in i näsan 8–10 cm och dra den fram och åter. Massera främre delen av mjuka gommen liksom bakre svalgväggen med en spatel. Drick kallt vatten i framåtlutad ställning (från glasets bortre kant). Massera n phrenicus genom att patienten ligger med upplyft haka – massage 1–2 cm under käkvinkeln i 5–10 sekunder – proceduren upprepas på andra sidan efter några minuter. Hålla andan i 5 till 10 sekunder, dra knäna mot bröstet medan man sitter och hålla positionen i 30 till 60 sekunder. Bita i en citron.

Försöksvis T Haldol 0,5 mg x 3 eller Karbamazepin 200 mgx2 eller Metoklopramid 10 mgx3.

Aktuella Mediciner

Lokalanestetika 

Haloperidol: T Haldol.

Karbamazepin: T Hermolepsin Retad. Susp./T Tegretol T Tegretol Retard.
T Trimonil Retad.

Metoklpopramid. T Primperan.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: