Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Polyuri. Nokturi. Nattlig polyuri.

ICD-10: R35

Definition

Polyuri: Urinmängd överstigande 2,8 liter (enl International Continence Society,  ICS) per dygn. Nokturi:  enligt ICS när en individ vaknar en eller flera gånger på natten för att tömma blåsan och varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn. Nattlig polyuri  >1/3 av dygnsurinvolymen under natten (gäller för personer > 35 år). För personer 21–35 år gäller 20 % av dygnsurinvolymen.

Orsak

Rikligt vätskeintag (särskilt kaffe/te/alkohol och frukt på kvällen). Frekvent vattenintag pga missuppfattningen att man bör dricka regelbundet trots att man inte är törstig. Minskad funktionell blåskapacitet pga prostataförstoring, överaktiv blåsa eller åldersförändringar i blåsan med minskad tänjbarhet, sänkt produktion av antidiuretiskt hormon (ffa hos äldre), diabetes mellitus, medicinintag (diuretika, litium), hjärtsjukdom (hjärtsvikt, takykardi), njursvikt, hyponatremi, hyperparatyreoidism, diabetes insipidus, depression, sömnapné.

Symtom

Stora urinmängder.

Utredning

Anamnes viktig. Äkta polyuri eller en subjektiv upplevelse av stora urinmängder? Har miktionsfrekvensen ökat? Dålig sömn där patienten blir varse sin urinträngning? Miktionslista under 2–3 dygn. Residualurin.

Kontrollera U-glukos, U-protein, P-glukos, P-kreatinin, S-natrium, S-klorid, S-kalium och S-kalcium. Senare ev U-osmolalitet.

Behandling

Riktar sig mot grundåkomman. Anpassat vätskeintag. Vid nattlig polyuri kan desmopressin provas. Se text i FASS. Kontrollera S-Na och vikt före och efter behandlingsstart, ffa hos äldre. Jämfört med endogent ADH är den antidiuretiska effekten av desmopressin kraftigare och har längre effektduration. Det föreligger därför en risk för vattenintoxikation och hyponatremi om inte vätskeintaget reduceras till minsta möjliga, en timma före till 8 timmar efter tablettintaget . Desmopressin kan även tas situationsprofylaktiskt men preparatet är kontraindicerat vid obehandlad hjärtsvikt.

Könsanpassad dosering av desmopressin finns (Nocdurna);  25 mikrogram för kvinnor och 50 mikrogram för män. Till skillnad mot andra godkända läkemedel saknar dessa doseringar en övre åldersgräns och kan därför även förskrivas till äldre.

Vid nokturi utan polyuri behandlas enligt Överaktiv blåsa, vg se detta avsnitt. Diuretika kan användas under dagen för att patienten skall ”kissa ifrån sig” – speciellt för patienter med måttlig hjärtsvikt. Behandling av prostataförstoring.

Fördjupning

Läkemedelsboken. 

Läkartidningen. Nokturi- en underdiagnosticerad och ofta underbehandlad folksjukdom.

Nokturi. Viss.se

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Desmopressin: T Desmopressin. T Minirin. T Nocutil. T Nocdurna.

Diuretika: T Furosemid.

 

För dig som patient
Läs mer om Polyuri. Nokturi. Nattlig polyuri. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev