Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kräkningar. Illamående. Emesis.

ICD-10: R11

Orsaker

Akut infektiös enterit (bakt. eller virus – t ex Norwalk, rotavirus), infektioner (ffa hos barn), mag-tarmsjukdomar (ventrikelretention, gastropares (pga neuropati, ex v diabetes), ulcus, pylorusstenos, tunntarmsileus, tumör), gallvägssjukdom, pankreatit, appendicit, pneumoni, migrän, cerebral påverkan (tumor cerebri, meningit, encefalit, stroke, subduralhematom), intoxikationer (alkohol, bly, läkemedel t ex digitalis), binjureinsufficiens (Mb Addison), hypoglykemi, hyperkalcemi, hypertyreos, uremi, graviditet, psykogent, otogent (Mb Menière, vestibularisneuronit m.fl), cytostatika, strålbehandling. Inom palliativ vård ofta som en biverkan till morfinbehandling – antiemetika bör sättas in samtidigt. Serotonergt syndrom (se detta avsnitt i kap Neurologiska sjkd).

Behandling

Kausal. Centralt verkande antiemetika. Zofran ges vid postoperativt illamående, strålning och cytostatikabehandling. Kombineras ofta med Betapred. Motilitetsstimulerande medel (metoklopramid) vid postoperativt illamående, gastropares, strål- eller cytostatikabehandling samt hos uremiker, och vid migrän. Vid ileus kontraindicerat med motilitetsstimulerande medel.

Vid palliativ vård i första hand Primperan (T 10 mg x 3 alt inj) men kan behöva kombineras med neurolepika (i form av Haldol 1-3 mg tn) och Betapred (initialt 6-8 mg dagligen och nedtrappning tills lägsta effektiva dos).

Egenbehandling: Vid magsjuka ges socker- saltlösning så länge kräkningarna pågår (7 tsk socker + ½ tsk salt [vuxen] i 1 liter vatten). Sedan skonkost (majsvälling i stället för välling till små barn, buljong, fiskbullar, kokt potatis, ris.Inte mjölk).

Aktuella mediciner

Betametason: Inj/T Betapred.

Haloperidol: Inj/Lösn/T Haldol. 

Meklozin: T Postafen.

Metoklopramid: T/Inj Primperan.

Prometazin: T/Lösn Lergigan.

Serotoninreceptorantagonist: Inj/Munlöslig T/T Ondansetron. Lösning/T Zofran.

För dig som patient
Läs mer om Kräkningar. Illamående. Emesis. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!