Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Akut pankreatit.

ICD-10: K85

Definition

Inflammation i bukspottkörteln oavsett genes.

Orsak

Alkohol resp. gallvägssjukdom/gallsten är vanligast. Andra orsaker är: Hypertriglyceridemi, hyperkalcemi, virus, vissa farmaka, trauma, tumör, postoperativt ERCP, idiopatisk. Ev ökande risk för pankreatit i samband med syrahämmande medicinering.

Symtom

Hastigt insjuknande med svåra smärtor lokaliserade till bukens övre del ibland utstrålande mot ryggen. Illamående, kräkningar, blekhet och kallsvettning. Ömhet i epigastriet. Ibland kan defense ha hunnit utvecklats.

Differentialdiagnoser

Pleurit, gallvägssjukdom, reflux, perforerat ulcus, ileus, peritonit, mesenterialkärlsocklusion, hjärtinfarkt, aortaaneurysm.

Utredning

Klinisk diagnos. Kliniken säger mer om allvarlighetsgraden än vad labproverna gör.

S-amylas (minst tre gånger förhöjt och topp första dygnet), CRP (>120 indikerar allvarlig sjukdom), LPK, S-lipas följs liksom leverstatus, P-glukos, kreatinin, triglycerider, S-Ca och elektrolyter. Ev S-PTH. Ultraljud (gallsten?), datortomografi eller MR/MRCP buk/pankreas om oklar diagnos. ERCP om koledokussten är orsaken – kan vara en livräddande behandling. Ev lungröntgen för att fastställa om vätska i vänster pleurasinus.

Behandling

Remiss till kirurgakuten, smärtstillning med opioider, parenteral tillförsel av vätska och elektrolyter. Vid nekrotiserande pankreatit ev antibiotika. Fasta de första dagarna. Yngre patienter med gallutlöst lättare pankreatit kan genomgå laparoskopisk kolecystektomi samma vårdtillfälle. Vid cirkulationspåverkan krävs intensivvård pga organsvikt i ffa lungor, njurar, hjärta och hjärna. Vid svår akut pankreatit risk för nekroser i pankreas och utveckling av abscesser, pseudocystor och kronisk pankreatit.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella mediciner

Opioidanalgetika: Inj Ketogan Novum.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!