Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Kirurgi / Pankreatit, akut
Annons:

Pankreatit, akut


Definition

Akut inflammation i bukspottkörteln oavsett genes.

Orsak

Gallstenssjukdom (60 %) och alkohol (20 %) är vanligast. Andra orsaker är: hypertriglyceridemi, hypercalcemi, ischemi, cystisk fibros, infektion, inflammation, läkemedel, trauma, tumör, efter ERCP, ärftlig pankreatit, idiopatisk.

Symtom

Hastigt insjuknande med svår smärta lokaliserad till bukens övre del och ibland utstrålande mot ryggen. Illamående, kräkningar, blekhet och kallsvettning. Ömhet i epigastriet. Ibland kan defense ha hunnit utvecklas. Subfebrilitet.

Differentialdiagnoser

Pleurit/pneumoni, gallvägssjukdom, gastroesofagal reflux, perforerat ulcus, ileus, peritonit av annan orsak, mesenterialkärlsocklusion, hjärtinfarkt, rupturerat aortaaneurysm.

Utredning

S-amylas (minst tre gånger förhöjt, diagnostiskt inom ett par timmar efter insjuknandet; storleksökningen speglar inte svårighetsgraden), CRP (når en topp först efter två dygn, följs för att följa förloppet), LPK, leverstatus, P-glukos, kreatinin, triglycerider, S-Ca och elektrolyter. Diagnosen akut pankreatit kan ställas vid typisk klinisk bild tillsammans med förhöjt amylas enligt ovan. Ultraljud (gallsten?), datortomografi eller MR om oklar diagnos. Eventuellt lungröntgen om patienten har andningssvårigheter (atelektaser, pneumoni, pleuravätska?).

Behandling

Remiss till kirurgakuten, smärtstillning med opioider, parenteral tillförsel av vätska och elektrolyter, syrgas. Fasta tills sjukdomens svårighetsgrad avgjorts. Vid cirkulationspåverkan krävs intensivvård på grund av organsvikt i lungor, njurar, lever, hjärta och hjärna. Vid svår akut pankreatit finns risk för nekroser i pankreas och utveckling av abscesser och pseudocystor. Patienter i gott allmäntillstånd med gallstensutlöst mild pankreatit bör genomgå laparoskopisk kolecystektomi vid samma vårdtillfälle.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella Mediciner

Opioidanalgetika: Inj. Ketogan Novum.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: