Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Gastroesofagal reflux. Refluxsjukdom. Halsbränna. Esofagit. Oesofagit. GERD. NERD.

ICD-10: K21

Definition

GERD (Gastro-Esofagal Reflux-Disease) = GORD (Gastro-Oesofagal Reflux-Disease). NERD (Non-Erosive Reflux Disease) står för refluxsjukdom med normalt skopifynd.

Orsak

Reflux av saltsyra och annat maginnehåll till matstrupen p.ga. dålig ventilfunktion/tillslutning av den övre magmunnen. En av orsakerna till detta kan vara hiatusbråck. Stark ökning vid graviditet. Övriga riskfaktorer är bl.a. övervikt, rökning, ASA, hög alkoholkonsumtion, snus. Reflux kan även vara fysiologisk.

Symtom

Halsbränna fr.a. vid framåtböjning och lyft, sura uppstötningar, klump i halsen, bröstsmärta, sväljningsbesvär, laryngit, kronisk hosta-astmatiska besvär (ofta förvärrade nattetid).

Differentialdiagnoser

Peptiska ulcus, esofaguscancer, ischemisk hjärtsjukdom, gallvägssjukdom, främmande kropp, neuromuskulär sjukdom.

Utredning

Anamnestisk diagnos. Positiv effekt av provbehandling med protonpumpshämmare bekräftar diagnosen. Vid typisk anamnes utan varningssignaler kan protonpumpshämmare i 2 veckor med symtomfrihet vara lika känsligt diagnosinstrument för refluxsjukdom som en 24-timmars pH-mätning Dock snabb utredning med gastroskopi om symtom debuterar eller förändras efter 45 års ålder liksom vid viktnedgång, anemi, GI-blödning, positiv F-Hb, sväljningsproblem/-smärta, upprepade kräkningar, palpabel resistens, ikterus, tidigare ulcussjukdom, hereditet för gastroesofagal cancer eller NSAID-användare. Även långvariga/svårbehandlade besvär ställer högre krav på utredning.

Esofagogastroduodenoskopi (OGD) med biopsi kan utesluta en del differentialdiagnoser samt verifiera ev hiatusbråck, refluxskador på esofagus såsom esofagit och peptiska stenoser liksom Barretts esofagus (omvandling av esofagus skivepitel till cylinderepitel p.g.a. långvarig reflux, vilket ger ökad risk för utveckling av esofaguscancer). Dålig korrelation mellan grad av symtom och skopifynd. Ev. 24-timmars pH-mätning (”the golden standard”) i nedre esofagus kan verifiera en patologisk reflux. Esofagustryckmätning görs i regel samtidigt men dessa två undersökningar görs fr.a. preoperativt, vid misstanke om neuromuskulär störning eller vid oklar diagnos. CT buk eller kontrast röntgen vid stora komplicerad histusbråck.

Barretts esofagus innebär uppföljningsprogram med återkommande skopikontroller.

Behandling

Livsstilsförändringar är främsta behandlingen vid refluxsymtom. Dessa kan bestå i viktreduktion vid övervikt, motion, mer kostfibrer, små mål, undvika fet mat liksom choklad, kaffe, alkohol och tobak, undvika sena måltider samt undvika mediciner med antikolinerg effekt. Sängens huvudända höjs 10–20 cm.

Lätta refluxbesvär: Antacida eller alginat vb. och ev. till natten.

Större besvär: Protonpumpshämmare. Om god effekt fortsätt 4 veckor i samma dos, efter det dostitrering till lägsta effektiva dos. Vid kvarstående symtom remitteras för skopi.

Icke symtomgivande hiatusbråck behandlas inte.

Reflux utan påvisade erosioner är intermittent terapi med protonpumpshämmare lika bra som kontinuerlig behandling.

Lindrig till måttlig esofagit (skopidiagnos) behandlas under 4–8 veckor, 20–40 mg dagl. En negativ skopi utesluter inte refluxsjukdom.

Vid påvisad svårare esofagit eller Barrets esofagus krävs kontinuerlig behandling och uppföljning. Det är en kronisk sjukdom. Kontinuerlig PPI behandling lika bra som refluxkirurgi.

Operation (laparoskopisk fundoplicatio) kan vara ett alternativ till livslång medikamentell behandling. Indikationer för operation kan vara biverkningar av eller otillräcklig effekt av PPI eller stora hiatusbråck.

Helicobacter pylori infektion framkallar inte reflux – därför ingen anledning att testa eller eradikera på den indikationen.

Fördjupning

Nationella riktlinjer. www.svenskgastroenterologi.se

Patientinformation: www.1177.se

Patientförening: Mag och tarmförbundet, www.magotarm.se tel 08-642 42 00

Aktuella Mediciner

Alginat: Lösn./Tuggtabl. Gaviscon*.

Antacida: Tuggtabl. Novaluzid*.

H2-blockerare: T Ranitidin*.

Protonpumpshämmare: K Esomeprazol. T Nexium. K Omeprazol.

* = ej rabattberättigat.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis