Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Idrottsmedicin / Mjältruptur – idrottsmedicinska aspekter.
Annons:

Mjältruptur – idrottsmedicinska aspekter.


Definition

Skada/ruptur av mjälten. Orsak till dödsfall hos idrottare.

Orsak

Trauma mot vänster flank/nedre bröstkorgen. Klassiska scenariot är ett cykelstyre i buken. Mjälten delvis skyddad under revbensbågen. Mjältens normala arkitektur kan vara försvagad av olika sjukdomar (mononukleos, malaria, sarkoidos m.fl.) vilket ökar risken för ruptur vid trauma.

Symtom

Akut smärta under vänster revbensbåge, följt av dov kontinuerlig smärta. Patienten beskriver smärta i vänster flank. Smärtan kan även förläggas till vänster skuldra (Kehr’s tecken; referred pain). En del rupturer är helt symtomfria och då måste sjukhistorien föranleda ytterligare utredning. Efter trauma kan blödning subkapsulärt i mjälten förbli oupptäckt under lång tid. De flesta mindre blödningar resorberas spontant, men efter symtomfritt intervall kan i sällsynta fall plötslig stor blödning och chock inträda (beskrivits över en vecka efter trauma).

Status

Om ej blödning: Relativt få fynd vid bukpalpation, kanske diffus bukömhet. Försiktighet vid palpation av mjälten. Om blödning ut i buken: Spänd buk vid palpation, cirkulatorisk påverkan med takykardi, lågt blodtryck, takypné.

Utredning

Sjukhusfall. På misstanke om mjältruptur akut transport till sjukhus. Sätt iv vätska inför transport, även om patienten är cirkulatoriskt stabil. Låt patienten ligga ned. CT Buk med kontrast ger diagnosen. Ultraljud är ett alternativ.

Behandling

På sjukhus efter diagnos och initial övervakning kan konservativ behandling bli aktuell om minimal eller subkapsulär blödning och hemodynamisk stabilitet. Vid hemodynamisk instabilitet och/eller stor blödning: Laparaskopisk reparation eller splenektomi. Återgång i idrottsaktivitet tidigast efter 3 månader efter konservativbehandling om blödningen resorberats problemfritt (följs med CT/Ultraljud).

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: