Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Mjältruptur- idrottsmedicinska aspekter.

ICD-10: S36.0

Definition

Skada/ruptur av mjälten. Orsak till dödsfall hos idrottare.

Orsak

Trauma mot vänster flank/nedre bröstkorgen. Klassiska scenariot är ett cykelstyre i buken. Mjälten delvis skyddad under revbensbågen. Mjältens normala arkitektur kan vara försvagad av olika sjukdomar (mononukleos, malaria, sarkoidos m.fl.) vilket ökar risken för ruptur vid trauma.

Symtom

Akut smärta under vänster revbensbåge, följt av dov kontinuerlig smärta. Patienten beskriver smärta i vänster flank. Smärtan kan även förläggas till vänster skuldra (Kehr’s tecken; referred pain). En del rupturer är helt symtomfria och då måste sjukhistorien föranleda ytterligare utredning. Efter trauma kan blödning inuti mjälten förbli oupptäckt under lång tid. De flesta mindre blödningar resorberas spontant, men efter symtomfritt intervall kan i sällsynta fall plötslig stor blödning och chock inträda (beskrivits > 1 vecka efter trauma).

Status

Om ej blödning: Relativt få fynd vid bukpalpation, kanske diffus bukömhet. Försiktighet vid palpation av mjälten. Om blödning ut i buken: Spänd buk vid palpation, cirkulatorisk påverkan med takykardi, lågt blodtryck, takypne.

Utredning

Sjukhusfall. På misstanke om mjältruptur akut transport till sjukhus. Sätt iv vätska inför transport, även om pat är cirkulatoriskt stabil. Låt patienten ligga ned. CT Buk med kontrast ger diagnosen. Ultraljud är ett alternativ.

Behandling

På sjukhus efter diagnos och initial övervakning kan konservativ behandling bli aktuell om minimal eller subkapsulär blödning och hemodynamisk stabilitet. Vid hemodynamisk instabilitet och/eller stor blödning: Laparaskopisk reparation eller splenektomi. Återgång i idrottsaktivitet tidigast efter 3 månader efter konservativbehandling om blödningen resorberats problemfritt (följs med CT/Ultraljud).

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK