Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Mjältruptur – idrottsmedicinska aspekter.

ICD-10: S36.0

Definition

Skada/ruptur av mjälten. Orsak till dödsfall hos idrottare.

Orsak

Trauma mot vänster flank/nedre bröstkorgen. Klassiska scenariot är ett cykelstyre i buken. Mjälten delvis skyddad under revbensbågen. Mjältens normala arkitektur kan vara försvagad av olika sjukdomar (mononukleos, malaria, sarkoidos m.fl.) vilket ökar risken för ruptur vid trauma.

Symtom

Akut smärta under vänster revbensbåge, följt av dov kontinuerlig smärta. Patienten beskriver smärta i vänster flank. Smärtan kan även förläggas till vänster skuldra (Kehr’s tecken; referred pain). En del rupturer är helt symtomfria och då måste sjukhistorien föranleda ytterligare utredning. Efter trauma kan blödning subkapsulärt i mjälten förbli oupptäckt under lång tid. De flesta mindre blödningar resorberas spontant, men efter symtomfritt intervall kan i sällsynta fall plötslig stor blödning och chock inträda (beskrivits över en vecka efter trauma).

Status

Om ej blödning: Relativt få fynd vid bukpalpation, kanske diffus bukömhet. Försiktighet vid palpation av mjälten. Om blödning ut i buken: Spänd buk vid palpation, cirkulatorisk påverkan med takykardi, lågt blodtryck, takypné.

Utredning

Sjukhusfall. På misstanke om mjältruptur akut transport till sjukhus. Sätt iv vätska inför transport, även om patienten är cirkulatoriskt stabil. Låt patienten ligga ned. CT Buk med kontrast ger diagnosen. Ultraljud är ett alternativ.

Behandling

På sjukhus efter diagnos och initial övervakning kan konservativ behandling bli aktuell om minimal eller subkapsulär blödning och hemodynamisk stabilitet. Vid hemodynamisk instabilitet och/eller stor blödning: Laparaskopisk reparation eller splenektomi. Återgång i idrottsaktivitet tidigast efter 3 månader efter konservativbehandling om blödningen resorberats problemfritt (följs med CT/Ultraljud).

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis