Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Pediatrik / Mononukleos, körtelfeber
Annons:

Mononukleos, körtelfeber


Definition

Infektion orsakad av Ebstein-Barr virus (EBV).

Symtom

Körtelsvullnad. Långvarig, hög svängande feber, ofta 39°C, nattliga svettningar. Halsont, sväljningssvårigheter, huvudvärk. Yngre barn är oftare asymtomatiska. I äldre tonåren dominerar feber och lymfkörtelförstoring. Halssymtom förekommer vanligen men kan saknas. Trötthet och allmänpåverkan kan bli långdragen (flera månader). Lever- och mjältförstoring samt ikterus förekommer.

Mjältruptur kan förekomma spontant, men det är ökad risk vid trauma mot buken och risken är störst omkring andra/tredje sjukdomsveckan. Exempel på andra ovanliga komplikationer är virusrelaterade neurologiska besvär som t.ex. Guillain-Barré, neutropeni, hemofagocyterande lymfohistiocytos, myokardit och pankreatit.

Differentialdiagnoser

Streptokocktonsillit (odling) – inte ovanligt med samtidig streptokock- och mononukleosinfektion. Viroser (adenovirus). Virushepatit. Halsböld. Hematologiska maligniteter. CMV-infektion.

Status

Hög feber, kraftigt förstorade tonsiller, gråvita beläggningar, dålig andedräkt, hepatosplenomegali, svullna regionala lymfkörtlar, exantem. Ikterus kan förekomma. I början av sjukdomsförloppet förekommer periorbitala ödem. Efter behandling med amoxicillin/ampicillin makulopapulöst exantem och klåda (ej allergi).

Utredning

Diagnosen kan ställas baserat på symtom. Lymfocytos är vanligt och förhöjda transaminaser förekommer. Virusserologi (EBV) har högst specificitet. Påvisning av heterofila antikroppar med snabbtest (monospot), kan vara både falskt positiva och negativa och är mindre tillförlitliga hos barn. Strep A/ odling kan påvisa samtidig bakteriell halsinfektion.

Behandling

Symtomatisk behandling. Vid stora sväljsvårigheter kan kortare tids sjukhusvård behövas för att ge adekvat vätska och nutrition. Näringsdryck kan provas. Ofta lång konvalescens (flera månaders trötthet) hos ffa tonåringar. Undvik antibiotika om inte dubbelinfektion föreligger. Undvik framför allt ampicillin och amoxicillin, som ger utslag. Informera om avhållande från kontaktidrott. En vanlig rekommendation är minst fyra veckor efter insjuknandet. Kan behöva anpassas beroende på idrott och om tecken till mjältförstoring finns kvar under längre tid.

Fördjupning

Sjukdomsinformation om körtelfeber – Folkhälsomyndigheten

CDC
https://www.cdc.gov/epstein-barr/index.html

Chronic fatigue syndrome after infectious mononucleosis in adolescents. Katz. Pediatrics. 2009

Mononucleosis and Athletic Participation: An Evidence-Based Subject Review. Putukian et al. Clin J Sport Med. 2008

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: