Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Pediatrik / Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”
Annons:

Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”


Definition

Infektion orsakad av Ebstein-Barr virus (EBV).

Symtom

Körtelsvullnad. Långvarig, hög svängande feber, ofta 39°C. Halsont, sväljningssvårigheter, huvudvärk. Yngre barn oftare asymtomatiska. I äldre tonåren dominerar feber och lymfkörtelförstoring. Halssymtom förekommer vanligen men kan saknas. Trötthet och allmänpåverkan kan bli långdragen (flera månader). Lever- och mjältförstoring samt ikterus förekommer. Mjältruptur kan förekomma spontant, men det är ökad risk vid trauma mot buken.

Differentialdiagnoser

Streptokocktonsillit (odling) – inte ovanligt med samtidig streptokock- och mononukleosinfektion. Viroser (adenovirus). Hematologiska maligniteter. CMV infektion. Hos immunsupprimerade kan EBV orsaka lymfom.

Status

Hög feber, kraftigt förstorade tonsiller, gråvita beläggningar, dålig andedräkt, hepatosplenomegali, svullna regionala lymfkörtlar, exantem. Ikterus kan förekomma. Efter behandling med ampicillin makulopapulöst exantem och klåda (ej allergi).

Utredning

Lymfocytos. Förhöjda transaminaser. Virusserologi (EBV). Påvisning av heterofila antikroppar med snabbtest (monospot), positiv efter ca 1 veckas sjukdom men mindre tillförlitligt hos barn. Strep A/ odling kan påvisa samtidig bakteriell halsinfektion.

Behandling

Symtomatisk behandling. Vid stora sväljsvårigheter kan kortare tids sjukhusvård behövas för att ge adekvat vätska och nutrition. Näringsdryck kan provas. Ofta lång konvalescens (flera månaders trötthet) hos ffa tonåringar. Undvik antibiotika om inte dubbelinfektion föreligger. Undvik framför allt ampicillin, som ger utslag. Viktigt att informera om avhållande från kontaktidrott. En vanlig rekommendation är minst fyra veckor efter insjuknandet. Kan behöva anpassas beroende på idrott och om tecken till mjältförstoring finns kvar under längre tid.

Fördjupning

Sjukdomsinformation om körtelfeber – Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/kortelfeber/

How to use … the Monospot and other heterophile antibody tests. Marshall-Andon & Heinz. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2017

Chronic fatigue syndrome after infectious mononucleosis in adolescents. Katz. Pediatrics. 2009

Mononucleosis and Athletic Participation: An Evidence-Based Subject Review. Putukian et al. Clin J Sport Med. 2008

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Lathundar och kalkylatorer
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: