Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”

ICD-10: B27.0

Definition

Infektion orsakad av Ebstein-Barr virus (EBV).

Symtom

Körtelsvullnad. Långvarig, hög svängande feber, ofta 39°C. Halsont, sväljningssvårigheter, huvudvärk. Yngre barn oftare asymtomatiska. I äldre tonåren dominerar feber och lymfkörtelförstoring. Halssymtom förekommer vanligen men kan saknas. Trötthet och allmänpåverkan kan bli långdragen (flera månader). Lever- och mjältförstoring samt ikterus förekommer. Mjältruptur kan förekomma spontant, men det är ökad risk vid trauma mot buken.

Differentialdiagnoser

Streptokocktonsillit (odling) – inte ovanligt med samtidig streptokock- och mononukleosinfektion. Viroser (adenovirus). Hematologiska maligniteter. CMV infektion. Hos immunsupprimerade kan EBV orsaka lymfom.

Status

Hög feber, kraftigt förstorade tonsiller, gråvita beläggningar, dålig andedräkt, hepatosplenomegali, svullna regionala lymfkörtlar, exantem. Ikterus kan förekomma. Efter behandling med ampicillin makulopapulöst exantem och klåda (ej allergi).

Utredning

Lymfocytos. Förhöjda transaminaser. Virusserologi (EBV). Påvisning av heterofila antikroppar med snabbtest (monospot), positiv efter ca 1 veckas sjukdom men mindre tillförlitligt hos barn. Strep A/ odling kan påvisa samtidig bakteriell halsinfektion.

Behandling

Symtomatisk behandling. Vid stora sväljsvårigheter kan kortare tids sjukhusvård behövas för att ge adekvat vätska och nutrition. Näringsdryck kan provas. Ofta lång konvalescens (flera månaders trötthet) hos ffa tonåringar. Undvik antibiotika om inte dubbelinfektion föreligger. Undvik framför allt ampicillin, som ger utslag. Viktigt att informera om avhållande från kontaktidrott. En vanlig rekommendation är minst fyra veckor efter insjuknandet. Kan behöva anpassas beroende på idrott och om tecken till mjältförstoring finns kvar under längre tid.

Fördjupning

Sjukdomsinformation om körtelfeber – Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/kortelfeber/

How to use … the Monospot and other heterophile antibody tests. Marshall-Andon & Heinz. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2017

Chronic fatigue syndrome after infectious mononucleosis in adolescents. Katz. Pediatrics. 2009

Mononucleosis and Athletic Participation: An Evidence-Based Subject Review. Putukian et al. Clin J Sport Med. 2008

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis