Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”

ICD-10: B27

Definition

Infektion orsakad av Ebstein-Barr virus (EBV).

Symtom

Långvarig och hög feber, ofta 39°C. Halsont, sväljningssvårigheter, uttalad allmänpåverkan i många fall. Ibland dominerar enbart körtelsvullnaden. Risk för mjältruptur vid trauma mot buk.

Status

Hög feber, kraftigt förstorade tonsiller och smetig gulvit beläggning, dålig andedräkt, hepatosplenomegali, exantem framför allt efter behandling med antibiotika (OBS- ge inte ampicillin), svullna regionala lymfkörtlar.

Differentialdiagnoser: Streptokocktonsillit (odling) – inte ovanligt med samtidig streptokock- och mononukleosinfektion. Viroser (adenovirus) med långdragen feber och tonsillitsymtom. Hos immunsupprimerade kan EBV orsaka lymfom.

Utredning

Monospot positiv efter 1 veckas sjukdom. Diff: Typisk monocytos samt ökad mängd atypiska lymfocyter (Mc Kinley celler, randbasofila lymfocyter). Specifika antikroppar (Paul Burnells reaktion). Leverstatus ofta patol (ALAT stiger minst lika tidigt som mononukleostest)- Patologiskt leverstaus följs med 2-4 veckors mellanrum till normalvärden.

Behandling

Symtomatisk behandling, ofta lång konvalescens (1-2 mån, trötthet upp till 6 mån). Undvik fysisk träning/aktivitet inkl att cykla under minst 1 mån. Undvika kampsport/ kontaktidrott under 2 månader. Undvik antibiotika- om inte dubbelinfektion. Undvik framför allt ampicillin, som ger utslag (icke allergiska, ofarliga utslag). Vid dålig andedräkt pga stora tonsiller med beläggningar kan klindamycin övervägas. Näringspreparat som receptfria Fortimel med olika smaker bra att ge vid uttalade sväljsvårigheter. Genomgången infektion ger livslång immunitet.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!