NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Mononucleos. Körtelfeber. ”Kissing disease”

ICD-10: B27.0

ICD-10:B27.0

Definition:

Infektion orsakad av Ebstein-Barr virus (EBV).

Symtom:

Körtelsvullnad. Långvarig, hög svängande feber, ofta 39°C. Halsont, sväljningssvårigheter, huvudvärk. Yngre barn oftare asymtomatiska. I äldre tonåren dominerar feber och lymfkörtelförstoring. Halssymtom förekommer vanligen men kan saknas. Trötthet och allmänpåverkan kan bli långdragen (flera månader). Lever- och mjältförstoring samt ikterus förekommer. Risk för mjältruptur vid trauma mot buk.

Differentialdiagnoser:

Streptokocktonsillit (odling) – inte ovanligt med samtidig streptokock- och mononukleosinfektion. Viroser (adenovirus). Hematologiska maligniteter. CMV infektion. Hos immunsupprimerade kan EBV orsaka lymfom.

Status:

Hög feber, kraftigt förstorade tonsiller, gråvita beläggningar, dålig andedräkt, hepatosplenomegali, svullna regionala lymfkörtlar, exantem. Ikterus kan förekomma. Efter behandling med ampicillin makulopapulöst exantem och klåda (ej allergi).

Utredning:

Lymfocytos. Förhöjda transaminaser. Virusserologi (EBV). Påvisning av heterofila antikroppar med snabbtest (monospot), positiv efter ca 1 veckas sjukdom men mindre tillförlitligt hos barn. Strep A/ odling kan påvisa samtidig bakteriell halsinfektion.

Behandling:

Symtomatisk behandling. Vid stora sväljsvårigheter kan kortare tids sjukhusvård behövas för att ge adekvat vätska och nutrition. Näringsdryck kan provas. Ofta lång konvalescens (flera månaders trötthet) hos ffa tonåringar. Undvik antibiotika om inte dubbelinfektion föreligger. Undvik framför allt ampicillin, som ger utslag. Viktigt att informera om avhållande från kontaktidrott. En vanlig rekommendation är minst fyra veckor efter insjuknandet. Kan behöva anpassas beroende på idrott och om tecken till mjältförstoring finns kvar under längre tid.

Fördjupning:

Sjukdomsinformation om körtelfeber – Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/kortelfeber/

How to use … the Monospot and other heterophile antibody tests. Marshall-Andon & Heinz. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2017

Infectious mononucleosis: return to play. Auwaerter. Clin Sports Med. 2004

Chronic fatigue syndrome after infectious mononucleosis in adolescents. Katz. Pediatrics. 2009

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer