Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Mjältruptur


Orsak

Trauma – mot vänster flank eller nedre delen av bröstkorgen. Klassiska är ”cykelstyre i magen”.

Spontanruptur – ovanligt, men kan ske vid t.ex. infektioner (malaria, HIV, EBV, pneumoni mm.), hematologiska sjukdomar, malignitet, reumatologiska sjukdomar eller inlagringssjukdomar (t.ex. amyloidos eller Wilsons sjukdom).

Ökad risk i samband med, eller veckorna efter körtelfeber, patienter med förstorad mjälte p.g.a t.ex. hemolytisk anemi.

Utredning

Handläggning enligt ATLS. Vid misstanke om mjältruptur utförs CT buk. FAST (ultraljud) kan påvisa fri vätska i buken. Om mjältskada sker de flesta blödningarna under kapseln, indikation för observation. Om allmänpåverkad patient sätts alltid dropp och akut transport till kirurg – om rupturen bryter igenom kapseln uppstår allvarlig blödning!

Behandling

– Akut transport till sjukhus.
– Är patienten påverkad, ge syrgas på mask 10 – 15 l/min.
– På sjukhus efter diagnos och initial övervakning kan konservativ behandling ofta bli aktuell om patienten är hemodynamiskt stabil.
– Vid hemodynamisk instabilitet och/eller stor blödning: embolisering av mjältkärl eller splenektomi. Vaccin mot pneumococcus bakterier ges 14 dagar post splenektomi.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: